Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene U

Počet nalezených zmínek: 121    

1    2    3    4   
umíněnostkapric, obstinace, truc/ vzdor, rozmar, vrtoch, svévole, snaha prosadit se, tvrdá palice
umíráčekkostelní malý zvon (užívaný při úmrtí místních občanů - zvoní se jím „hrana“)
- viz smutek, zvon
umořováníhubení/ úmor
sužování
splácení či odpis/ vyrovnávání závazků
- viz trýzněníhubení
sužování
splácení či odpis/ vyrovnávání závazků
- viz trýznění
umprumVŠUP - Vysoká Škola UměleckoPrůmyslová v Praze, Um.Prům. Muzeum v Praze, Střední um.-prům. škola Uherské Hradiště
unce(angl.) 1 oz av [ounce avoirdupois] = 28,3495 g
(libra: 1 lb av [pound avoirdupois] = 0.4536 kg
1 short ton =2000 lb av = 907,185 kg)
- viz libra, troška
underground(andrgraund) spodina, lumpenproletariát, zločinecké podsvětí/ podzemí
neofic. tajný proud, disent/ ilegalita, hnutí odporu
Undergroud - studentský časopis SUS Ostrava
- viz chamraď, legální
undulátorrádiotelegrafické přijímací zařízení morseovky
zařízení, vytvářející vysoce intenzivní synchrotronní záření
undulovat = vlnit se
UNESCOOrganizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži [usiluje o udržení míru a spolupráce národů]
ungeltměstská celnice (zde platili trhovci aj. poplatky/ daně z dovozu)
- viz akcís, clo, mýtné
UnicodeUnicode má více než 128 000 znaků, pokrýv. 135 moderních a histor. skriptů, jako i řady znakových sad užívaných v konkrét. jazycích světa
- viz alfabeta, ASCII
uniesvaz
uni- = u slož. slov jeden
unifikace/ -ovat = uniforma/ -ovat/ sjednotit vzhled
unikum/ -kát = zvláštost/ vyjím.
uniat = řeckokatolík, union = spolek
unipolární = jednopólový
uniparita = jednorodost
unisex = jednopohlavnost
unisono = jednohlasně
unitární/ -rizmus = jednotný/ ústř. vládní/ státní moc
nábož. jednobožství
univerzální = všestranně použ.
univerziáda = sport. hry VŠ
univerzita = VŠ
univerzum = kosmos/ vesmír/ veškerenstvo
- viz federace, konfederace, unit
unifikacejednotnost, sjednocování
(unie = společenství, spojenectví, sjednocení, sdružení
uniformita = jednotný vzhled, stejnokroj)
uniformastejnokroj, rovnošat, mundur, livrej
uniformovaný
uniformita
- viz livrej, mundur
unikátoznačuje (lat. unus, jedinečný, jeden jediný) objekt, který je jedinečný svého druhu
- viz
unisono(hud.) jednohlasně
jednomyslně, souhlasně
- viz mono-
unitetalon, normál, uznávaný standard - jednotka urč. látky/ věci, měrná jednotka, dílek, díl
unitární = jednotný
- viz EU, unifikace, univerzálnost
universal, univerzálnívšestrannost, všeob. stanovisko
snaha obsáhnout vše
poklád. světa za nadřaz. celek
u.-zální = všeobec., k všestran. použití/ uplatnění
- viz univerzálka
univerzálkaupínací/ nástrojová hlava/ vřeteno soustruhu, karuselu ap.
univerzální typ lyží (snowblade) vhodný i pro začátečníky
univerzálnostvšeobecnost, víceúčelovost, všestrannost/ mnohočetnost stavu/ využití/ významu/ uplatnění (zejm. znalostí)
univerzita(universitas = všeobecnost, společenství, kolegium) = tradiční označení samosprávné vysoké školy [VŠ]
UNRRASpráva Spojených národů pro pomoc a obnovu válkou postižených zemí (1943-47)
do ČSR dovezeny voj. přebytky v hodnotě 8 mld. dolarů
unylýmdlý, melancholický, pochmurný, ponurý, přecitlivělý, sentimentální, smutný, temný/ teskný, tklivý, ztemnělý/ šerý
uondatunavit, vysílit
(také materiál se užíváním unaví, např. táhla, pera, svorníky aj., i s přispěním vlivů prostředí a zátěže)
upachtěnejudřený lopotou/ prací [s vyplazeným jazykem až na vestě]
upejpáníprojev spokojenosti/ tajemství nad očekávaním čehosi dobrého/ radostného
skrývané uspokojení/ těšení se z pochvaly apod.
dělat fóry
- viz fór
upírpodčeleď listonosovitých letounů z podřádu netopýrů [živí se krví teplokrevných živočichů]
(hist.) strašidlo podobné člověku
- viz netopýr, vampýr
upláchnoututéct [vzít do zaječích/ roha, frnknout, zmizet, vymajznout, ztratit se z očí]
- viz frnknout
upozaditpřeřadit [koho] někam na konec
vyřadit z výběru
(opak upřednostnění/ preference)
- viz VIP
upustitnechat cosi spadnout na zem
u. od úmyslu něco učinit
přestat/ zanechat pokusy [činnosti]
uragánprudký vítr
hurikány a tornáda = tropické bouře s rotujícími cyklóny, vichřicemi a lijavci
- viz počasí
urbanismus"(urbium/ urbs - město) estetické plánování měst
(např. ""Praga mater urbium"" [Praha matka měst])
"
urbář(hist. pojem) urbáře [knihy] zavedli majitelé panství a statků k evidenci platů a dávek, plynoucích jim z poddanských vsí a usedlostí
určení, určitostúčel, poslání, místo určení [doručení], rozhodnout/ rozhodnutí, jistá konkrétní věc či služba, činnost, čas
- viz rozhodčí, právo
urémiehromadění močoviny s dalšími odpadními látkami v důsledku selhání ledvin [k odstranění těchto látek z krve se používá dialýza - umělá ledvina]
- viz mikce
urgence, urgentnínucení, upomínka, naléhavá pobídka
naléhavý, expresní, nesnesoucí odkladu, upomínaný
- viz akut
URL(Uniform Resource Locator - jednotná adresa zdroje) k identifikaci dokumentů na webu/ internetu [např.: novak01@email.cz]
- viz adresa, hlavička, mail, nick
urna1. losovací nádoba, ze které se vytahují čísla ap.
2. nádoba s popelem zesnulého
3. popelnice
- viz los, kremace, žeh, krchov
uřknutí[uhranutí] poškození na zdraví vlivem pohledu či slova zlého člověka [prokletí, očarování, ovlivnění citů, myšlení/ paměti]
- viz klatba, sugesce
USASpojené státy americké jsou federativní republikou skládající se z 50 část. autonomních států. Krom nich k USA patří ještě několik zámořských území
- viz
usaditopatřit místo k sedění
zajistit prac. místo
u. se v novém bydlišti
oženit se/ vést řádný život
zpacifikovat protestující
u. stroj na místo
usazeniny
1    2    3    4    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist