Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 510    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
všednost zavedený stereotypní způsob styků, jednání a chování bez výkyvů a zvláštních událostí
běžná každodenní monotónní průměrnost a šeď
Všech Svatých církevní svátek (1. listopadu)
všetečnost všetečka
zvědavě vlezlý, všetečný kluk [všecko ho přitahuje a musí to vyzkoušet, sáhnout si, nadělá škody nebo se spálí]
všežravci (omnivor či pantofág) živočich schopný strávit potravu živočiš. i rostlin. původu [kur, vepř, šváb, hlodavci, medvědi, opice i člověk]
- viz býložravec
všivák hustý hřeben (k vyčesání vší)
kdo se chová podle a falešně - neřád, darebák, halama, ničema, farizej, hajzl …
všivárna
zavšivení
VTR vědecko-technická revoluce
- viz progres
vůčivztah/ zřetel vůči něčemu/ předpisům
být ohleduplný, šetrný k...
naproti tomu ...
protikladem vůči
vůčihledě konal/ snažil se ...
vůdčí (zast.) vůdčí list [=řidičský průkaz]
v. osoba/ -nost [vedoucí]/ myšlenka
- viz idea
vůl bulík/ vykastr. býk - tažný tur dom.
(věšet bulíky na nos = tropit žerty/ lhát)
vůle = mezera/ uvolnění
lid. vlastnost
- viz bejkovina, vymiškovat, bulík
vulgarismus"sprosté [vulgární] slovo, vyjadřující negativní postoj k člověku, který je užívá
vulgarita/ „nadávka“
zkratka ""vulg.""
vulgarizace = zesměšňování
"
vulgární, vulg.neslušný, hrubý, sprostý, košilatý
ordinární
všední, obyčejný, lidový, nesprávně zjednodušující
vulgarita/ sprosťáctví = švajneraj [schwein - něm. prase]
vulgopřezdívkou/ obecně/ alias/ nebo také, přezdívka
- viz alias, nick, synonym/ synonymum, vulgarismus, vulgární
vulkánsopka - občasný vývěr magmatu kráterem na povrch země ve formě tekoucí lávy, plynů, popela a kamení
- viz fíbr, gejzír
vulkanizace technologie chem. zprac, polymerních materiálů (přír. kaučuk či umělé materiály) na pružnou či tvrdou gumu
protektorování pneumatik)
vůz dopr. prostředek o 3 a více kolech - kolejový/ silniční, kolový/ pásový, samohybný/ vlečný, lokomotiva, rejd. podvozek [šasí]
trambus/ tahač/ přívěs/ návěs, os./ nákl./ spec.- auto/ vagón
nástavby [valník/ skříň/ bus/ kabina, jeřáb, cisterna aj. speciály]
- viz trajler
vyakčnění poválečné vyřazování kolaborantů aj. reakčních živlů Akčním výborem Nár. fronty z bezúhonných [mezi nedůvěryhodné občany]
výbava věno ženicha/ nevěsty do manželství
doplněk soupravy/ zařízení/ kompletu
vybavit splnit, vyřešit věc/ záležitost
doplnit inventář/ neúplnost náležitostmi/ příslušnou výbavou
(podobně odbavit, zabavit/ odejmout zakáz. věc)
vyblejsknoutvyfotografovat, pořídit fotosnímek
vybrané předpisyviz http://zakony.centrum.cz/seznam-zakoniku, [nekoment.]
- viz kodex, norma
vybubnovat [příp. vytroubit] bubnováním svolat občany v dané části obce a vyhlásit jim obecní aj. vyhlášky [rozhlas ještě nebyl]
(přijít na buben = na mizinu)
vycajchňovat se nechvalně se projevit/ vyznamenat/ ukázat
- viz bleskojistka [blejsknout]
vycepovat vychovat k poslušnosti a práci
(cep = hist. ruční nástroj k mlácení/ výmlatu obilních snopů)
- viz mlátička, biják, piplat
vycpávání (taxidemie) metoda preparace zvířat [mazlíčků] postupným vyplňováním vycpávkou [zooppastika], či navlečením kůže na tvrdé tělo [dermoplastika]
vyčasení odeznění špatného počasí [„vyčkej až se vyčasí“]
vyčinit v. kůži [= činění/ vydělávání kůží tříslem bylo užíváno již před více než 5000 lety]
(v. = vynadat někomu)
- viz tříslovina
vyčůranej vykutálenej, vychytralej, podlej, podvodnej, nespolehlivej, (vulg. vychcanej)
- viz liják, fekálie, moč, čůrek
vydědění zůstavitel může v poslední vůli vydědit oprávněné dědice, kteří mu škodili, znepříjemňovali život a nehlásili se k němu
- viz testament, závěť
výdřeva odborný výraz pro lokální zesílení a zpevnění stěn, jam/ tunelů/ dolů ap. proti závalům kde je nutno zvýšit odolnost stěn
dveřejová výdřeva: bar timbering - hnaná výdřeva: booming, spilling, vnitřní obložení štol, chodeb
pažením a armovanými prefabrikáty
- viz pažení, skruže
vydřiduch sobec/ asociální nadřízený s přemírou nároků („dře z podřízených kůži“)
otrokář, tyran
vydutí vypuklina
(medic. - výduťě se mohou objevit na vnitřních orgánech: aorty, stenózy tepen [včetně mozku], aj.)
- viz bombírunk, ruptura
vyfiknout se(slang) parádně se ustrojit
(fikaný = mazaný
ufiknout/ ušmiknout = uříznout, ustřihnout
vyfikundace = vylepšení)
- viz fikce/ -tivní
vygruntovat všechno od základů umýt, uklidit/ vysmýčit/ vyčistit
vyhecovat vyprovokovat, motivovat, zagitovat k činu/ nápravě chyb/ vyš. výkonu
(hecíř/ heftýř = kdo jiné navádí/ hecuje/ heftuje)
- viz iritace, burcovat, lanař
výheň kovářský oheň s vháněním vzduchu
- viz dejmy
vyhlídka, vyhlídkymísto k dobrému rozhledu po okolí
otvír. okénko v okně/ objektu k vyhlížení/ kontrole
nejistá předpověď [počasí, situace]
výhonky čerstvé výrůstky/ počínající větvičky, prýty, ratolesti
[letorosty jsou kruhy na pařezu ap.]
- viz ratolest
vyhovět či ne schválit/zamítnout žádost
vyhovuje - splňuje představy, normy, požadavky, účel potřeby
výhřez vychýlení z pův. místa ven [např. meziobratlové ploténky páteře [bolesti zad], dělohy, konečníku aj.]
Východní blokbýv. státy - účastníci Varšavské smlouvy
- viz VS
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist