Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene U

Počet nalezených zmínek: 111    

1    2    3   
unifikace jednotnost, sjednocování
(unie = společenství, spojenectví, sjednocení, sdružení
uniformita = jednotný vzhled, stejnokroj)
unikát (lat. unus - jedinečný, jeden jediný) vzácná věc, často jediná svého druhu
- viz kuriozita, rarita
unisono (hud.) jednohlasně
jednomyslně, souhlasně
- viz mono-
unit etalon, normál, uznávaný standard - jednotka urč. látky/ věci, měrná jednotka, dílek, díl
unitární = jednotný
- viz EU, unifikace, univerzálnost
univerzálka upínací/ nástrojová hlava/ vřeteno soustruhu, karuselu apod.
univerzální typ lyží (snowblade) vhodný i pro začátečníky
univerzálnost všeobecnost, víceúčelovost, všestrannost/ mnohočetnost stavu/ využití/ významu/ uplatnění (zejm. znalostí)
univerzita (universitas = všeobecnost, společenství, kolegium) = tradiční označení samosprávné vysoké školy [VŠ]
UNRRA Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu válkou postižených zemí (1943-47)
do ČSR dovezeny voj. přebytky v hodnotě 8 mld. dolarů
uondat unavit, vysílit
(také materiál se užíváním unaví, např. táhla, pera, svorníky aj., i s přispěním vlivů prostředí a zátěže)
upachtěnej udřený lopotou/ prací [s vyplazeným jazykem až na vestě]
upejpání okolky, drahoty, zdráhání, stud, ostych, šibalský úsměv s odmítáním nabídky (nechat se přemlouvat)
- viz stud, prudérní
upír/ upíři podčeleď listonosovitých letounů z podřádu netopýrů [živí se krví teplokrevných živočichů]
(hist.) strašidlo podobné člověku
- viz netopýr, vampýr
upláchnout utéct [vzít do zaječích/ roha, frnknout, zmizet, vymajznout, ztratit se z očí]
- viz frnknout
upozadit přeřadit [koho] někam na konec
vyřadit z výběru
(opak upřednostnění/ preference)
- viz VIP
upustit nechat cosi spadnout na zem
u. od úmyslu něco učinit
přestat/ zanechat pokusy [činnosti]
urbanizace (Urbs = město) soustřeďování hospodářského i kulturního života do větších celků - měst [na úkor venkova]
urbář (hist. pojem) urbáře [knihy] zavedli majitelé panství a statků k evidenci platů a dávek, plynoucích jim z poddanských vsí a usedlostí
urgence, urgentnínucení, upomínka, naléhavá pobídka
naléhavý, expresní, nesnesoucí odkladu, upomínaný
- viz akut
URLinternetová adresa [např.: http://www.lidovyslovnik.cz]
- viz nick
urna losovací nádoba, ze které se vytahují čísla ap.
nádoba s popelem zesnulého
popelnice
- viz los, kremace, žeh, krchov
uřknutí [uhranutí] poškození na zdraví vlivem pohledu či slova zlého člověka [prokletí, očarování, ovlivnění citů, myšlení/ paměti]
- viz klatba, ugesce
usadit opatřit místo k sedění
zajistit prac. místo
u. se v novém bydlišti
oženit se/ vést řádný život
zpacifikovat protestující
u. stroj na místo
usazeniny
USB (Universal Serial Bus) univerzální sériová sběrnice, moderní způsob připojení periferií k počítači
- viz flash disk, PC, periférie
USB OTG komunikace dvou periferních zařízení bez potřeby počítače či jiného nadřazeného systému [např. mohou mezi sebou komunikovat dva mobilní II. telefony, nebo fotoaparát či kamera s tiskárnou nebo s externím diskem]
- viz Bit Torrent
usedlost venkovské stavení/ zemědělské hospodářství/ statek/ chalupa
- viz gazda, hospodyně, grunt, farma
usilovný se zvýšeným úsilím/ vypětím [např. voj. u. pochod k dřív. překonání vzdálenosti], příp. i poklus
(husím pochodem = v zástupu)
uskřinutí (inkarcerace) přiskřípnutí, zaškrcení [např. střevní kličky v kýlním vaku]
usměrňováníu. stříd. el. proudu pomocí polovodičů [diod aj.]/ usměrňovačů
u. / regulace dopravy značkami a signály
u. užitím kormidel [lodí, lét. prostředků]
u. vodního či plynového proudu, ohně, světla reflektoru aj.
- viz dioda
ustájení objekty: stáj/ konírna/ hřebčín, kravín, teletník, ovčín, salaš/ farma, výkrmna/ vepřín aj., klec/ voliéra/ terárium, kurník, kotec, holubník apod.
ustalovač roztok chemických látek k fixaci exponovaného fotoobrazu, zviditelněného na fotocitlivém papíru/ filmu vývojkou
- viz vývojka, expozimetr
ustavičně často, nikoli nepřetržitě [ustavičné zlobení = jedno skončí a jiné začne]
- viz nonstop
usurpacenásilné/ bezprávné uchvácení/ ovládnutí [nejen území], přisvojení si veškeré moci [např. Hitlerem]
usurpátor = tyran, despota, „kruťas“
uzurpace
ušák zajíc
fotel - čalouněné křeslo [též houpací] s opěrkami hlavy i loktů
podobná je lenoška/ divan (podepírá i lýtka)
- viz otoman
ušlechtilá dřeva [rezon.] smrk, ořech, jasan, bříza, dub, habr, jilm, lípa, akát, višně, jeřáb/ muk, mahagon, mahon, eben, palisandr, quajak, cedr, balsa, pernambuk aj.
ušlechtilost výsledek pěstění/ šlechtění/ výchovy
šlechetnost = velkomyslnost/ dobromyslnost
urozenost [šlechta]
zušlechtěnost
práce šlechtí
- viz štěp, kult
uštědřit věnovat, dát [nejen dárek, ale i třeba pohlavek, ponaučení]
uštěpačnostjízlivost, kousavost, podlost, štiplavost, zlomyslnost
utaj. skutečnosti data, informace a prostředky, jejichž vyzrazení nepovolaným může způsobit újmu ve smyslu zákona č. 412/2005Sb
- viz cenzor, kompromitace
uťápnutý odstrkovaný, ušlápnutý, neprůbojný, nesmělý, chudinka, suchar, strašpytel, poseroutka [mouchy vemte si mne]
utéct (slang.:) zdekovat se, zmizet, zdejchnout se, zahnout kramle, vypařit se, frnknout, ztratit se, vodplout, vodprejsknout
1    2    3    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist