Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 492    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
rataj rolník, oráč
- viz rádlo, kleče, lokomobila, rolník
ratan exotická dřevina [lijána Calamus rotang z jv. Asie]
k výrobě nábytku s výplety apod. [pro interiér i exteriér]
ratejna společná ubytovna, někde s obytnými kotci
obecně velká místnost
čeledník [pejor.] = místnost podřízených (např. právnické kanceláře)
ratifikace koneč. schválení/ potvrzení platnosti [mezinár.] smlouvy aj. oprávněným orgánem se vzáj. výměnou r. listin
rating[rejtynk] ekon. ukazatel - podklad pro řízení [nezávislé hodnocení různých subjektů, které je řadí do několika kategorií a dovoluje tak přibližné srovnání, případně i vytvoření pořadi (ranking)
hodnotí se vnitřní i vnější faktory, kvantitativní i kvalitativní a časové rozsahy]
ratolest výhonek
letošní výrůstek z pupenu stromu
přeneseně - nově narozený jedinec/ tvor/ dítě
- viz letorost, výhonky
raubíř rošťák/ uličník, který se rád předvádí
- viz křepčit
rauš opojení/ špička
mrákoty
- viz fetování, dopink, kocovina, kouř, narkóza, toxiny
ravelín dělostřelecké palebné postavení [palpost/ lichoběžníková upravená plocha u středověké pevnosti - Terezín, Josefov, Komárno aj.]
ráz, rázovat typický styl [např. vesnický r.]
konat rytmicky, najednou [naráz, příp jedním rázem/ vrzem/ otevř. dveří, seknutím kosy]
pochodovat
- viz etnografie
razance průraznost, důraz, ráznost
(razantní = [nečekaně] prudký, důrazný, průrazný [např. granát], průbojný [člověk])
rčení pranostika, citace slavných výroků, vtipná průpovídka ze zkušenosti [předpověď počasí, poučení, možné následky stavu]
rdousit škrtit, dusit [omezovat dýchání]
(zardousit = uškrtit)
přiškrtit kohoutkem průtok
- viz cemr, dávit, lynč, oběšení, škrtit, vaz
reakce odpor/ protivenství/ odezva na podnět [akci]
(reakční, reaktivní = příd. jména zařízení/ postupů atd. vlivem podnětů [např. r. pohon, doba/ čas, množství, teplota, zrychlení atd. atp.])
smyslové reagování
odezva na akci
chemická aj. r.
reaktor
- viz interakce, řetězová reakce
reakcionář kdo reaguje nepřátelsky zejména na vládní politiku
reakcionáři tak tvoří politickou reakci/ opozici/ disent
- viz disident, exil, podzemí, rebelantství
reaktanceimaginární složka impedance v elektrickém obvodu, kde odpor, indukčnost a kapacita jsou zapojeny v sérii
převrác. hodnota susceptance
- viz indukce, susceptance
reálie věcné údaje, charakteristická dílčí fakta, skutečnosti
(přímé/ živé vysílání/ přenos [v reálu])
realita skutečnost
nemovitost
reálný = skutečný (reálná naděje/ hodnota/ stav)
vysílání v reálu = živě
- viz agent, developer, leasing, komisionář
reality skutečné objekty, stavby, pozemky/ parcely [r. kancelář - prodej/ koupě/ pronájem/ převody r.]
realizace uskutečnění, provádění, zavedení do praxe/ používání
realizovat = plnit [požadavky]
realizátor
realizmus, surrealizmus = umělecké směry
reálka reálné gymnázium = klasická osmiletá střední škola s maturitou
- viz maturita
rebarbora (Rheum rhabarbarum) reveň [řazená jako zelenina, ale i ovoce
z mohutných řapíků listů se dělají džemy na koláče aj.]
- viz řapík
rebelantství odporování, remcání, rebelie, zpupnost, vzpoura/ protivení se, počátek revolty
(rebel = buřič, kdo pobuřuje, nespokojenec)
- viz reakcionář
rébus hádanka s nápovědou/ obrázkem
hlavolam
něco těžko srozumitelného
složitá otázka/ oříšek k řešení
- viz hádání, zadrmo {uzly}
receiver (risívr/resívr) kombinace zesilovače a tuneru
parojem [s odlučovačem vody] u parní lokomotivy
recentní nynější, čerstvý, nový
recent memory = krátkodobá paměť
- viz opakování
recenze informace o novém díle, zhodnocení díla, kritika, posudek
verze
- viz anotace, rešerše
recepce kontaktní místo hotelových hostů [pracoviště recepčního - ubytovatele/ informátora]
příležitostná hostina pro pozvané hosty
recept recepis
rada, návod, jak něčeho dosáhnout
složení přípravku, písemný požadavek/ předpis lékaře lékárníkovi k výrobě a vydání léku nemocnému
receptář soupis, kniha, seznam receptů [receptury např. k vaření/ přípravě jídel aj.]
receptor biologický či mechanický snímač (tepla, bolesti, pohybu, světla, zvuku aj.
(recep-/-t/-is/-tura = návod, předpis, postup)
- viz mikrofon, senzor
recese ústup/ ústupek
hospodářský pokles
legrace/ žert
- viz šprým, bžunda
reciprocita vzájemné smluvní zvýhodnění/ ústupky
rovnocenná vzáj. výměna/ záměna
reciproční
recitace jedno či vícehlasý přednes básně
- viz deklamace, melodram
recitál koncert sólisty nebo skladeb jednoho autora
médiální nosič s takovým obsahem
- viz deklamace, koncert vyřazení, výmět, skartace, vytřídění s následnou likvidací zákonem povoleným postupem
sběr a výkup kovů/ papíru aj.
- viz recyklace II., šrot
redakce sběr a úprava žurnalist. aj. textů/ zpráv aj., graf. a mediální dopracování, zajištění jejich vydávání, vysílání a archivace
redigování
redox redukčně-oxid. syst. reakce, měnící oxidační čísla [ovlivňují např. dýchání, působení vitaminů a enzymů, kvašení, polymerizaci aj.]
- viz metabolismus
redukce zmenšení, snížení [výdajů, tlaku, váhy aj.], převod, sleva, přepočet
chem. reakce [např. za účelem sníž. oxid. čísla]
(r. výroby/ spotřeby)
- viz dedukce
redundance nadbytečnost (nadpočet/ zbytečnost, přemíra informací/ dílů/ dat, přepjaté/ přílišné zesílení zvuku ap.)
refektář klášterní jídelna
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist