Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova rada

Počet nalezených zmínek: 1    

rada kariérní stupeň úřadu [pan vrchní rada]
správní orgán organizace ap. [spr. rada = kolektivní správní orgán
RB = Rada bezpečnosti OSN]
- viz OSN


Možná související slova

Slovo rada se objevilo ještě zde:
družstvo skupina [voj./ sport. aj. {soutěž.} jednotka, tým]
práv. subjekt - svépomoc. spol. [bytové, výrobní, konzumní, pojišť., spořitelní, cestovní aj.]. se členy, kteří si volí představitelstvo
družstvo podniká, družstevníci se podílejí na rozvoji i výsl. hospodaření podle stanov [např. d.: Oul, Včela, Družka, III. Kampelička, Rovnost, JZD, Kooperativa v.o.d.]
Mezinárodní rada družstev
- viz družstevnictví, JZD, konzum, kooperace, záložna
ekumena obydl. území Země, krajina člověkem pozměněná
e. rada církví
(anekumena = neobydlená část Země, nedotčená člověkem)
- viz rajská
generalizace zevšeobecnění pojmů/ zákonitostí
generální = nejvyšší/ řídící orgán [g. ředitel, g. prokurátor, g. rada … ]
- viz vojenské hodnosti
grémium správní sbor svazku institucí či vedení polit. strany/ výkonná rada, zastupující je na veřejnosti
čermen [chairmann] = předseda g./ zasedání
ivani (pejor.) Rusové, moskali (Moskvané) = [býv. rudoarmějci či přísl. Sovětské armády]
(sovět = (rus.) rada, sněm býv. SSSR)
- viz SSSR
office [ofis] - kancelář, úřad
místnost pro personál
(kanc. hodnosti: např. podúředník, úředník, oficiál, rada, [vrchní] oficiální rada, náměstek, ředitel …)
oficiální = úřední [jednání/ ráz, spis/ listina/ dokument/ lejstro/ ferman/ dopis/ pozvánka…]
(neoficiální = nepotvrzené sdělení/ spisy/ rozhodnutí .. )
OSN(United Nations - UN) - Organizace spojených národů z r.1945, sídlo New York - USA, pobočky Ženeva - Švýcarsko, Adis Abeba - Etiopie, Bangkok - Thajsko, Bejrút - Libanon, Nairobi - Keňa, Santiago - Chile, Vídeň - Rakousko
roku 2015 má 193 členských států [všechny státy světa]
Hlavní orgány: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr [Haag - Nizozemí] a sekretariát s generálním tajemníkem
recept recepis
rada, návod, jak něčeho dosáhnout
složení přípravku, písemný požadavek/ předpis lékaře lékárníkovi k výrobě a vydání léku nemocnému
regule směrnice, pokyny, pravidla, předpis/ řád, rozkaz/ příkaz, dispozice, instrukce, klíč, vademecum/ rukověť, kuchařka, poučení, rada/ doporučení, návod/ manuál, statut, stanovy, nařízení, výnos, výzva, vyhláška, edikt, zákon/-ík, charta, bula, ukaz, pakt, dohoda, smlouva/ závazek
RVHP Rada vzáj. hosp. pomoci [zal. 1949 proti Marshal. plánu
členové: BLR, ČSR, MLR, RLR, Albánie do 1961, NDR, SSSR, od 1962 Mongolsko, od 1972 Kuba a od 1978 Vietnam
spolupracovala od r. 1964 i s Jugoslávií
od r. 1989 se RVHP rozpadala a r. 1991 byla rozpuštěna
- viz ČR, Marshallův plán, NATO, VS
staršovstvo rada starších (v evang. farním sboru)
- viz konzistoř
synod církevní rada, shromáždění zástupců
synodní
valná hromadashromáždění klientů [např. pojišťovny] nebo akcionářů, které volí své orgány a schvaluje organizační řád
VS OSN aj.
- viz dozorčí rada, plénum, skrumáž, valně
konsultace, konsultovatodborná rada
- viz konzultace
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist