Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova sad

Počet nalezených zmínek: 1    

sad ovocná zahrada veřejnosti přístupná/ nepřístupná
sadař = pečovatel o sad
park = promenádní stromový sad se záhony květin aj.
vozový park
(parking/-k - parkoviště = stání pro vozidla)


Možná související slova

Slovo sad se objevilo ještě zde:
park sad [okrasný, promenádní, lesopark]
p. vozový/ železniční [zastaralý, moderní]
parking = parkoviště vozidel
- viz parkúr, parkety
rejstřík, rejstříky(registr) evidenční záznamní pomůcka
přepínače zvuku varhan/ harmonií ap. [volba sad píšťal urč. barvy a vazby zvuku {až desítky tisíc píštal v nástroji}]
(klasic. píšťalové/ plátkové hud. nástroje jsou nahrazovány digitalizovanými aparaturami)
- viz archiv, korgista, syntezátor, registr, varhany
sazbataxa [odstupňovaný sazebník/ ceník druhů aj. dle množství, spotřeby, kvality, věku, doby trvání, vzdálenosti, hodnoty, od kusu ap.] - jízdné, vstupné, stravné, bolestné, svědečné, úschovné, půjčovné, nocležné, nájemné aj. služby
tisk ze sazby [utvořený sazečem ze sad písem - sazba ruční, strojová, zalomená]
- viz métér, linotyp, typografie, tarif, ceník
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist