Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene U

Počet nalezených zmínek: 111    

1    2    3   
utěrák ručník, osuška
(utěrka kuch. nádobí
prachovka = utěrka prachu)
- viz plena, pucovat, šňuptychl, lajntuch, mop, hadr
utilitaskrytá vlastnost
pomocný/ užitečný/ zjednodušovací [počítačový program/ aplikace]
utopenci naložené vuřty/ uzenky v kyselém láku
utonulí
- viz knak
utopie vymyšlená nereálná představa, fantazie
druh literatury, fanatické dílo
fantasta/ fanatik [“chytá ho fantas“, „je to fantasmagorie“]
- viz fantas, scifi
utopit znemožnit dýchání dlouhým ponořením hlavy do kapaliny, anebo zahlcením kapalinou
- viz šnorchl
utrakvista (z lat. sub utraque speciae = círk. „přijímání podobojí“, t.j. nejen chléb, ale i víno z kalicha/ poháru)
kališník, vyznavač husitství
- viz hostie
utrápit soustavně někomu ubližovat či jej nutit k nepříjemnostem, vyhladovět ap.
uplatňovat násilí
- viz kyberšikana, holocaust, galeje
utratit vydat se z peněz/ probendit je zbytečně
u. život psa aj.
outrata = kdo hodně utrácí
útrata = celkový výdaj za nákup/ pití aj.
- viz tratit
utrejch (arsenicum) otrušík [nekovový minerál - prudce jedovatý arzenik/ oxid arzenitý, smrt. dávka 0,3 g]
utrmácený upracovaný/ unavený/ uondaný [“sotva jsem se z rajchu {= něm. říše} dotrmácel domů, málem jsem tam vostal/ zahynul“]
112
uvaděč, uvaděčka biletářka, kdo uvádí hosty na jim vyhražená místa [kino, divadlo, koncert aj.]
uvažování probírání nápadů/ ideí/ myšlenek a informací [pro i proti] k nalezení nejlepšího řešení
- viz esej, mysl, sentence, smysly, vnímat
uzávěra ukončení [ukončení povolení/ provozu - staveb, dopravy, těžby, vstupu, lovu, sběru ap.
prostor se obyčejně opatří značkami/ závorami
uzávěrka účetní doklad o hospodaření aj. ke stanovené době
uzda součást řemení k řízení koně [skládá se z udidla/ stihla, ohlávky, otěží/ opratí - lonže {jízda v kruhu}]
(udržet jazyk na uzdě - mlčet
uzdička jazyka)
uzel (knot - kt/kn) námořnická jednotka rychlosti [1 kt = 1 námořní míle (1852 m) za hodinu]
ranec/ - ček, uzlík/ -ček
- viz herynek, zadrmo, zavináč
učeníučit, učeň, žák, student, vyučení řemesla ap.
zaučení v nových podmínkách, odučení plánovaných učebních hodin
doučovat/ dávat hodiny
přeučit na jinou práci
uhorkamístní pojmenování pro okurku
- viz zelenina
ujecosvojitel, náhradní/ adoptivní rodič
strýc
- viz adopce, bezprizorný, pěstoun, poručník
ukulelestrunný drnkací hudební nástroj
- viz trsací
Ultra HD TV4K TV, UHDTV nebo Ultra HDTV [až se 4x větším rozlišením než Full HD TV]
- viz HD, UV
ultramarintmavomodrá barva
(další: rumělka červená/ zelená, hnědá - siena pálená, vandyková žluť, aj.)
- viz barvy, pastelky, vodovky
umělectvůrčí osoba věnující se uměleckým profesím, produkujíící/ předvádějící konkretní umělecké výtvory/ činnosti z některého druhu umění
- viz můza
universal, univerzálnívšestrannost, všeobecné stanovisko
snaha obsáhnout vše
pokládání světa za nadřazený celek
univerzální = všeobecné, k všestrannému použití/ uplatnění
- viz univerzálka
uragánprudký vítr
hurikány a tornáda = tropické bouře s rotujícími cyklóny, vichřicemi a lijavci
- viz počasí
urbanismus(urbium/ urbs - město) estetické plánování měst
(např. "Praga mater urbium" [Praha matka měst])
ustašovcijugoslávští teroristé z 2. světové války
utilitarismus(utilis - potřebný) prospěchářství
synonyma prospěcháře: sobec, egoista, kariérista, vyžírka. bezzásadový člověk
utrumdefinitivní konec [máš stopku/ amen/ šlus/ šmytec, konec legrace, konec dobrých časů]
UV 1.význam: (uvea) živnatka/ střední vrstva oční koule
2. význam: (ultraviolet) ultrafialové světlo = elektromagnetické záření s vlnovou délkou 400 nm až 10 nm [lidem neviditelné, ale např. čmelákům ano; přenáší energii a ničí mikroorganizmy]
- viz prefixy [nano-], HD, Ultra HD TV
uzancezvyklost/ úzus
uzuální = obvyklý
1    2    3    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist