Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova unie

Počet nalezených zmínek: 1    

uniesvaz
uni- = u složených slov znamená jeden
unifikace/ unifikovat = uniforma/ uniformovat/ sjednotit vzhled
unikum/ unikátkát = zvláštost/ vyjímka
uniat = řeckokatolík, union = spolek
unipolární = jednopólový
uniparita = jednorodost
unisex = jednopohlavnost
unisono = jednohlasně
unitární/ unitarizmus = jednotný/ ústř. vládní/ státní moc
nábož. jednobožství
univerzální = všestranně použitelný
univerziáda = sportovní hry VŠ
univerzita = VŠ
univerzum = kosmos/ vesmír/ veškerenstvo
- viz federace, konfederace, unit


Možná související slova

Slovo unie se objevilo ještě zde:
EHS Evropské hospodářské společenství [1958 - 1993]. Podle Maastrichtské smlouvy r.1993 se EHS transformovala na Evr. společenství, které následně zaniklo začleněním do Evropské Unie [2007 - 2009]
- viz EU, NATO, RVHP, VS
EUEvropská unie od r. 1951 se sídlem v Bruselu - Belgie
roku 2015 má 28 členských států: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Anglie, Španělsko, Švédsko
- viz VS
Eurozóna(euro oblast) území Evropské unie – EU, států užívajících jako měnu euro [v r. 2015 z dosavadních 28 členů EU užívalo euro 19 států s cca 334 mil. lidí; k nim jsou připojena další i mimoevropská území - cca 210 mil. lidí, celkem tedy cca 544 mil. lidí]
- viz Maastricht
federacezájmové sdružení, svaz, unie
spojení dvou nebo více států v jeden společný stát s federálním vedením
f. odborových svazů
federální org.
- viz sdružení, suverén
instituce orgán/ organizace, úřad, soubor právně upravených vztahů mezi lidmi
spolek/ -čnost, společenství, svaz, unie
institut = ústav, určitá oblast práva ap. [inst. vydědění aj.]
institucionální = úřední
institucionalizmus = ekon. a sociolog. směr vývoje společnosti k institucím
konfederace volné sdružení, v němž si člen. státy ap. zachov. suverenitu a volnost jednání
sdružení, spolek [k. států/odbor. svazů, ap.]
- viz federace, unie
G20Skupina největších ekonomik světa [vzniklá roku 1999] představovaná ministry financí a guvernéry centrálních bank, tj. členy 19 států a Jednotného vnitřního trhu Evropské unie
Od roku 2008 je hlavním koordinátorem světové ekonomiky [místo G7]
- viz EU
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist