Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene T

Počet nalezených zmínek: 503    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
týt vykořisťovat, okrádat, zneužívat, vysávat [tyje/ přiživuje se z cizího]
- viz lapka, kapitalismus
tabulátor[též tabelátor] u psacích strojů či počítačů - klávesa k vkládání zarážek - okrajů psaných řádků a tím i řazení dat do tabulek/ seznamů
tornistra(turnicella) torba, voj. tlumok
viz ruksak, chlebník
trousitusypávat, roztrušovat/ vytrušovat cosi, utrousit poznámku [komu/ o kom]
struska
trus
- viz roztroušení
tabletkadrobný plochý okrouhlý tvar, kdežto pilulka má tvar kuličky, čočky či vejce
zpravidla jde o léky
podobné jsou pastilky, dražé, tobolky
tabula rasa(tabula ráza) nepopsaný list života [po narození]/ bez zkušeností
taktika, taktizovatpromyšlený postup/ manévrování
taktizování
- viz operace, strategie
tanoutpřipadnout/ vytanout/ vyvstat/ vyjevit se [na mysl/ před očima]
Tantalova muka(báje) Stál ve vodě u stromu s ovocem, žíznil a hladověl
když se chtěl napít, voda zmizela a když chtěl utrhnout ovoce, větev se vzdálila
- viz Sysifova muka
tantra, tantrickýduchovní cesta života v tělesných a duševních prožitcích cestou jógy, cvičení mohendžodáro
- viz ásana, jóga, mohendžodáro, rozjímání
tantrizmusduchovní směr v hinduizmu a buddhizmu, vyznačující se především magií a mystikou
- viz buddhizmus, hinduizmus
tál(zastar.) litinový plát plotny/ kuchyňských kamen
tát, tátirozpouštět se teplem [sníh, máslo aj.]
tání, led aj. taje
- viz tanout
teenager(z angl.- týnejdžr) = „vejrostek“, puberťák
- viz dorostenec
terč(z franc. target [tarže]) obyčejně plochý předmět, sloužící ke cvičení a k závodům ve střelbě [mívá číslované soustředné pruhy s černým středem]
teriérplemeno psa [bul, toy, border, český, stafordšírský, tibetský, irský, foxteriér ...]
- viz pes
terminologieodborné názvosloví
věda zabývající se termíny
termíny [terminus technicus] jsou jazyková slova/ sousloví, mající v daném oboru/ profesi ap. přesný význam, na rozdíl od obecného označení v daném oboru [existuje přes 30 miliónů termínů, ale užívá se jich jen část]
k termínům mohou existovat ještě slova souznačná/ synonyma, včetně slov nespisovných {užívaných v určitých prostředích a vrstvách - slang, argot, hantýrka, žargon a nářečí}
- viz determinovaný, synonym, termín
termo-, thermo-první část složených slov s významem teplo, teplý
termofilní = teplomilný
- viz termika, termoska
termokauterlékařský přístroj k vypalování [bradavic]
termonukleárnítermojaderný [souvisí se slučovací jadernou reakcí]
- viz atom, energie, reaktor, zbraň
termorezistenceodolnost materálu vůči teplu
- viz izolace, zateplení
termoreceptorsmyslový orgán živočichů k vnímání tepla
termosetplast, jenž teplem nevratně ztuhne
(termoplast = plast měknoucí teplem a tuhnoucí chladem)
termosféravrstva zemské atmosféry mezi 80-450 km nad Zemí, kde teplota vzduchu stoupá až do 1500°C [dále zůstává stejná]
termostatzařízení k udržení stabilní teploty [termoregualční zařízení]
terpenyorganické sloučeniny převážně rostlinného původu. Jejich molekuly se skládají ze dvou nebo více isoprenových jednotek, a proto patří mezi isoprenoidy
[součást silic (éterických olejů) - těkavé vonné látky obsažené v listech, plodech, květech, oddencích i kořenech rostlin]
testosteronmužský hormon z varlat a nadledvin řízený hypofýzou [ze všech mužských hormonů pravděpod. nejdůležitější - negativně ovlivňuje paměť a erekci]
tetanusztrnutí šíje
bakterie Clostridium tetani žije v trávicím systému zvířat, z něj se dostává do půdy a do těla člověka a vyvolává křeče
očkovat
- viz sněť, trnutí
tezaurus(thesaurus) lexikon, velký slovník [velká slovní zásoba], pokladnice, zásobárna
těžká voda(D2O - oxid deuteria) voda, jejíž molekuly mají místo dvou atomů vodíku jeho izotop "deuterium", t.j. vodík s 1 protonem a 1 neutronem [proti běžné vodě (oxidan - H2O) má D2O mírně odlišné fyzikální vlastnosti a ve větších množstvích je zdraví škodlivá]
užívá se mimo jiné k výrobě vodíkové pumy
timbales(hud.) mělké stojánkové bubínky/ skořepiny s kovovým pláštěm
tiretčapka katol. kléru/ kanovníků [s děleným vrškem]
(jiné: mitra/ infule [vys. čepice vyššího kléru]
tiára [trojitá papež. koruna])
titracemetoda kvantitativní chemické analýzy/ odměr. analýza
titr = 1. cenný papír, 2. stupeň jemnosti vlákna, 3. koncentrace odměrného roztoku titrač. činidla
tlamahuba
tlemit se = vysmívat se
- viz hihňat
tnutítětí, seknutí, utnout/ tnout/ tít, zutínat, usekat
(slang.: utnout/ seknout se = chybovat, přivodit si [uťal/ useknul si] ostudu
tombakslitina mědi a zinku
toporsilná tyč, násada, beranidlo
- viz beranidlo, droužek, pilota, toporný, topůrko
torreadorangl. zápasník s býky
- viz matador
tornistra(turnicella) torba, vojenský tlumok
- viz ruksak, chlebník
tóga(hist.) římanský svrchní oděv [5 m dlouhý a 2-3 m široký kus látky, který se přehazoval přes košili/ tunica. Jeden konec visel přes levé rameno dopředu asi do půli lýtka, druhý šel přes záda, pravý bok a prsa přes levé rameno, příp. levý loket či hlavu; paže zůstaly volné a vpředu se vytvořila široká kapsa (sinus).
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist