Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 510    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
vyjukanej vyjevenej, nečekaně překvapený/ zaskočený/ vylekaný
bezradný/ bojácný člověk
výklad vysvětlení
obchodní/ reklamní výloha
vyložení materiálu
výkladový slovník
vyklepnout porazit protivníka, vyhrát nad někým
vyklepat fajfku/ pomačkaný plech/ díl karosérie, duši z těla jízdou po hrbolaté cestě, aj.
výkon fyz. veličina, vyjadřující množství práce vykonané za jednotku času
schopnost konat práci
- viz energie, práce, příkon
vykotlanej stářím/ hnitím
neživý-dutý/ lámavý/ viklavý [strom, pařez, zub, kůl, sloup/ -ek]
výkovky hromadně vyráběné polotovary kováním/ ražením/ lisováním ap.
výkres např. technický výkres se užívá převážně ve strojírenství, elektrotechnice a stavebnictví a ve vhodně zvoleném měřítku musí obsahovat všechny informace k výrobě konkr. součásti, stroje, stavby ap. podle norem
dříve se užívala kreslicí prkna s pauzovacím papírem na nichž se kreslilo/ rýsovalo ručně tuší
v současnosti se výkresy zpracovávají počítačovými programy [CAD] a tisknou tiskárnou či plotrem
- viz PC, pauzák, plotr
vykvajznout se(slang.) vykašlat, vyfláknout, vyprdnout, vydělat, kálet na věc [“Nejni to k ničemu, vyfláknem se na to/ necháme to bejt.“]
výkvět elita
elitní = spec. vyškolený/ vybraný/ zasloužilý (např. výzkumník, konstruktér, průzkumník, letec, plejáda nejlepších [sportovců] aj.)
vylágrovat (mech.) v. ložisko motoru aj. [přemáháním a nedostatečným mazáním, chybnou montáží, vadou materiálu]
117
vylapaný bolestivý, s omezenou funkčností [v. loket {z Kladenska}]
- viz lapat
výlet vycházka/ vyjížďka krajem/ přírodou za pamětihodn., příp. s výšlapem na kopec/ horu [za širším rozhledem], aj.
- viz alpinista, kemp, trempování
výlevka v. nástěnná, kombin., aj.
slouží k odvodu tekut. odpadů včetně chem. [k tomu musí být celý odpadový systém uzpůsoben - materiálem i provozem]
výložky límcové plošky a nárameníky/ epolety uniformy s distinkcemi/ hodnostním značením [hvězdičky, znaky druhu zbraně, ap.]
- viz distinkce, šarše
výložník díl stožáru k umístění světel, antén apod.
[teleskop./ manipulační] rameno [pojízdného] jeřábu/ plošiny, zvláštní díl bagru, čerpadla aj.]
vymáčknout [se] (slang.) něco povědět/ říct/ prozradit
vytlačit z tuby pastu ap.
vymahač kdo se zabývá vymáháním dluhů od neplatičů
- viz židák, lichva
výměny železnič. výhybky/ veksle
(výkolejka/ čuba/ pastička = zábrana na koleji k zaražení či vykolej. vagonu [aby nezpůsobil škodu další jízdou])
vymiškovat vykleštit, vykastrovat [odstr. pohlav. žlázy]
(kastrát = kleštěnec, eunuch [má vysoký hlas])
- viz orchiektomie, sterilita, kastrace, islám
vymňouknout vyjádřit, pokazit („tak už se vymňoukni/ vyžvejkni/ vymáčkni!“
„Tys´ to vymňouk“= pokazil [výčitka])
výmysl vybájený příběh/ zvěst, kec, šproch [není šprochu na kterém není pravdy trochu]
- viz fáma, fabulace
vynález výrobek či postup, jenž poprvé realizuje novou myšlenku zlepšující současný stav, nebo skýtá nové možnosti
vynálezci lze udělit patent
- viz koumák
výpalnéčástka dočasně vyplácená mafii/ zločinecké organizaci soukr. obchodem/ službou za „ochranu“ a neobtěžování [kdo platí, toho nebudou obtěžovat]
- viz tribut, korupce, protekce, remunerace
vypíčený (slang.) vystrčený/ nastrčený/ strčený, vyboulený, vystavený na odiv
- viz pizda
vypít (slang.) vyžunknout, vycucnout
pohrůžka [„ten si to ode mne vypije“]
vyplatit dluh/ půjčku/ zásilku .. vysázet na dřevo
[„ta fuška se mu nevyplatila, platil pokutu“]
(nezaplatit - napsat na futro = připsat k dluhům)
vypláznout posměch s vypláznutým jazykem
[(slang.) v. prachy = zaplatit]
výprosa bezplatné propůjčení věci k užívání bez sjednání doby či účelu [zapůjčuje půjčitel, užívá výprosník - viz nový Obč. zákoník]
výr (Bubo bubo) největší sova [vejr]
- viz sova, vejrat
výron krevní hematom/ modřina, podkožní bolestivý následek poranění, vymknutí kloubu/ kotníku [chladit, zklidnit]
- viz ron
výřad slavnostní vystavení mysliveckých kořistí na poli (po honu)
(slavnost vyřazení absolventů školy/ kurzu, propuštění z akt. služby aj.)
vyřídilka mít dobrou v. = nebát se cokoli někomu vyřídit, mluvit vůbec [mít dobře „proříznutou pusu“]
výsada rozvětv. část lodyhy parohu [u jelenů, srnců, sobů ..]
právo disponence [rodové/ stavovské v. plynoucí ze zákonů/ funkcí/ smluv ap.]
- viz VIP
výsadba semena či rostliny [sadba, sazečky] určené k setí/ sázení/ výsadbě, růstu
- viz bal, pařeniště, rozsévač
vysedět v. kuřata/ ptáčata z vajec
v. důlek v měkké podložce
- viz kukaň
vyslepičit vyzradit, vyžvanit, vykecat, vybreptat, vycinkat
kdo se tak chová = nedůvěryhodná osoba, (slang.) slepice, sketa
výspa výběžek do moře či nějaké oblasti, příklad na odiv [v. nového společenského řádu], vyvýšenina
- viz šelf
vystrnadit donutit k odejití z místa či vystěhování z bytu
vypudit
(zapudit zlé myšlenky)
- viz obcování, mobbing, perzekuce
vystříhat se čehovyvarovat / stranit se čeho
nečinit/ neprovádět to odsuzované
chránit se před ..
vyšinout neúmyslné sjetí z dráhy/ cesty
vyšinutí mysli z normálu [duševní/ otřes, nemoc, blouznění]
vy-/ po-/ souvaný - šinoucí se kamsi
- viz visutý
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist