Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 492    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
rendlík kastrůlek, hluboká kuch. pánev
renegát disident, odrodilec (spíše politický)
(disent = seskupení, skupina stoupenců jiného smýšlení, odpůrců)
- viz rezident, špión, disident , diverze
renesance obroda, znovuzrození
- viz sloh
renomé věhlas, dobré jméno/ pověst
renomovaný = s dobrou pověstí, věhlasný, proslulý
renonc chyba/ omyl/ nešvar - jednání proti pravidlům, prohřešek
- viz kiks, zacyklení
renta [pravid.] příjem, důchod, výnos/ zisk z kapitálu [podnikání/ vlastnění {podílů} majetku/ fondů/ obchodu/ provozů/ půjček atp.]
(rentiér = příjemce r.)
rentabilita rentování, výnosnost
[např. podíl zisku k vloženému kapitálu
vyšší výnos/ zisk nežli vydání]
- viz příživník, renta, prosperita
rentgen R - dřívější jednotka expozice ionizujícího záření [1 R = 2,58.10-4 C.kg-1, C = Coulomb]
- viz rad, RTG
reostat dřívější ruční proudový regulátor k rozběhu el. motorů
měnitelný el. odpor/ rezistor [též vodní]
(podobný býval kontrolér tramvaje)
- viz DJing
reparace poválečné náhrady placené poraženým státem
reparát opravná zkouška, např. maturitní, předmětová
repase oprava/ rektifikace/ přizpůsobení - výměna dílů a seřízení výrobku, sladění
- viz montáž, naštymovat
repatriace návrat osob do vlasti [z ciziny (např. z něm. koncentráku), služba pojišťoven aj.]
- viz exil, introdukce
repatriace organizovaný návrat válečných utečenců, zajatců, nemocných, mrtvých aj. z ciziny do vlasti
- viz zajatci
repelenty přípravky k ochraně člověka před napadáním hmyzem a parazity
- viz příživník
repertoár seznam/ zásoba [nacvičených divadelních, hudebních ap. pořadů/ progr. čísel] souboru/ ánsámblu/ TV stanice apod.
výtvor dramaturga
repete opakovat [žádost o „nášup/ přídavek“]
repetice - opakování [melodie/ tónu, postupu/ činnosti, jídla ap.]
- viz ohlíženec, opakování, rekurence
replika odpověď na výtku/ kritiku či žalobu
věrná kopie/ napodobenina původního díla (předlohy) - nesmí však být plagiátem ani falzifikátem
- viz alternace, debl, replikace, kopie, falzifikát 86
replikace obnovení, opětovné uvedení, zmnožení, zdvojení, reduplikace
- viz replika, aplikace
report zpráva/ hlášení
[reportáž = názorná či literárně zprac. zpráva, popis/ vylíčení události, příp. s náčrty, snímky/ filmem, videem]
reportér očitý informátor/ fotoreportér o situaci/ stavu
komentátor události
- viz medializace, žurnál
repozice reponování, napravení/ narovnání/ posun části těla do správné polohy/ pozice
represe útisk/ postih
represálie = různorodé násilí proti občanům, nebo i státům
represivní opatření proti někomu
- viz regres
reprezentace vybraní zástupci/ představitelé/ týmy klubu/ oboru/ státu v delegaci na vyšším/ vrcholném fóru/ akci/ soutěži
- viz prezent
reprint" přetisk, dotisk
papírová verze k digitální verzi knihy [""skutečná"" papírová kniha se speciálně vytvořenou obálkou a vlastním ISBN]
- viz ISBN "
repríza opakování předešlého představení či vysílání [premiéry, čehosi minulého ze záznamu] informačními prostředky, znovupřehráním na jevišti apod.
reprodukce duplikát originálu díla
grafický list
vysílání/ zobrazení ze záznamu
obnovení, rozmnož., zeměd. reprodukce ap.
repr. zvuku
opakovaná výroba
republika (rés, publica - věc veřejná) stát založený na lidosprávě/ zastupitelské demokracii
- viz precizní
reputace vážnost/ dobrá pověst [špatnou reputaci je třeba napravit a získat si opět vážnost]
- viz prestiž, renomé
resekce vyjmutí, vyříznutí, chirurg. odstranění části tkáně/ orgánu
respekt (z lat. respectus od respicere, ohlížet se na něco) ohled, uznání, úcta - vztah mezi lidmi, uznání silných stránek osobnosti
(resp./ respektive = čili/ anebo/ přesněji/ lépe řečeno; respektování = dodržování předpisů/ [společenských] norem ap.; respekt vůči nadřízeným/ starším)
- viz autorita, despekt, imperativ
respicient prvorepublikový [vrchní] dozorce Finanční Stráže, financ
(býv. hraničář [příslušník praporu SOS - Stráže Obrany Státu])
respirátor protiprach. dých. maska
(respirium = klidné místo k zotavení a načerpání sil
respirační choroby = nemoci dýchacího ústrojí)
- viz škraboška, filtrace
respondent účastník ankety [dotazníkového průzkumu]
- viz korespondent
rest nedodělek, nedořešená věc, nedoplatek
restaurování oprava, obnova, ozdravení, znovuzřízení, r. památky, díla/ vzácného předmětu, obrazu, stavby, režimu …
(restaurant/ -race = pohostinství)
restipulace (restipulatio) vzájemný slib, závazek
(stipulace = slib, záruka, úmluva/ smlouva/ ujednání; stipulátor = věřitel)
- viz afidace
restituce zákonné navrácení něčeho do původního stavu [např. neoprávněně odebraného/ znárodněného či konfiskovaného majetku]
restování (kuch.) prudké opečení zeleniny/ masa na trošce horkého oleje
(podobné je smažení s mícháním, příp. dušení pod pokličkou s podléváním)
restrikce omezení, výhrada, okleštění, snížení, zmenšení počtu
restriktivní = omezující
- viz restrikt
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist