Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 510    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
vitriól kyselina sírová [H2SO4]
vivárium upravený prostor pro chov teplomilných živočichů
- viz paludárium, akvárium, terárium, voliéra, klec, kotec
vizáž vnější vzhled
vizážista = osobní poradce, pečuje o vzhled vzezření a chování zákazníků [masáže, líčení, účesy, kosmetické úpravy aj.]
vize vidina, zjevení/ představa, vidění do budoucnosti
vizuální = zrakový [vizuální paměť]
vizionář = snílek, blouznivec
- viz prognóza, vizus
vizita kontrola pacientů na lůžk. oddělení
vizitace = komisionální kontrola [školy, farnosti aj.]
(vizitýrovat = prohlížet/ kontrolovat/ šmejdit)
vizitka navštívenka [lístek s osob. údaji - jméno, funkce, adresa ap.]
(akcidenční tiskoviny = vizitky, oznámení [svatba, promoce, nabídka, aj.])
vízo vysvědčení
(vízum - povolení k vycestování/ pobytu v jiné zemi
bezvízový styk
vize, televize ap. od viděti.)
vizus zrak, vidění, zraková ostrost
visus
vidiny-sny/ halucinace/ přeludy
- viz audiovizuální, geometrie, halucinace, vize, vzhled
vjem (percepce) proces vnímání [zrakové {odezír. řeči z úst}, sluchové, hmat., čichové, chuťové, rovnováhy]
(bolesti = interoceptivní vjemy)
- viz vnímat
vláčení úprava ornice k setbě pomocí jehlovitých bran a srovnávacích smyků
(vlečení = tahání čehosi za sebou [tahačem, potahem]
průvlek)
- viz vlečka
vládní vojskoprotektorátní české vojsko [hlídalo objekty aj. doma i např. v Itálii
býv. přirovnání: „je tam platný jako vl. vojsko v Itálii“ = zbytečné]
vláhavlhkost čerpaná kořeny a listy rostlin
zalévaní, kropení, zavlažování [i teplem proti chladu]
nedostatkem vláhy rostliny vadnou a usychají
- viz kapilára
vlajka svislý látkový symbol na rozdíl od praporu, který je užší stranou upevněn k žerdi
- viz korouhev, zástava, standarta, smutek
vlákno filament - dl. oheb. pásek/ dutinka - provaz/ nit [textil]
v. jako program/ samost. aplikace
v. řízení
souvislý text či sled příspěvků ap.
„červ.nit“
vlasatice letící kometa, kosmické těleso tvořené jádrem s komou a chvostem
- viz koma
vlásenka paruka
sponka drát. do vlasů [ke zpevnění drdolu ap.], UH sponka - pukačka [příp. s potiskem]
barevná čelenka [příp. s peřím]
přidrž. hřebínek
vlastenectvíláska k vlasti, rodné zemi, rodné řeči, společenskému a kulturnímu dědictví svého národa
- viz patriot
vlasy porost hlavy: v. hladké/ kučer./ kudrnaté/ vlnité/ husté/ řídké/ dlouhé, světlé/ plavé/ blond, rusé/ zrzavé, kaštan./ hnědé, černé/ tmavé/ brunátné, šedé/ prokvetlé/ bílé
pleš/ holohlavost [bleskovka]
- viz žijony, účes, drdól
vlašťovka chráněný tažný pták (patří sem i jiřička, břehule a pod. rorýs), slovanský posel jara
přeneseně: první v. - příslib dalších
papír. šipka
druh hoblíku
vlček rotační hračka
např. rotační šestihraná destička s číslicemi 1-6 na osičce (jako hrací kostka)
též zvukový v. se svidříkovým roztáčením
- viz svidřík
vlečkaprodloužená/ vlečená část svatební řízy nevěsty
(kolejová dráha k podniku; vlak; vlečňák/ přípojný vůz/ návěs; návlek; vlečení; vláčení)
železniční ap. tovární přípojka
prodloužení svatebních ap. dámských šatů, nesené drůžičkami
- viz šlep, vláčení
vlezlej protivnej, moc zvědavej [strká nos kam nemá], nadávka
vlk divoké zvíře
vlčák – pes
(vlkodlak – wérvolf {z něm.}, pohádk. zvíře)
- viz houf, hon, shluk
vlnění šíření kmitů prostorem či látkovým prostředím
vlnění 1MHz -18 MHz tělem prochází, umožňuje měření, terapie
- viz akustika, zvuk
vložka vsuvka/ doplněk [textu/ složky/ dat/ věci]
v. do bot/ kabátu - oteplovací
rezervní/ spotřební/ výměnný díl - náboj, patrona, v. mediální
vše co se někam vkládá - v. zámku, komínová v., inlej = zubní v.
(ženský pesar [membrána, vložka] aj. jako sex. ochrana
hyg. tampon/ menstruač. vložka)
vložkování vnitřní obložení zděných komínů/ kouřovodů vypálenou keramikou/ tvarovkami ke zvýšení bezpečnosti proti vzniku požáru
vlys dekorativní vodorovný pruh
pás podél římsy či kladí
- viz bos, kladí, pilastr
vnímat vnímání (percepce [vněm/ vjem]) zachyc. co v daný moment působí na smysly, inform. o světě (barva, chuť, bolest, chlad, energie)
- viz mysl, smysly
voál voile [vuál] - lehká, vzdušná, průsvitná tkanina v plátnové vazbě, užívaná jako záclona v dět. pokoji
podobný je tyl
vobtáhnout obtáhnout - nabrousit ostří/ břit [brouskem/ ocílkou]
zesílit tenkou čáru
udělat zkušební obtah/ otisk [z matrice/ tiskového štočku apod.]
vocavaď odtud/ vocaď (podobně pocavaď/ pocuď = potud [vocuď až pocuď/ až támdle/ až sem, aj.
vodkaď = odkud
dokavaď = dokud, atp.])
vocet (slang.) ocet [kyselá oct. pochutina
houby s voctem = nic
zůstat na vocet = nevdát se
něco navoctovat
oct. pleťové vody]
octan hlinitý na obklady
vod předložka od [vod nich obou/ vobouch dvou/ dvouch]
(vodedávna - odedávna
vopravdovej/ vopravdickej - opravdový [aj. užití -ch či v- před o- ap.]
voda(aqua, oxidan) základní životní potřeba
má 2 jednomocné vodíky {H1 – hydrogen} a 1 dvojmocný kyslík {O2 – oxigen}
voda [H2O] se vyskytuje ve třech skupenstvích [pevné - led a sníh, kapalné - voda, plynné - vodní pára]
(akvafobie = strach z vody)
- viz akvadukt, akvarel, akvárium, pH, vodovky
vodič v. elektřiny [kov, voda]
v. tepla
vodič psa/ psář ap.
motorový v. cyklistů
- viz průvodič, společník, vektor
vodítko návod, instrukce, ukazatel
řemínek či řetízek [příp. samonavíjecí] k vodění psa či koně
- viz uzda, ohlávka, opratě
vodní plocha kaluž/ mláka, studánka/ tůň, brouzdaliště/ bazén, rybník/ -ček/ jezero/ -írko [horské oko, pleso], [retenční] nádrž/ -ka, vodoteč, přehrada, moře ..]
vodní právobývalé právo majitele/ nájemce mlýna k vodnímu náhonu a dozoru proti zneužívání vodního toku
vodní řasy nižší rostliny [chaluha, šroubatka, červ. řasa aj.]
jsou spolu se sinicemi součástí vodních ekosystémů
poskytují potravu a surovinu k výrobě vodíku, metanu a biopaliva
- viz okřehek, sinice
vodní tok stružka, strouha, potůček, potok, bystřina, říčka, kanál, řeka, veletok [včetně vodních staveb]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist