Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene T

Počet nalezených zmínek: 503    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
treková kolak. užívaná na zpevněných cestách, nevhodná do terénu [crossová kola s blatníky, osvětlením, nosičem, stojánkem]
tr. turist. hole
- viz bike
treláže zahradní laťkové apod. zástěny, slunolamy, často s popínavými rostlinami
- viz tralářek, pergola
tréma rozpaky, nervozita, strach z napjaté situace [pocení, bezhlasost, mrákoty, chvění]
trémista, ztrémovaný
tremolo trylek, kolísání frekvence a amplitudy (=rozkmitu) tónu při zpěvu nebo hře na hud. nástroje
(tremor = třes)
trempování táboření ve volné přírodě, trempink/ tramping
tramp, trempíř
trampské písně, t. výbava
- viz turismus, traper, skaut
trén (voj.) býv. vozatajstvo, týl, zásobovací oddíly
trenažér silové fitness zařízení
automobilní, letecký, lodní apod. automat/ kokpit [vybavený počítačem ke zdokonalovacímu výcviku]
trend celkový, obecný sklon, směřování, směr vývoje, vývojová tendence
trénovat procvičovat, zodolňovat, otužovat, zatěžovat a získat hbitější reakce, vyšší výkonnost
(trenér/ kouč/ drezér
trenýrovka/ trénink
trenky/ trenýrky)
trepanace otevření dutiny [např. lebky]
umrtvení/ vrtání zubu až do dřeně
trepky lehká domácí obuv (podešev s páskem, bačkory bez opatku [nejsou to přezůvky]
- viz papuče, galoše, šedý mor 109
tresa plochý prýmek, lemovka, stužka, lampas
- viz distinkce, mašle, prýmky, trikolóra, lenta, pruh
tresť tekutý koncentrát/ extrakt/ výtažek/ vyluhování [ysat, esence, např. tresti čajové, rumové, kávové …]
extrakce/ vytaž. [zubu]
- viz esence
trestnice věznice, arest, žalář, basa, loch/ katr/ lapák, šatlava, kartouza [= pův. klášter]
výchovný ústav
- viz děcák, mukl, kriminál
tretry běžecké [atletické] boty s hřeby [na tartan] i bez nich
speciální cyklistické čí horské boty
trh, tržiště prodej/ směnný obchod s přebytky, zeleninou aj.
trhovec – kdo prodává na trhu
tržba/ zisk
- viz jarmark, aukce
trhák druh nářadí [ze souprav klíčů Gola]
reklama a film „Trhák“
trháky = zuby dravců
trhan kdo nedbá o svůj zevnějšek
drban, vagabund
(trhlej, potrhlej = blázen
„trhni si“ = uklidni se)
- viz brizance
triangl kovový trojúhelníkový cinkací hudební nástroj
třístranné rozcestí
věž pro triangulaci/ mapování terénu
- viz kóta
triatlon individuální sport zahrnující tři disciplíny (plavání, jízda na kole a běh), jež je třeba splnit v těsném sledu
tribun mluvčí, rétor, řečník lidu
tribuna = řečniště/ vyvýš. hlediště
časopis
tribunál = soudní dvůr, porota
- viz deklamace, pódium, pultík, stativ, soud, spíkr
triedr [binární] dalekohled s trojbokými hranoly k dosažení vzpřímeného obrazu
trigonometrie goniometrie
nauka o goniometrických a cyklometrických funkcích [triangulace, zeměměřictví = geodézie]
- viz góniometr. fce, koordináty, topo-
trichotomietřídění na 3 části, dělení do tří skupin
- viz mono-, bi-, interval, tom
trikolora trojbarevná stužka [úzký proužek látky, často s opakovaným barevným motivem - k medailím, řádům apod.]
stužkování adeptů
trikot sport. oblečení/ dréz klubu
triko - oteplovací kombinéza [s rozparkem]
tričko - vnější horní oblečení/ tílko/ nátělník - spodní tričko
trilogie umělec. dílo o třech částech, které spolu souvisejí motivicky, látkově nebo problémově
(pod.: tetralogie, pentalogie)
- viz prefixy
trimestr tříměsíční období, třetina škol. roku
- viz kvartál, semestr
trimr el. dolaďovací součástka [kapacitní nebo odporový dělič]
(trimer = sloučenina tří molekul téže látky)
- viz potenciometr
tripl (slang.) kapavka (infekční pohlavní nemoc - gonorhoea)
triptych třídílné umělecké dílo
(triáda = [řecky: trias {trojice}] trojice čísel, z nichž jedno je součtem dalších dvou [1,2,3
3,6,9]
přeneseně trojkrok)
tristní trapný, nevhodný, žalostný, mrzutý [trapas, náhoda vyvolávající pohoršení]
- viz fiasko, trapas, tristní, mrzout
triumf vítězství/ úspěch
(triumfální/ vítězný nástup/ pochod [gladiátorů = řím. zápasníků])
- viz defilé, ovace, paráda, pompa, trumf
triumvirát tříčlenné sdružení/ spojenectví/ vládnutí
triviálnívšední, jednoduchý, otřepaný, obyčejný, obehraný, omletý a navíc i trochu hloupý název, užívaný v běžném životě, v obchodě (jako obchodní název) a v literatuře mimo odborné publikace. Protikladem je systematický popisný název objektu [např.: triviální záležitost; tvrdý chleba]
triz (tries) sázka na více kombinací na jedné sázence/ tiketu
- viz ambo, extrato, terno
trkač samočinné čerpadlo využívající energii proudící vody
- viz plunžr
trnože opěrky pro nohy, spojující nohy stolu/ židle/ lavice (t. mají i funkci zavětrování)
- viz zavětrování, kleštiny, svlak
trnutídruh bolesti [pocit vibrací]
trnutí zubu
otrlý [necitelný, cynický, zatrpklý; „zlobí, už mu otrnulo“]
(strnutí/ znehybnění šíje = tetanus; ustrnout/ dojmout se nad žalem jiného; užasnout)
- viz cynik, smutek
trofejupomínka/ upravený úlovek [např. paroží], získaná cena
trofejní - materiál získaný darem, lovem, válkou, výhrou ap.
- viz preparovat
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist