Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene U

Počet nalezených zmínek: 121    

1    2    3    4   
USB(Universal Serial Bus) univerzální sériová sběrnice, moderní způsob připojení periferií k počítači
- viz flash disk, PC, periférie
USB OTGkomunikace dvou periferních zařízení bez potřeby počítače či jiného nadřazeného systému [např. mohou mezi sebou komunikovat dva mobilní telefony, nebo fotoaparát či kamera s tiskárnou nebo s externím diskem]
- viz Bit Torrent
usedlostvenkovské stavení/ zemědělské hospodářství/ statek/ chalupa
- viz gazda, hospodyně, grunt, farma
usilovnýse zvýšeným úsilím/ vypětím [např. voj. u. pochod k dřív. překonání vzdálenosti], příp. i poklus
(husím pochodem = v zástupu)
uskřinutí(inkarcerace) přiskřípnutí, zaškrcení [např. střevní kličky v kýlním vaku]
usměrňovačdioda či tzv. „pavouk“ se 4 diodami, příp. doplněný tlumivkou - mění stříd. el. proud na stejnosměrný
- viz tyristor
usměrňování1. u. stříd. el. proudu pomocí polovodičů [diod aj.]/ usměrňovačů
2. u. / regulace dopravy značkami a signály
3. u. užitím kormidel [u lodí, lét. prostředků]
4. u. vodního či plynového proudu, ohně, kuželu světla reflektoru aj.
- viz dioda
ustájeníobjekty: stáj/ konírna/ hřebčín, kravín, teletník, ovčín, salaš/ farma, výkrmna/ vepřín aj., klec/ voliéra/ terárium, kurník, kotec, holubník ap.
ustalovačroztok chemických látek k fixaci exponovaného fotoobrazu, zviditelněného na fotocitlivém papíru/ filmu vývojkou
- viz vývojka, expozimetr
ustašovcijugoslávští teroristé z 2. svět. války
ustavičněčasto, nikoli nepřetržitě [ustavičné zlobení = jedno skončí a jiné začne]
- viz nonstop
usurpacenásilné/ bezprávné uchvácení/ ovládnutí [nejen území], přisvojení si veškeré moci [např. Hitlerem]
usurpátor = tyran, despota, „kruťas“
uzurpace
ušákzajíc
fotel - čalouněné křeslo [též houpací] s opěrkami hlavy i loktů
podobná je lenoška/ divan (podepírá i lýtka)
- viz otoman
ušlechtilá dřeva[rezon.] smrk, ořech, jasan, bříza, dub, habr, jilm, lípa, akát, višně, jeřáb/ muk, mahagon, mahon, eben, palisandr, quajak, cedr, balsa, pernambuk aj.
ušlechtilostvýsledek pěstění/ šlechtění/ výchovy
šlechetnost = velkomyslnost/ dobromyslnost
urozenost [šlechta]
zušlechtěnost
práce šlechtí
- viz štěp, kult
uštědřitvěnovat, dát [nejen dárek, ale i třeba pohlavek, ponaučení]
uštěpačnostjízlivost, kousavost, podlost, štiplavost, zlomyslnost
utajováníochrana utajovaných informací
- viz kryptologie
uťápnutýodstrkovaný, ušlápnutý, neprůbojný, nesmělý, chudinka, suchar, strašpytel, poseroutka [mouchy vemte si mne]
utéct(slang.:) zdekovat se, zmizet, zdejchnout se, zahnout kramle, vypařit se, frnknout, ztratit se, vodplout, vodprejsknout
utěrákručník, osuška
(utěrka kuch. nádobí
prachovka = utěrka prachu)
- viz plena, pucovat, šňuptychl, lajntuch, mop, hadr
utilitaskrytá vlastnost
pomocný/ užitečný/ zjednodušovací [počítačový program/ aplikace]
utilitarismus(utilis - potřebný) prospěchářství
synonyma prospěcháře: sobec, egoista, kariérista, vyžírka. bezzásadový člověk
utopencinaložené vuřty/ uzenky v kyselém láku
utonulí
- viz knak
utopievymyšlená nereálná představa, fantazie
druh literatury, fanatické dílo
fantasta/ fanatik [“chytá ho fantas“, „je to fantasmagorie“]
- viz fantas, scifi
utopitznemožnit dýchání dlouhým ponořením hlavy do kapaliny, anebo zahlcením kapalinou
- viz šnorchl
utrakvista(z lat. sub utraque speciae = círk. „přijímání podobojí“, t.j. nejen chléb, ale i víno z kalicha/ poháru)
kališník, vyznavač husitství
- viz akademie {JUDr.}, hostie, husité, přijímání
utrápitsoustavně někomu ubližovat či jej nutit k nepříjemnostem, vyhladovět ap.
uplatňovat násilí
- viz kyberšikana, holocaust, galeje
utratitvydat se z peněz/ probendit je zbytečně
u. život psa aj.
outrata = kdo hodně utrácí
útrata = celkový výdaj za nákup/ pití aj.
- viz tratit
utrejch(arsenicum) otrušík [nekovový minerál - prudce jedovatý arzenik/ oxid arzenitý, smrt. dávka 0,3 g]
utrmácenýupracovaný/ unavený/ uondaný [“sotva jsem se z rajchu {= něm. říše} dotrmácel domů, málem jsem tam vostal/ zahynul“]
utrumdefinitivní konec [máš stopku/ amen/ šlus/ šmytec, konec legrace, konec dobrých časů, hotovo]
utřinos(slang) pejorativní pojem pro člověka s rýmou, nadávka
UV1. (uvea) živnatka/ střední vrstva oční koule
2. (ultraviolet) ultrafialové světlo = elmagn. záření s vln. délkou 400 nm až 10 nm [lidem neviditelné, alenapř. čmelákům ano
přenáší energii a ničí mikroorganizmy]
- viz prefixy [nano-], HD, Ultra HD TV
uvaděčbiletářka, kdo uvádí hosty na jim vyhražená místa [kino, divadlo, koncert aj.]
uvažováníprobírání nápadů/ ideí/ myšlenek a informací [pro i proti] k nalezení nejlepšího řešení
- viz esej, mysl, sentence, smysly, vnímat
uzancezvyklost/ úzus
uzuální = obvyklý
uzávěraukončení [ukončení povolení/ provozu - staveb, dopravy, těžby, vstupu, lovu, sběru ap.
prostor se obyčejně opatří značkami/ závorami
uzávěrkaúčetní doklad o hospodaření aj. ke stanovené době
uzdasoučást řemení k řízení koně [skládá se z udidla/ stihla, ohlávky, otěží/ opratí - lonže {jízda v kruhu}]
(udržet jazyk na uzdě - mlčet
uzdička jazyka)
1    2    3    4    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist