Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 510    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
V4 Visegrad. skupina: ČR, MR, PL, SR
v EU od 1.5.2004
spolupráce zemí za celoevr. integraci [hlavně se sousedy]
- viz EU, OBSE, OSN, UNESCO, BRICS
vabank hazard, sázka o všechno, o celý vklad
- viz bank, trop
vábnička přípravek k vábení/ přivolání tvorů [savců, ptáků ..] zvukem
vačka excentr. výstupek hřídele ovládající suvné zdvihátko přitlačované pružinou [od tvaru vačky závisí pozvolný či náhlý zdvih/ pokles, nebo kyv]
vádemékum(vademecum) příručka, rukověť, návod, průvodce
- viz manuál, regule
vádí erozí vzniklé údolí v polopoušti jímž občas protéká řeka
- viz eroze
vagína genitál, pochva/ vnitř. část samičího pohlav. ústrojí placentálů a vačnatců [kloaka - u slípek ptactva]
(vulva = lůno, klín, vnější ženská rodidla)
vágní neurčitý, nejasný, nepřesný, nejednoznačný
- viz vakát, vagace
váha v. lékárnická, kupecká, decimálka, vozová, kolejová, skladová, automat./ prodejní [s reg. pokladnou na čár. kód], zavěšovací - přezmen s posuvným zavažím, mincíř - pružinová v. se stupnicí
(u starš. vážicích zařízení se užívala kalibrovaná/ cejchovaná závaží)
závěs na oji povozu [kyvné břevno se zavěšenými rozporkami/ brdečky pro zavěšování postraňků potahu]
(vodováha [ke kontrole vodorovn.])
Brutto/= váha nákladu celkem, Netto = = čistá váha produktu/ obsahu bez obalu, Tára = váha obalu
(Brutto mzda = hrubá mzda, atp.)
„Vážený“= ctěný
váh. kategorie
- viz gravitace, tíha, vážit
vahadlo stojan s dvojzvrat. pákou, bidlem s protiváhou a okovem (k „vážení“ vody ze studny [„navaž vodu!“])
pákový přenos síly
součást manip. techniky aj.
váhové kategoriev boxu: [dříve rohování] od 1.10.2010 - muži: lehká muší - nad 46 kg, muší - nad 49, bantamová - nad 52, lehká - nad 56, lehká velterová - nad 60, velterová - nad 64, střední - nad 69, polotěžká - nad 75, těžká - nad 81, supertěžká - nad 91 kg
(Staré - od 2003 do 1.10.2010: papírová, muší, bantam., pérová, lehká, velter., lehká střední, střední, polotěžká, těžká, supertěžká)
Existují i kateg. ženské a juniorské
- viz SOT, bantam, welter
vachmajstr (zast. z RU) strážník, policajt, hlídač
(vachcimra = strážnice)
- viz varta, ponocný, žandarm, veršusák, OSŽ, vechtr
vachrlatý stav - nejistý, na pováženou/ sakramentský/ setsakramentský, nespolehlivý, nahnutý, špatný, nevýhodný
vaječníky(ovária) párové samičí pohlavní žlázy [tvaru švestky] v nichž dozrávají vajíčka [produkující také ženské hormony estrogen a gestagen]
vajgl cigaretový oharek/ špaček/ nedopalek
vajíčko kovová půlená vejčitá apod. nádobka s dírkami a řetízkem (k vaření sypaného čaje)
produkt vaječníků samic/ slepic aj.
- viz vaječníky
vajksle odrůda kyselých višní - kyselek
vakátprázdná stránka knihy
(vágní = prázdný, bezobsažný, neurčitý, nepřesný)
- viz bianco, vagace
vakcínaočkovací látka
vakcinace = injekční očkování ochrannou látkou
- viz injekce
vakuum(vacuum) absolutně prázdný prostor
- viz vakát, vývěva
vákuum vzduchoprázdno, absolutní prázdnota
(K.Čapek: Továrna na absolutno)
val hradba, ochranný val, násep, přehrazení
- viz bašta, kačírek, taras, fortifikace, šance
vál, válec, váletpomůcka k válení těsta
přídavek nesený na nůši
stroj/ pomůcka k válení zeminy aj.
válenda/ gauč k odpočinku
valivé ložisko aj.
nával lidu
valit oči/ sudy
valachvykastrovaný [vykleštěný] hřebec, tažný kůň
Valašiobyvatelé národopisné oblasti Valašsko [valašské nářečí, zvyky] - Valašské Meziříčí, povodí Bečvy, Beskydy, Vizovice [původem pastevci migrující ve 14. - 17. stol. z jižního Rumunska]
- viz Hanáci, Slovácko, Chodové
vale pozdrav/ rozloučení
sbohem, pa, měj se, buď zdráv, čaó/ čau, ádijé!, ahoj/ nazdar/ servus/ [dal jí vale a šel za jinou]
- viz kvinde
valence hodnota, platnost, významnost
1. schopnost atomu [skupiny atomů] vázat jiné atomy či skupiny v přesně definovaných poměrech = mocenství [valenčním číslem se v chemii označuje počet ch. vazeb tvořených atomem daného chem. prvku [val. elektrony]
2. intenzita i rozsah působení faktoru na organizmus
3. schopnost např. slovesa, vázat na sebe určitý počet dalších větných členů: - viz kovalence, pár, syntaxe
válenky dámské zdobené vysoké oteplovací boty, zpravidla filcové/ plstěné
huculky
valcha varhanitá [plechová aj.] deska v dřevěném rámu k ručnímu praní prádla [v neckách]
zvalchovat někoho = namlátit mu
- viz prádlo, varhanitý
validace [ověření, prověření, kontrola hodnoty výše účtu] aktuální platnost, pravděpod. správnosti, účelnost a přesvědčivost
(invalidace = zneplatnění)
validita(z lat. validus, statný, silný, zdravý) označuje platnost/ vědecké uznání dokumentu, nebo u programování splnění specifikace
- viz invalidita
válka pokrač. politiky násil. prostředky
džihád = svatá válka muslimů
(mír = opak v., nenásilí, vzáj. pomoc, tolerance a respekt k udržení života)
- viz džihád
valná hromadashromáždění klientů [např. pojišťovny] nebo akcionářů, které volí své orgány a schvaluje organizační řád
VS OSN aj.
- viz dozorčí rada, plénum, skrumáž, valně
valně valnou měrou, dostatečně/ notně [notná/ větší dávka], (opak: nevalně, nevalné zdraví, méně/ nedostatečně, slabě)
valná hromada
valník (slang.: platon) povoz/ vůz s rovnou ložní plochou [bez nástavby, nejvýše s odklopnými postranicemi spřaž. i řetězem]
- viz tácek, sajtny
valorizace tvorba hodnot, zhodnocování [např. vyrovnání starob. důchodů z důvodu inflace]
valor = hodnota, cenný předmět
devalorizace = znehodnocení
valoun balvan, v. zlata, okrasný kámen
- viz kačírek
valuty (valere = platit) pojem pro peníze zahraničních měn v hotovosti [bankovky, mince]
(bezhotovostním protějškem valuty jsou devizy)
vampýr (Glossophaga soricina/ listonos dlouhojazyčný) středoamerický netopýr
- viz netopýr, upír
vandal, vandalizmusbezohledné/ barbarské rozbíjení/ ničení, vandalství [vandal = ničitel, palič, travič, sprejer graffiti - malůvky po zdech]
- viz sprej, barbar, žhář
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist