Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene T

Počet nalezených zmínek: 503    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
tele potomek býka a krávy
telení = porod/ vrh telete u krávy
otelení
(pejor. t. = posměšek ap.)
tele- předpona vyjadřující dálku/ dálkový [telefon/ mobil, teleobjektiv, televize {zkr. TV, telka}, telemetrie, telepatie]
telefon pův. el. drátový hlasový komunikátor s odděleným mikrofonem, sluchátkem, zvonkem, kličkovým induktorem a kolíkovou ústřednou
dnes kapesní mobil světové sítě (mnoho typů a druhů), s integrovanými funkcemi TV, záznamového média a PC včetně her
- viz druhy tlf. hovorů, IT, smartphone
telegraf prvý bezdrátový/ rádiový prostředek k dálk. přenosu morse-signálů [t. vynalezl Ital G. Marconi r. 1896 - umožnil spojení lodím aj.]
páskový telegraf s morseklíčem se užíval u ČSD a pošty do zač. padesátých let 20. století
- viz jiskrová depeše, klíčování, morzeovka
telemark lyžařský švih k zastavení/ změně směru, obrat do protisměru, otočka
telemarkové lyže
- viz serpentina, slalom
teleskop dalekohled s výsuvnou do sebe zapadající trubicí
(teleskopický = výsuvný [tlumič nárazů, jeřáb, stativ, stožár, žebřík aj.])
tělesotrojrozměrný objekt/ věc/ bytost - v určité poloze (základní tvary: krychle, hranol/ kvádr, [komolý] jehlan/ kužel, válec, [polo-] koule] apod.)
- viz korpus, kvádr, romboedr, komolení
tělnatej, tělnatá(slang.) udělanej, fortelnej silák, nabubřelej tlustoprd, břichopásek, tučňák/ tlusťoch, obézní
manda, machna, macatá
- viz boubelatý, korpulentní
tělocv. nářadíI. koza, kůň, švéd. bedna, můstek, bradla, hrazda, žebřík, žebřiny, kladina, kruhy, šplhadlo, stojany a tyče/ lana [šplh, přeskok, přetah.], lavice, žíněnky, II. trampolíny
medicinbaly, míče, kužele, švihadla, kruhy, stojany + síť k odbíjené, koše pro košíkovou, branky, hole, rakety, přílby, pinkponk. stůl, aj.
tělovky krycí/ maskovací krémy v tělových aj. barvách
- viz šminky 107
téma námět, zaměření, základní myšlenka projevu/ rozvoje děje, činnosti, fantazie
melodie hudebního díla
témbr (timbre) hud. barva/ zabarvení/ odstín znějícího tónu [vliv nástroje, hráče, použ. techniky apod.]
temovat zpevnit/ utěsnit spoje - dusáním/ klínováním/ utažením, nýtováním
utemované topůrko v tulejce [oku] sekery
utáhnout, něčím zpevnit
- viz tulejka
tempera malířská technika - malba neprůsvitnými rychleschnoucími barvami rozpustnými ve vodě nebo oleji
- viz kvaš, akvarel
temperament živost, povaha, letora, soubor osobnostních vlastností
zákl. typy: sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik
- viz stoik, melancholik
temperování (temperatura = teplota) ohřívání a udržování teploty na stanovené hodnotě
hud. úprava intervalů v rámci oktávy (= temp. ladění)
- viz syntonické
tempo rychlost, rychle, stupeň rychlosti [kvalt]
rovnoměrnost, udávání tempa]
(temporární = dočasný, přechodný)
- viz extempore, kvalt, takt
ten tam zmizet pryč [.. a najednou byl ten tam]
tenata [trojdílné] lovecké sítě, nástrahy, osidla, pasti - k chytání zvěře i ptáků
(náhonec - síť, používaná k odchytu koroptví, až 300 metrů dlouhá)
tendence sklon, směřování/ záměr [např. vývoje - zhoršení/ zlepšení, zvýšení/ snížení, stav/ předpověď - stoupající/ klesající/ setrvalá kolem ..]
- viz aktualizace
tendr veřejná výzva/ soutěž o nejvýhodnější smluvní nabídku
přípojný vůz parní lokomotivy s vodou a uhlím
- viz konkurz, tandem
tenis t.zv. „bílý sport“ - hra pro dva [singl] či čtyři [dabl] protihráče míčkem [tenisákem] odpalovaným raketami přes síť na tenis. kurtu [hřišti]
- viz raketa
tento, tentononcnáhradní slovo [roztentočkovat = rozházet]
cosi, cokoli [užito při zapomnění oficiálního názvu]
teorie soubor reál. názorů a myšlenek zaměř. na souvislé vysvětlení určitého jevu [ověřuje se praxí v reál. podmínkách]
učení
- viz utopie, filosofie
tepelná izolacešetření teplem
(zateplovací plášť domu z polystyrénu je levný, ale může shořet
spolehlivější je nehořlavá kamenná vata)
tepláky [souprava - bunda a kalhoty] jako příležitostné všední/ sportovní oblečení (chrání proti nastuzení, mravencům aj.)
- viz pumpky, šortky
teplouš (slang.) homosexuál, buzerant/ buzik, gay
- viz homosexualita, lesbička, buzerace
těr škrobení
tření ryb - z jiker vznikne potěr/ drobné rybky
potěr = podlaha ze samonivelačního litého potěru
třené těsto - třená bábovka
- viz beton, jikry, konzistence, mlíčí, násada, škrob
terabazar teraritická burza - nabídka a prodej zvířat a potřeb k jejich chovu
- viz terárium, vivárium
terakota, terakotykamenina - pálené hlíny hnědočervené barvy [keramické výrobky, sošky, architektonická plastika z této hlíny]
- viz keramika, kaolin, kruh, porcelán
terapieléčení, užití ozdravných metod
terapeutický - léčebný, terapeut - léčitel
terárium klec či zasklená část místnosti event. s bazénkem a rostlinami k chovu a pozorování suchozemských živočichů (hmyz, plazi, savci)
- viz terabazar
terasa nekrytá plocha domu se zábradlím
terénní terasa
(terazzo [teraco] = broušené beton. podlahy/ schody/ bazény s ozdob. kameninou)
terén přír./ umělá část zem. povrchu [výškově a horizont. členěný reliéf s objekty - porostem, vodstvem, komunikacemi, stavbami a tech. zařízením]
teritorium území, oblast, státní území, výhradní území
revír
(teritorialita = zásada uplatňování právního řádu přísl. území)
- viz enkláva, exteritoriální, suverén
termikanauka o teple
[termometr = teploměr
termojaderný/ atomový reaktor
termální lázně]
termoska
- viz temperování
termín název/ výraz, pojmenování
lhůta/ období/ čas konání/ spotřeby apod.
terminologie = odborné názvosloví
- viz expirace, terminál
terminál překladiště, konečná stanice, konc. zařízení
vstupní/ výstupní zařízení počítače
přepojovač
terminální = koncový/ konečný, závěrečný, vrcholový
termistor polovodičová součástka využívající závislost odporu na teplotě, nelineární odpor/ rezistor
termizace tepelné ošetření potravin [mléka, sýra]
zastavení procesu kysání u mléč. výrobků
- viz pasterizace, žervé
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist