Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova radioaktivita

Počet nalezených zmínek: 1    

radioaktivita (radioakt. rozpad) skryté záření [alfa, beta, gama]
záleží na získ.dávce ozáření (může být smrtelná)
rádioterapie = léčeb. ozařov.
- viz atom


Možná související slova

Slovo radioaktivita se objevilo ještě zde:
atom nejmenší hmot. částice, jíž nelze chem. dále dělit [ale jádro lze štěpit na protony, neutrony, elektrony ..> získ. jader. energie/ reaktor > výr. el. energie/ tepla
a. záření/ jad. zbraně/ odpad
jad. surovina = smolinec/ uran]
atomizace = rozklad/ rozdrobení
- viz radiace, radioaktivita
dozimetr měřič získané dávky ionizujícího záření
(rentgenometr = měřič úrovně radioaktivního zamoření prostoru)
- viz atom, radioaktivita
emanace vyvěrání/ vytékání [ron z nitra ven/ výron, ronit slzy]
záření/ vyzařování
- viz gejzír, pramen, šprůdl, radioaktivita, vulkán, splach, vyvěračka
nuklidy atomy se stejným počtem protonů a stejným počtem neutronů
- viz atom, izotopy, jaderná energie, radioaktivita
radiace sálání tepla
radioaktivní/ ionizující záření [vyzařování při samovol. rozpadu jádra]
- viz atom, nuklidy, radioaktivita, radiátor, topidlo
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist