Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 510    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
vodník(mytologie) zelený mužík z rybníka, sbírající lidské dušičky [pohádková postava K.J.Erbena]
vodočet hlásný profil, očíslovaný zvýrazněný pruh/ lať aj. na břehu řeky/ nádrže [k odečítání výšky hladiny]
(vodoteče = meliorace, vodní toky)
vodojem masivní vodní nádrž [často na kopci/ sloupu ve výšce k rozvodu samospádem]
vodopád z výšky padající tok
katarakt
kaskáda [i v el. zapojení] - série navazujících vodopádů [skoků aj. činností] za sebou
- viz kaskadér , katarakt
vodoprávní úřadVodní zákon č. 254/2001 Sb. určuje za „vodoprávní úřady“ obce, úřady voj. újezdů, obecní úřady s rozšířenou působností, kraje a ministerstva [zemědělství/ MZ a životního prostředí/ MŽP] jako ústřední vodoprávní úřady
- viz kapitanát
vodovky vodové barvy [školní souprava s pouzdrem pro býv. šk. předmět Kreslení]
- viz akvarel, rýsovadlo, kvaš, tempera, prkna
vodvaz (slang.) odvážný člověk
odvázání/ odhodlání k činu/ předvádění se
odvázání/ rozvázání/ vázání něčeho přivázaného [zvířete], či zavázaného uzlu aj.
vohnout kdo chodí ohnutý
ohnout
vohnice ředkev ohnice, bílá mrkev [plevelná/ krmná brukvovitá medonosná rostlina]
vohryzek ohryzek [okusek jablka]
přední část krku/ ohryzek, hrdlo [zúžený profil láhve, krku, trubice]
hrdelní zvuky, [těžký] zločin
- viz vole
vochlování odstraňování pazdeří protahováním lnu mezi hřebeny
vojenská povinnost branné povinnosti podléhají občané ČR [muži i ženy] od dovršení 18. do 60. let [uplatňuje se při ohrožení státu - zák. č. 585/2004 Sb.,]
vojenské hodnosti mužstvo: vojín, svobodník
podůstojníci: desátník, četař, rotný
rotmistři: rotmistr, nadrotmistr, štábní rotmistr
praporčíci: podpraporčík, praporčík, nadpraporčík, št. praporčík
niž. důstojníci: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán
vyš. důstojníci: štábní kapitán, major, podplukovník, plukovník
generálové: generál-major (brig. gen.), generál-poručík (divizní gen.), generál-plukovník, generál armády (armádní gen.), admirál (námořnictva)
v někt. armádách jsou i další hodnosti [např. seržant, staršina, pobočník/ adjutant, maršál aj.], jiné mohou chybět
- viz frajtr, kaprál
voják osoba s vojenským výcvikem: 1. v aktivní službě {vojenské základní služby [prezenčák/ mazák] - dobrovolník či z povolání}
2. v záloze [v zál. - záložník rezervista], zúčast. se zdokon. cvičení a povolá se za ohrožení]
3. voják ve výslužbě [v.v. - voj. důchodce po aktivní službě]
- viz vládní vojsko
vojt (zast.) fojt, rychtář, starosta
(fojtství = území spravované fojtem)
- viz rychtář
vokál, vokální samohláska
zpěvný [převaha lid. hlasu nad hudbou
v. soubor]
(převaha hudby nad zpěvem = orchestrálka, o. soubor)
- viz nazála, konsonanty
volánykarnýry/ kanýry/ ryše [nabírané/ skládané proužky/ záhyby látky] jako šatní či záclonová ozdoba [též garnýr]
volárníležící na dlaňové straně
(opakem je dorzální = ležící na hřbetní či zádové straně)
- viz lateralita, líce, ventrální, rub
volavka vodní pták
nasazená osoba jako lákadlo, vábidlo [do pasti, k vyzvídání ap.]
volba, volbyI. hlasování - aklamací/ veřejné zdvihem ruky a ústní
tajné - vložením lístku s jménem kandidáta do urny
náhodná - tahem čísl. losů či lístků se jmény II. z urny/ osudí do naplnění počtu
podle pořadí umíst. v soutěži
výběrem/ označením kandidáta ve volebním seznamu/ formuláři
- viz člen, kooptace
voleshromaždování potravy/ volátko v jícnu ptáků
u lidí = struma [nemoc štítné žlázy z nedostatku jódu]
(nevole = nechuť; slang. oslovení: „hele vole“)
- viz hormon
volej olej, volejofky [= rybí konzervy]
odrážet přilétající míč „z voleje“ = jedním dotykem
pokyn k zavolání
volič občan, oprávn. volit do daného orgánu dle vol. předpisů
volitel = člen vol. orgánu, jemuž přísluší volit z kandid. do vyšších funkcí ap.
- viz elektorát
voliéra pletivem/ mřížemi/ zasklením apod. uzavřený nebo i dělený přírodní prostor s úkryty pro chované motýly, ptáky i jiné tvory
- viz chlév, paludárium
volky-nevolky chtě-nechtě [nezbytnost]
- viz mušený
volňásek volná vstupenka [zdarma]
- viz zadara
volontér (fr.) dobrovolník [přeruší studia a zdarma se zdokonaluje jako obchodník/ lékárník/ hospodář/ lesník …]
- viz elév, stáž, voluntarismus
volovina hloupost, pitomost, kravina, nesmysl, vylomenina, kec [hele vole - slangová slova]
nikoli volská kůže ale hovězina
- viz vole, vůl
volšový nohy ztuhlé nohy, neposlušné, nepoddajné, pajdavé
(olše = listnatý hájový strom)
Volt (V)jednotka elektrického napětí
(voltaická sluneční [solární, střešní/ pozemní] článková elektrárna)
- viz ampér, kandela, SI, siemens
voltiž akrobacie voltižéra na neosedlaném koni vedeném na lonži lonžérem uvnitř kruhu [kůň má při voltiži speciální pás s madly]
- viz uzda, drezura, falanga
voluntarismus(voluntas = vůle) sklon k svévolnému rozhodování [bez diskuze/ důvodu]
- viz abúlie, diskuse, dialog, koncil, konzultace
voluta spirálový [příp. okrouhlý] architekt. a dekor. barokní prvek [v. štít, šperk, keramika]
Volyň česká enkláva na dnešní severozápadní Ukrajině [mezi řekami Pripjať a Západní Bug, sv. Haliče]
(Volyně = město v Jihočes. kraji)
- viz Halič
vonedá onehdy
(podobně tehdá = tehdy
druhdy = jindy, v jiné době)
- viz tajdlencty
voprsklej (slang.) kdo nečekaně otravuje/ provokuje a chová se drze
vor, vory (plť, pltě) oloupané klády svázané do „tabulí“ a ty spojené do „pramene“ [voraři/ plavci je splavovali řekami z hor do míst zpracování]
vostávat bydlet, pobývat, zdržovat se někde
krajově: [“vostaň u nás aspoň přes neděli“]
(zavostávat = zpožďovat se, zůstávat pozadu)
vošajslich choulostivý, nebezpečný [citlivý na zacházení]
nejisté/ nespolehlivé/ vachrlaté
- viz prekérní
vošatkaslaměná mísa [na kynutí pecnů chleba v pekárně aj.]
- viz pecen
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist