Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 510    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
vandr cesta za zkušenou
vandrovní, vandrovat, vandrák, přivandrovalec
do někoho vandrovat = agitovat, získávat jej pro něco
- viz pobuda, turista
Vánoce křesťanské svátky narození Ježíše Krista [nar. 24.12. v roce 1 našeho letopočtu {n.l.} = po Kristu]
veselí, dary pod stromečkem, hodování
- viz Ježíšek
vantroky dřevěný žlab - přívod vody z náhonu na vodní (mlýnské) kolo
- viz korečník, náhon, mlít
vápenka pec k vypalování lomového vápence a získání kamenného vápna
- viz karb, bílení
vaporizace vypaření
odstranění nepohodlných lidí [i historie]
náhrada kouření
vaporizér = inhalátor vypař. bylin ap. [s vyloučením vdech. karcinog. látek]
vaporizér (vapor = pára) sublimační přístroj [i kapesní] ke změně látky kapalné/ pevné na plynnou působením tepla [pro inhalace - vdechování]
- viz inhalace
varhanitý harmonikovitý (vzhled měchu), zvarhaněný skládáním [jako prací valcha]
- viz akordeon, muchlat, skládanky, vrap
varhany píšťalový klávesový hudební nástroj s rejstříky a pedály [chrámový mívá i několik manuálů]
v. elektrofonické
- viz manuál, píšťala, postativ
varihlasité varování za jízdy bez brzd k uhnutí z cesty ["Z cesty vari"]
variace obměna, střídání, přeměna, tvarová úchylka
variace hudební
obor matematiky/ kombinatoriky
varianta/ -tní = alternativa/ -ní
variátor automatická převodovka [s plynulou změnou rychlosti/ přev. poměru mezi vstupní a výst. hřídelí]
- viz převodovka, spojka, šaltování
varieté produkce složená z artistických, hudebních, divadelních a tanečních čísel, zábavní podnik s takovým programem
variometr letadlový měřič rychlosti letu, stoupání a klesání
várnice velká přenosná varná nádoba polní kuchyně
varta [ozbrojená] stráž, stanoviště [post] hlídky [stojí vartu, vartuje]
- viz vachmajstr
vařicí pojem pro horkou [vroucí/ vřelou] tekutinu (opaření vařicí/ vroucí/ vřelou vodou či párou)
vývar, var [Karlovy vary - horký vývěr]
- viz opaření
vašnosta (zastar.) ctihodný/ vážený pán
uctivé oslovení [Váš nejponíženější sluha Vašnosti, ráčejí/ račte si přát?]
(podobně Vaše blahorodí aj.)
vaz tuhý pruh bílé vazivové tkáně (ligamentum)
součást kloubů, spojuje jednotl. kosti
šíje, zadní část krku, oblast krční páteře
srazit hlavu/ zlomit vaz = = způsobit smrt
VAZ - značka ruských aut [též GAZ, UAZ …]
- viz cemr, gilotina, hrdlo, páteř, popravy
váza nádoba na květiny
(noční/ dětská váza = nočník/ nočníček)
- viz bažant, šampuska
vazačka (voj.) ženijní provazec s očkem [k vázání soulodí, lávek aj.]
- viz lanař, lano, špagát, tkanička, vázanka, zadrmo
vazal na něčem/ někom závislá osoba/ skupina/ země [vazalské {t.j. slabší} státy]
man
vázané pojem pro dárek/ výslužku [hostům se z veselky dostalo vázaného]
v. knihy [opak v. = brožované]
- viz brožura, vazba, veselka
vázání součást vybavení lyží či snowboardu ap. k spec. používání [běžecké, sjezdové aj. ]
(v. vorů, provazů, či vití kytic a věnců, vázaná melodie
vazačka = provaz s očkem k dočas. vázání
laso)
- viz vazba
vázanka kravata - společenský oděvní doplněk [uvázaná kol límce košile]
podobně se nosí „motýlek“
(kravata = zápasnický chvat)
- viz forometka
vazba silný muž/ svalovec
věznění [vazební věznice]
(technika vázání trámů, cihel aj. stavebních prvků)
návaznost textu
- viz vázání.
vazba konstrukce s díly vázanými vzájemným přesahem/ zámkem, lepením, event. spoj. prvkem (nut/ čep, nýt, svorník, kování)
úprava knih [v. do desek, kůže aj., brožování]
v. chemických prvků
v. kytic
v. vorů a prámů
chem. v. aj.
- viz vazba, brožura
vazo- první část složených slov s významem céva, cévní
113
vážit vytahovat nádobu s vodou ze studny rumpálem či vahadlem
zjišť. váhu/ hmotnost
zvažovat řešení/ slova
vážka = hmyz
- viz bantam, váha
VB Spojené království Velké Británie a Sev. Irska [zahrnuje Anglii, Skotsko a Wales, Sev.Irsko a přilehlé ostrovy]
- viz SNB
včela (Apis mellifica) užit. létavý hmyz [opylení]
včelí produkty: med, plástový pyl perga, propolis, mateří kašička, vosk
Včela = konzum. družstvo
- viz opylení
veceti praviti [...a takto k nim vece: Jdětež...]
večerka prodejna s prodlouženou prod. dobou
(voj.) signální troubení k zakončení dne
uzavírací/ policejní hodina zábav. podniků
večernice první večerní hvězda na nebi - Venuše
pohádková postava
vedlejšákI. vedl. prac. poměr [vedle hlavního p.p.
zkrácený, poloviční, krátkodobý prac. úvazek
sezónní či výpomocný [pracovník, brigádník, pomocná prac. síla, II. nádeník]
- viz akord, brigádník, vejdělek, holport, lón
vědro (objem.míra) čes.= 61,1337 litrů/ vídeň. = 56,605 litrů
konev, kbelík či jiná nádoba k nošení vody (cca 12 litrů)
vegetace rostlinstvo, období růstu
vegetativní - týká se živ. funkcí [kromě pohlav. rozmnož. a dráždivosti]
vegetovat = žít
vegetarián = kdo nejí maso
- viz flóra
vegetarián živočich, který nejí maso
- viz býložravec, flóra, vegetace
vehemenceúpornost, důraznost [protestu], naléhavost/ naléhání
dožadovat se splnění se vší vehemencí
- viz pacifikovat
věchatšlehat či pumpovat [šlehačku přípravkem aj., nadívat/ dout/ hustit-vpravovat čímsi něco do něčeho]
foukat měchem/ hustilkou aj.
- viz šlehačka, dým, měch
vechtr strážní apod. domek kolejové dráhy
- viz vachmajstr
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist