Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 492    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
RVHP Rada vzáj. hosp. pomoci [zal. 1949 proti Marshal. plánu
členové: BLR, ČSR, MLR, RLR, Albánie do 1961, NDR, SSSR, od 1962 Mongolsko, od 1972 Kuba a od 1978 Vietnam
spolupracovala od r. 1964 i s Jugoslávií
od r. 1989 se RVHP rozpadala a r. 1991 byla rozpuštěna
- viz ČR, Marshallův plán, NATO, VS
rybenky noční hmyz až 11 mm dlouhý, žije až 7 let ve vlhčím prostředí (i v knihách), živí se drobty [užít insekticidy]
rybina, rybinový, rybinovitýboční spoj. prkének ve tvaru „<“ - [šindele, bečky], příčné [svlaky], rohové [cinky]
(jiné je vlysové boční spoj. [palubky, parkety {nut a péro}])
- viz vlys
Rýbrcoul pohádkový Krakonoš, pán Krkonoš, též Ribencall aj.
Krkonoše [území] = {pohádkově} Krakonošova zahrádka
rýha [slang.] rejha = stopa silového škrábnutí, rytí [rydlo, rýč])
rýhovaný povrch
zrejhnout = násilím uklidnit neposlušné
- viz dřina, gravírování, šrám
rychtář volený představitel obce
rychta = úřad rychtáře
- viz vojt, zrychtovat
rýmrýmovaný text [verše či půlverše s koncovou zvukovou shodou {básně i písně}]
druhy rýmů: obkročný, přerývaný, sdružený, střídavý
rýna rourový svod vody z okapového žlabu (někdy nahrazován zavěšeným řetězem)
ryngle peckovité ovoce žlutomasé (pod. jsou slívy/ švestky, špendlíky, blumy, meruňky, broskve)
rynk, rynek (zastar.) náměstí/ náves [rejdovat/ tančit po rynku]
- viz ring
rys narýsovaný výkres [nárys, bokorys, půdorys {pomocí rýsovadla/ plotru, příp. s kótami vzdáleností a popisy}]
vlastnost povahy a vizuální prvek
euroasijská kočkov. šelma rys-ostrovid [Lynx]
název souhvězdí
pohoří Rysy
rýsování svalů [redukce tuků]
- viz plotr, rýsovadlo, řez, výkres
rýsovadlo seřiditelné rýs. pero [s kapkou tuše] v násadce či kružítku [rýsuje se na kladívk. papír podle pravítka] - pro býv. školní předmět Měřictví a 89 rýsování
(rys = tech. výkres [dnes počítačem])
- viz rys, sáhovka, vodovky
rytíř (z něm. Ritter, jezdec) středověký bojovník/ válečník šlechtického původu, bojující převážně na koni
ochránce slab. pohlaví
- viz pasování, turnaj
rytmistr býv. hodnost důstojníka jízdy, vozatajstva nebo četnictva, odpovídající hodnosti kapitána
- viz rejtaři
rytmus pravidelné střídání fází nějakého děje
(rytmika = nauka o rytmu
rytmické cvičení - pohybová výchova)
- viz arytmie
ryzost čistota [ryzí povaha/ zlato
ryzák [kůň]]
- viz trojská unce
rejtaři, jízdní vojáci(hist.) kyrysníci, dragouni, švališéři, kopiníci, huláni, husaři, myslivci
komoň/ komoňstvo [kůň/ oř/ všichni jezdci na koni]
- viz dragoun, kavalerie, konný, švališéři
rodičkatěhotná/ gravidní žena, z níž se porodem stává matka
ryskaznačka tužkou, rydlem aj. na předmětu/ listu [při měření délky ap.]
radikalismus(radix = kořen) radikál prosazuje zásadní společenské zejména sociální změny, na rozdíl od extrémismu [krajní polohy levicové a pravicové politiky]
- viz liberalismus
rafinacetřídění, zbavení příměsí/ čistění, ap.
- viz rafinovanost
rajče, rajskérajské jablko, cherry [drobná rajčata]
rajské pyré [protlak]
- viz zelenina
ramenačásti těla kde jsou kloubovitě upevněny paže
rameno/ rámě
mechanický díl stroje/ jeřábu ap., často výsuvný a otočný, příp zvedací
rande(fr. rendez vous – randevů) schůzka, dostaveníčko [milenců]
randění
- viz spich
ranger(rejndžr) příslušník jízdní policie nebo jednotky zvláštního určení
- viz IFOR
raspohodný
- viz antoušek
rastnanosný rám skříně aj. [baraš, korpus, půda {u pianina s rezonanční deskou}]
realizmussmysl pro skutečnost, věcnost
umělecký směr 19.-20. století usilující o věrné zpodobení skutečnosti
- viz realita, surrealizmus
recyklacevyřazení, výmět, skartace, vytřídění s následnou likvidací zákonem povoleným postupem
sběr a výkup kovů/ papíru aj.
dekontaminace a neškodná ikvidace nepotřebných věcí, látek, médií aj. s návratem takto získaných druhotných surovin k dalšímu využití
- viz šrot
rekvizitapředmět, který používá herec k rozvíjení své herecké akce [např. nábytek, nůž, brýle, živé zvíře, jídlo, míček]
(rekvizitář = kdo obstarává/ připrauje rekvizity)
renumeracevyrovnání pohledávky/ splátek
[numerace = číslování, užívání čísel - počítání]
resistence, resistenčníodolnost, schopnost vzdorovat, projev odporu
- viz pasivní resistence
respiriumoddechová přestávka
místo/ prostor pro odpočinek/ relaxování
- viz hovět si, relaxace
responzivníresponzivní webové stránky jsou navrženy tak, aby se zobrazovaly na různých typech zařízení - od počítače přes tablet až po mobilní telefon
restrikt(re-strictum - škrtím, omezuji) omezení [snížení zaměstnanců, nákladů ap.]
- viz restrikce, striktní
restringovatsnížit či omezit
provést restrikci/ snížení
- viz striktní, restrikt, restrikce
retrospektivapohled nazpět do minulosti, retrospekce
- viz perspektiva, rekapitulace
revitalizaceznovuoživení, posílení, vzpruha
- viz restrukturalizace
rezolutněrázně, rozhodně
- viz petice, rezistance, rezoluce, rezultát
rohož, rohožkapletená či gumová předložka k otření obuvi
rohožemi se zakrývají i zahradnická pařeniště ap.
- viz škrabadlo
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist