Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 492    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
restrukturalizacereorganizace/ revitalizace firmy
změna, přizpůsobení
restrukturace - přestavba článků řízení, výroby, obchodu ap. podle analýz k optimálnímu zlepšení stavu, organizace, poměrů a růstu
- viz struktura
resumé (résumé/ rezimé) přehledný obsah, výtah, shrnutí
- viz suma, výtah
resuscitace kříšení/ křísit, oživování [anesteziologem]
(anesteziologie = obor znecitivování
anestetikum = znecitlivující látka)
- viz křísit
rešerše hledání/ověřování a vydání [popisů]/ faktografických materiálů o určité věci anebo informaci, event. souhrnný soupis anotací
- viz anotace
reškunda (zast.) stvrzenka, stvrzovací lístek o druhu sázky
- viz kolektant, tiket
réta (zast.) pomoc, záchrana, spása
- viz první pomoc
retail (angl.) maloobchod (velkoobchod ve velkém/ obch. dům = wholesale, warehouse)
- viz komerce, market, obchod, řetězec, super-, krám
retardace zpomal. [účinku], opožďování, zaostávání [vývoje]
(retardované dítě)
- viz retardér, zpomalování
retardér zpomalovač chem. rekace, rychlosti jízdy [rigól, příč. prohlubeň či stupeň, kopcovitost či serpentinovitost cesty, kruh. objezd s křižovatkou]
retence zadržování
[někoho] ve vězení, dechu, tekutin [moči] v těle
čehosi v zásobníku/ nádrži/ skladu
udržení v paměti aj.]
- viz rezervátor, detence
retko cigareta
(též dramo aj. dle názvu cigaret, třeba i zorka/ partyzánka/ detva - nejlevnější cigáro/ cigareta)
- viz čvaňhat, šluk, kouř, doutník
rétor řečník, učitel řečnictví
(rétorika = nauka o řečnictví
krasořečnění, bezobsažné mluvení, rétoričnost)
retorta nádoba pro suchou destilaci za vysoké teploty
kotel/ kolona pro výrobu koksu z černého uhlí [též retortové uhlí pro baterie]
- viz milíř
retro- první část slov s významem minulý/ v uplynulé době
- viz retrospektiva
retuš malá oprava/ zrestaurování poškození/ vzhledu obrazu/ snímku/ věci [jemné vyčištění a překrytí tmelem/ barvou až k nerozeznání]
- viz korektura
revanš odveta/ odplata/ oplátka či odměna
(revanšisté = škůdci státu, např. někteří odsunutí býv. čeští Němci)
protislužba [něco za něco]
pomsta
- viz vendeta
revers rub, rubová strana [mince aj.]
naruby = vnitřkem navrch
(souhlas k propuštění aj. na vlastní riziko)
- viz avers, líc, kauce, revert, reverze, rub
revert návrat k předešlé verzi textu [zrušení nechtěných změn/ doplňků]
reverze, reverzační, reverzibilní schopnost změn chodu zařízení [vpřed i zpět]
(reverze = schopnost vratné mutace kříženců
nedovolený návrat vyhoštěného)
reví (revue) oborový časopis
dramatické vystoupení/ společenská zábavní akce [lední revue/ šou]
- viz šou, cirkus, aréna
revize kontrola [jízdenek, dodrž. předpisů, porovnání plánů s výsledky aj.]
audit
činnost rev. komise
revizor, revident, revidovat
- viz audit, kontrola, vizita
revizionizmusoportunistický směr v dělnickém hnutí [přezkoumává/ reviduje pokrokové mater. názory, odmítá dělení na materializmus a idealizmus]
revokace zneplatnění dřív. rozhodnutí
revokovat = odvolat/ rušit
(vocare = volat
opakem revokace je „res iudicata“ = o věci nelze znovu jednat)
revolta vzpoura, převrat, obrácení
- viz anarchie, extrémizmus, odboj, radikál, revoluce
revoluce rychlý, výrazný výstup revolucionovaných mas lidu
skokový kvalitativní přechod - prudký zvrat orientace
vědeckotech. revoluce
- viz spiknutí, puč
rex král, vladař
rezerva záložní kolo/ pneu. k autu
(zál. materiál/ forota/ hospodářství/ potenciál apod.)
- viz forota, duplikát
rezervacechráněná přírodní oblast
(rezervace vstupenek/ letenek/ bytů/ kapacit/ paměti/ věci/ termínu aj.)
(rezervovanost = odměřenost, upjatost, zdrženlivost)
rezervátor rezervoár, zásobník, [retenční] nádrž/ -ka, laguna, tůně
- viz retence
rezervista [voj.] záložník/ záložák [vycvičený voják povolávaný do služby mimořádně] - na rozdíl od prezenčáka, tj. vojáka základní/ prezenční služby
rezident dřív. představitel státu v zahraničí
předst. vlastní rozvědky/ agentů na cizím území
daňový ap. rezident
rezidence = sídlo/ palác [=výstavný objekt]
reziduální residuální, zbylý, zbytkový, doznívající
(reziduum = zbytek, zůstatek)
- viz relikt, rekapitulace, remanentní
rezignace resignace/ vzdání se úřadu/ postavení
trpná odevzdanost
- viz abdikace, impedance
rezistance resistance, ohmický odpor/ rezistor
odolávání
- viz aktiv, pasivní resistence, rezistor
rezistor el. součástka - odporník [odpor]
- viz rezistance, kapacitance, reostat, šunt, termistor
rezonanceodezva, ozvěna, souznění kmitů
shoda frekvence kmitů soustavy s kmitočtem zdroje
r. deska = ozvučnice [záleží na tvaru povrchu a hutnosti materiálu - lehký [ozvučný] mat.- rezon. deska - je schopen tóny zesilovat, naopak hutný mat. zvuky tlumí, což se využívá k zajištění požadované akustiky koncertních síní/ divadel, hud. nástrojů, motorů i létajících objektů
- viz mach, akustika, alikvótní. frekvence, tlumič, oscilace
rezonátor ozvučný akust. systém
ozvučnice (zvýrazňuje a prodlužuje zvuk
specální rezonanční dříví = vyzrálý letitý smrk)
- viz rezonance, sonora
rezort [resort] oblast/ obor působnosti, možnost/ východisko, úřad
resortní/ oborový
- viz portfolio
rezultát výsledek, rozhodnutí
(rezoluce = usnesení, shrnutí závěrů/ požadavků/ zásad
rezolutní/ -tně = rozhodný/ rázně)
- viz ortel, petice
režie náklady spojené s provozem a vedením podniku [nájemné, služby atd.]
(režijní jízdenky/ poukázky/ ceny - zaměstnanecké benefity bez započtení nákladů)
režírování = tvůrčí umělecké řízení
- viz rejža
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist