Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova unie

Počet nalezených zmínek: 1    

uniesvaz
uni- = u slož. slov jeden
unifikace/ -ovat = uniforma/ -ovat/ sjednotit vzhled
unikum/ -kát = zvláštost/ vyjím.
uniat = řeckokatolík, union = spolek
unipolární = jednopólový
uniparita = jednorodost
unisex = jednopohlavnost
unisono = jednohlasně
unitární/ -rizmus = jednotný/ ústř. vládní/ státní moc
nábož. jednobožství
univerzální = všestranně použ.
univerziáda = sport. hry VŠ
univerzita = VŠ
univerzum = kosmos/ vesmír/ veškerenstvo
- viz federace, konfederace, unit


Možná související slova

Slovo unie se objevilo ještě zde:
EHSEvropské hospodářské společenství [1958 - 1993]. Podle Maastrichtské smlouvy r.1993 se EHS transformovala na Evr. společenství, které následně zaniklo začleněním do Evropské Unie [2007 - 2009]
- viz EU, NATO, RVHP, VS
EUEvropská unie od r. 1951 se sídlem v Bruselu - Belgie
r. 2015 má 28 čl. států: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Anglie, Španělsko, Švédsko
- viz VS
Eurozóna(euro oblast) území Evropské unie – EU, států užív. jako měnu euro [v r. 2015 z dosavadních 28 členů EU užívalo euro 19 států s cca 334 mil. lidí
k nim jsou připojena další i mimoevrop. území - cca 210 mil. lidí, celkem tedy cca 544 mil. lidí]
- viz Maastricht
federacezájm. sdružení, svaz, unie
spojení dvou nebo více států v jeden společný stát s federálním vedením
f. odborových svazů
federální org.
- viz sdružení, suverén
G20Skup. největších ekonomik světa [vzniklá r. 1999] představovaná ministry fin. a guvernéry centrál. bank, tj. členy 19 států a Jednotného vnitřního trhu Evropské unie
od r. 2008 je hlavním koordinátorem světové ekonomiky [místo G7]
- viz EU
instituceorgán/ organizace, úřad, soubor právně upravených vztahů mezi lidmi
spolek/ -čnost, společenství, svaz, unie
institut = ústav, určitá oblastpráva ap. [inst. vydědění aj.]
institucionální = úřední
institucionalizmus = ekon. a sociolog. směr vývoje společnosti k institucím
konfederacevolné sdružení, v němž si člen. státy ap. zachov. suverenitu a volnost jednání
sdružení, spolek [k. států/odbor. svazů, ap.]
- viz federace, unie
munduruniforma, stejnokroj, rovnošat, kroj, livrej, dres, jednotné/ příležitostné/ systemizované [pracovní ap.] oblečení
- viz livrej, unie, uniforma
pól, pólovýpól [točna] severní [N]/ jižní [S], zemský/ geografický/ magnetický/ chladu/ nedostupnosti
jedno-, dvou- až třípól. [přívod el. proudu, zásuvka či vidlice, nástavec
obapolný,oboupólový
jedno-/ dvou-/ obou-/ směrný, atp.]
(hra - vodní pólo
polaritu magnetu snadno zjistíte kompasem)
- viz fáze, polarita, SKART, unie
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist