Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene T

Počet nalezených zmínek: 503    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
topidlo zařízení k vyhřívání či vaření - kamna, pec, krb, kotel s rozvodem média, slun. a zemní ohřívač/ čerpadlo, top. tělesa
- viz ekonomizér, kotel
topinambur (hlíznatý druh slunečnice) potravina obsahující inulin, vitaminy A, B1, B2, C a D + nerostné látky, vhodná pro diabetiky
- viz vitaminy
topinka (toust/ toast) [bez tuku] opečený krajíc chleba potřený česnekem
toasting/ toustování - příprava toustu [užívá se i el. toustovač]
topit hřát, vyhřívat [kamny, topidly]
t./ potápět/ utopit
(stopit letící míč)
topo- první část složených slov mající význam místo, místní
topocentrický = vztahující se k pozorovacímu místu
- viz topografie, topologie
topografie mapování, místopis
vědní obor o tvarech zemského povrchu, které popisuje, měří a zobrazuje
- viz topologie, trigonometrie, geodézie, geometrie
topologie obor matematiky [zkoumá vlastností geometrických útvarů, které se zachovávají při vzájemně jednoznačných oboustranně spojitých zobrazeních]
topornýtěžkopádný, nepružný pohyb [topornost, prkennost, neohrabanost, nemotornost]
(topořivý = houbovitý, schopný ztopoření)
- viz erekce
topůrkonásada (k sekyrce aj.)
- viz toporný
torba kovová aj. brašna (např. na motýly/ hady)
- viz ruksak
tornádo (tromba) rotující vír tvaru chobotu [o rychlosti i přes 100 m/s] ničí i celá města [zvedá až 5 tunové předměty]
- viz cyklóna, meteo, počasí 108
toroid prstencová cívka se závity kruhového tvaru rovnoměrně rozloženými po obvodě
prstenc. jádro
- viz tokamak, trafo
torpédo lodní/ ponorková makrostřela s vlastním pohonem [řízená dálkově, někdy pilotovaná]
torpedování = vypouštění t., nebo i slovních útoků
torze kroucení/ krut [torzní tyče se užívají k odpružení/ odpérování vozidel apod.]
torzopahýl [těla, stromu, sochy], část, zbytek, úryvek, úlomek/ zlomek [poměrná část]/ fragment, neúplně zachovaný nebo nedokončený objekt, neúplné dílo
torso
- viz forometka, pahejl
totalita úplnost, celost [total = celkem]
vnucená jednota
násilný režim
totalitarismus forma vlády, v níž stát kontroluje všechny oblasti společenského i individuálního života a zasahuje do nich
zpravidla je možný jen tehdy, je-li státní moc v rukou relativně uzavřené mocenské skupiny/ koalice
v polit. praxi t. popírá zákl. lidská a občanská práva a svobody a polit. pluralismus [viz Encyklopedie Universum 5]
přibližným opakem t. je demokracie
- viz též oligarchie, koalice, opozice
totální naprostý/ úplný/ vynucovaný
t. pracovní povinnost/ nasazení do Říše [za Protektorátu], t. válka a krach [za Hitlera]
totem slovo, znamenající příbuzenství, dávného předka, ochranného ducha a také jeho viditelné symbolické zobrazení [např. totemový kůl indiánů]
toul, toulec pouzdro s vodou na brousek Carborundum k broušení kosy nebo srpu
též krblík
schránka na šípy k luku
tovar výrobek, vyrobená věc/kus
(polotovar = nedokončený výrobek jako díl k dopracování [např. potravinářské/ stavební polotovary])
tovaryš začínající řemeslník po vyučení/ po složení tovaryšské zkoušky u společenstva
přítel/ soudruh
- viz společenstvo
toxiny jedy, drogy, narkotika, látky opojné/ životu nebezpečné/ otravné
[votrava = (slang.) nepříjemnosti]
Trademark registr. ochranná známka firmy, jejích výrobků a služeb v rejstříku na Úřadě průmysl. vlastnictví
Trade union = ochr. svaz
- viz logo, symbol, tradice
tradice souhrn zvyků a zvyklostí, generační dědictví
tradiční slavnosti, oblečení, výrobky, výlety, sporty/ soutěže, zábavy
tradiční = zvykové
- viz Trademark
trafika prodejna tabákových výrobků a novin [povolení k provozu dostávali hlavně invalidé z války, víc pro ně stát po 1. sv. válce neměl]
traffic = doprava
trafo transformátor k převodu el. napětí
trafostanice, měnírna, součást el. rozvodné sítě
- viz toroid
tragediedrama s těžko řešitelnými osobními problémy, truchlohra [katastrofy, pohromy, hrůzy; tragikomedie/ horory]
tragéd = činoherec
- viz dramatický, sci-fi
trachtace širší domácí oslava s pohoštěním
- viz bendit, špornajs, ovace, debužírovat
trachtace pohoštění, hody, párty
trachtát [traktát] vědecké pojednání o problému
trajekt přepravní loď pro osoby i náklady (včetně celých vlaků), zpravidla s pravidelným kyvadlovým provozem
- viz trajektorie
trajektorie stopa dráhy pohyb. se bodu/ tělesa [přímka, kružnice, elipsa či křivka]
délka trajektorie = dráha
trajekt = plavidlo pro auta, vlaky)
- viz orbita
trajfus trojnožka k odstavení žehličky
- viz žehlička, piglovat, heft
trajler podvalník/ vlečný několikanápravový vůz s nízkou plošinou k přepravě těžkých nákladů, např. kontejnerů, strojů, lodí apod.
trakař jednokol. žebřinový ruční přepravní vozík s ramen.popruhem, též trakač (na pytle, trávu aj.)
dětský trakářek/ kolečko
- viz kolečko, řehtačka
trakce (tractus = tah) tažení, natahování [těla aj.], pohon v dopravě [parní/ elektrická trakce]
- viz tah, extempore, křídlo
trakt část/ křídlo budovy, řada objektů
- viz křídlo
tráky popruhy k nošení předmětů, případně s háky
kšanda/ popruh k trakaři
- viz kurt, kšíry, šrák, trakce
tralářekopracovaná plochá plaňka/ štacheta/ laťka plotu, často ozdobná
- viz treláž, pergola, hrazení
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist