Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene T

Počet nalezených zmínek: 503    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
Tizian Tiziano Vecelli, benátský malíř z 16. stol.
T. = červenohnědý odstín vlasového přelivu
TK/tlak krve systolický [při srd. stahu] a diastol. [nasání krve do srdce
např. 135 s/ 85 d/ 75 tepů/ sec.]
extrasystola = předčas. srd. stah
- viz arytmie, tonus
tkaní opakov. prohaz. dvou soustav nití [osnovy a útku] v plošnou textilii [dnes se užívá stavů tryskových]
tkadlec
- viz textil, skaní
tkanička tkaná vázačka/ kaloun/ šňůrka k šněrování/ vázání bot/ šněrovačky [na kličku či na uzel
též kanička]
- viz kravata, smyčka, vazačka, zadrmo
tlačenkaprotekce
masný výrobek [špekbuřt/ presbuřt]
(jiná je tlačenice/ nával)
- viz zabíjačka
tlemení škodolibý/ posměšný úsměv
„votlemenec votlemenej“, vobejda, vlezlej = nadávka
(tlemit se, upřeně hledět/ čumět
chechtat/ smát/ posmívat se)
tlení rozpad/ rozklad rostlinných i živočišných tkání za dokonalého přístupu kyslíku až na humus
u-/ za-/ -hnívání vlhkem aj., trouchnivění/ práchnivění [až na prach]
tlít, zetlelý
- viz hniloba, humus, kompost/ -ování
tlo prkenný strop [krajově]
- viz kazeta
tlouct [špačky] chovat se ospale ve společnosti [podřimovat, klímat]
(tlouct kladivem, stloukat [smetanu v máselnici tloukem na máslo, aj.])
- viz krajáč
tlučhuba kdo mluví nesmysly, zbytečně mele hubou [= mlátí prázdnou slámu]
- viz rabulista
tlumič zařízení ke tlumení silových rázů nebo zvuku/ výstřelu
(ke tlumení zvuku/ chvění či vibrací se užívají spec. dusítka a tlumicí materiály)
tlumivka cívka s jedním vinutím ke zvýšení magnetické indukčnosti
odděluje střídavý proud od stejnosměrného
- viz špulka
tlumočení translace
překlad/ převod do jiného jazyka [textový, slovní/ bezprostř./ simultánní]
interpretace - přednes
tlumočit [poděkování aj.]
vysvětlení pojmů [včetně slangu, hantýrky, těsnopis. aj. záznamu]
předání sdělení
tlumočník/ překladatel
- viz alternativa, dabing, encyklopedie, translace
tmelit tmelem [kytem] vyrovnávat
stmelovat kolektiv ap. k vzájemné důvěře a pomoci
toaletastolek/ skříňka s poličkou, zrcadly, kosmetickými a toaletními potřebami k osobní úpravě
- viz garderóba, WC
toast [toust] bez tuku opečený bílý chléb, topinka
(toasting [toustyng] - opékání
naživo přidávané rytmiz. a rychlé verbální vsuvky užívané diskžokeji)
tobogan žlabovitá či tubusová [lesní/ vodní] skluzavka
(skluzový/ shozový rourový dopravník stavební suti apod.)
arktické indiánské sáně
- viz sešup
tobolka váček na peníze, kapsička/ peněženka
pukavý semenný plod
dutá léková forma většinou ze želatiny
- viz šrajtofle,
točitotáčet, rotovat, kroutit, zatáčet/ obracet/ měnit směr pohybu
vytáčet do obrátek či vymlouvat se; točit dokola/ tančit, soustružit
točit klikou/ kolem aj.
něco obtočit/ ovít/ svinout
votočit [uloupit]
točené [pivo aj.]
stáčet víno aj.
natáčet film/ záznam ap.
- viz táčky, rumpál, křepčit
točna zařízení tvaru plochého otočného disku k otáčení těžkých předmětů kolem vertikální osy [kolej. vozů, lokomotiv aj.]
severní a jižní t. jsou na zemských pólech [oblasti kolem sev. pólu nazýváme arktické - Arktida, kolem již. pólu antarktické - Antarktida
je v nich trvalá zima]
toga přehoz přes tuniku [půlkruhová/ oválná látka cca 5x3 m]
tok něco tekoucího [potok, řeka, veletok
téci, průtok něčím, výtok, odtok, vodoteč]
proud, proudit, proudění, proudnice
toka dámský klobouček, klóbrnc
- viz klobouk, širák
tokamak (z ruštiny) zařízení, vytvářející toroidální magnetické pole, používané jako magnetická nádoba pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu
TOL TNT, tritol, trinitrotoluol, trinitrotoluen, trinitrofenol [kyselina pikrová] - trhaviny/ náloživo, např. plast. Semtex
- viz brizance, toluen
tolar stříbrné platidlo 16. století (Šlik - Jáchymov)
tolerance snášenlivost, přijatelná/ povolená míra či množství
podmín. souhlas [přihlédnutí k předch. chování v rámci možných odchylek]
- viz pardon, respekt
toluen metylbenzen
rozpouštědlo, bezbarvá, lehce zápalná kapalina aromatického zápachu
- viz fetovat, TOL
tom díl, svazek [knihy ap.]
tomáta rajská jablíčka, rajčata, (slov.) paradajky
tombola věcná loterie [při zábavních akcích, plesech - naturální výhry]
- viz extrato, los, hazard, terno
tomé (řec.) řez
[tomografie - viz
laparotomie = chirurg. otevření břišní dutiny]
(laparoskopie = vnitřní chir. operace skrz trubici)
- viz tom
tomo- 1. část slož. slov s významem ostrý, řez, řízný
-tomie = 2. část složených slov s významem řezání, chirurg. zákrok
tomografie
- viz CT
tónzvuk sinusového průběhu o stálé frekvenci/ vznikající např. periodickým kmitáním pružných těles
(hud.) zvuk neměnné výšky [celý - trvá 4 doby, půltón je 1/2 celého tónu a trvá 2 doby, dále - 1/4, 8, 16, 32, 64]
- viz komorní a, interval, tlumič, tónování, rytmus, metronom, glisando
toner práškový pigment do kopírovacích strojů a tiskáren
- viz cartridge, tisk
tonik, tonikum (Tonic) nealkohol. šumivý nápoj s chininem [tlumí sex. touhu/chtíč]
tonikum = posilující, povzbuzující lék, kosmetický přípravek
tóninahudební stupníce
rozdíl mezi stupnicí a tóninou: stupnice udává, jak mají být tóny od sebe vzdáleny (třeba Durová stupnice), kdežto tónina už je konkrétní sada tónů (třeba C Dur - C D E F G A H )
- viz moll, solmizační slabiky, tónika, stupnice
tónovánípřibarvování, úprava odstínu barvy [teplejší/ světlejší/ do růžova, studený/ tmavší odstín]
úprava autoskel fóliemi, pokovením ap. proti oslnění či k zatemnění
přibližné vyladění strun
hud./ lingvist. (tónování melodie řeči ap., příp. nesprávné/ nejasné/ klouzavé tónování [=distonace])
- viz tón, toner
tonsil krční mandle
(tonsilitis = zánět mandlí/ angina)
m. = potravina [mandloň - Amygdalus communis] strom pod. broskvoni
plody: oválné peckovice cca 5 cm s jádrem - vlastní mandlí [doporučeny ke zlepšení funkcí mozku]
tonus napětí živé tkáně
(tenze, tense = tlak, napětí [hypertenze])
- viz detence, extenzivní, TK
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist