Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 492    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
rab středověký nevolník
rabat sleva poskytovaná velkoodběratelům
- viz bonus
rabiák rabiát, surovec, neurvalec, drsňák, hrubián, hrubec, gangster, vztekloun, vrah ...
- viz hulvát, sůra, vandal
rabicka (stav.) lehká příčka - drát. pletivo s nanesenou omítkou (místo pletiva lze do jádrové vrstvy vložit skelnou tkaninu [perlinku])
- viz bitumen
rabies [rabés] vzteklina
rabovatplenit, vykrádat, drancovat, poničit
přisvojení si movitostí z opuštěných prostor za katastrof/ války
násilné zabírání věcí/ zásob za bezvládí ap.
úplné vydrancování/ vyrabování {až do mrtě}
- viz dranc
rabulista(rabula = tlučhuba) mluvka, překrucovač pravdy
ráce plemeno, rasa [druh/ odrůda/ typ živočichů, např. ratlík = zakrslý pinč {pes}]
- viz pes, třídění
racionalita (ratio = rozum) schopnost člověka myslet a konat na zákl. rozum. norem
soulad mezi činností a rozum. pravidly
(iracionalita = nelogičnost)
racionálně produktivně, od základu do všech důsledků
(racionální = užitečný, účelný, hospodárný, progresivní [r. jádro, myšlení, řešení])
- viz logika
racketlon čtyřboj her s raketou [stolní tenis, badminton, squash a tenis]
- viz raketa
ráčkování hrdelní „R“ místo retného [druh patlavosti - pomůže logoped]
- viz patlavost
ráčna řehtačka/ soustrojí - rohatka se západkou a pojistkou (točivý krokový posun podle směru přepnutí [nástrčkový klíč
kolovrátek, rumpál
zvedák aj.])
rad" starší jednotka absorbované dávky záření [1 rad = 10-2 J . kg -1 ]
radián/ rad = CGS jednotka oblouk. míry/ rovin. úhlu
v soustavě SI je rad nahražen 100x větší jednotkou gray [Gy], 1 rad =10-2"
rada kariérní stupeň úřadu [pan vrchní rada]
správní orgán organizace ap. [spr. rada = kolektivní správní orgán
RB = Rada bezpečnosti OSN]
- viz OSN
radar radiolokátor [přístroj k identifikaci, zaměření a určení vzdál. objektů všeho druhu]
(podobný sonar využívá zvukové vlny)
- viz GPS, identita
rádélko [rádýlko] pomůcka se zubatým kolečkem ke zdobení/ dělení těsta [i s několika kolečky], pomůcka švadlen a krejčích
- viz ozub. kolo
radiace sálání tepla
radioaktivní/ ionizující záření [vyzařování při samovol. rozpadu jádra]
- viz atom, nuklidy, radioaktivita, radiátor, topidlo
radiála, radiální dopravní komunikace z okraje (periferie) do středu určitého území (či naopak)
středový/ paprskovitý
- viz aglomerace
radiátor druh článkového topného tělesa s médiem (voda, pára, olej aj.)
- viz radiace, topidlo, ekonomizér, aerace
radikál extrémista [často prosazuje tvrdá nepopulární řešení]
radikální = přímé, rychlé řešení bez ohledu na možné problémy [často riskantní - buďto to vyjde nebo ne, proto více obezřetnosti]
(chem.) reaktivní částice s jedním či více volnými elektrony
(fyziologe) r. zvyšuje oxidativní charakter, posiluje redoxní reakce vnitř. prostředí organizmu a snižuje hladinu antioxidantů
- viz syndikalizmus, dilema, extrém
radikula, radikulárnízárodek kořínku v semeni, kořínek
kořenový [syndrom]
rádio rádiopřijímač
týkající se elektromagnetických - rádiových vln v pásmu 1-10 m
(rádius = poloměr [r])
- viz akční rádius, radiála
radio- první část slož. slov ve významu záření
elektromagn. vlny
rádio/ -vý
prvek radium
radioaktivita (radioakt. rozpad) skryté záření [alfa, beta, gama]
záleží na získ.dávce ozáření (může být smrtelná)
rádioterapie = léčeb. ozařov.
- viz atom
rádiovka kulatá širší pokrývka hlavy - hučka, často placatá - baret s temenní anténkou
(slang.) rádiová stanice/ vysílačka
- viz bekovka, hučka, kšiltovka, biret
rádlo (hist.) oradlo, hák k orání potahem (půdu neobrací, jen rozhrnuje, spíše trhá)
předchůdce ruchadla, pluhu
radlice = hlavní část pluhu
ráf, ráfek kovová obruč dřev. věnce paprskového/ loukoťového kola vozu
lůžko pro pryžovou obruč/ pneu diskového/ paprskového ap. kola
rafat hádat se [porafat, poštěkat se]
rafnout [vzít/ chytit] koho za flígr a vyhodit/ udělat s ním krátkej proces]
rafička ručička měřidla/ hodin, rafika, rafije, ručka, ukazatel/ cágr [z něm. Zeiger]
hodiny cágrovky/ pendlovky s kyvadlem
cibule = kapes. hodinky
rafinovanostvychytralost, lstivost, mazanost
rafinace = třídění, zbavení příměsí ap.
rafinovaný = promyšlený
tříděný/ upravený
rafinerie = část cukrovaru apod.
raft nafukovací širší sportovní člun (pro 4 – 6 osob) ke sjíždění bystřin
rafting = splouvání
plovoucí ostrov
- viz plavidla, prám
ragby sport pod. fotbalu s šišatým míčem [říká se: fotbal je hra džentlmenů, kterou hrají barbaři a ragby je hra barbarů, kterou hrají džentlmeni]
raglán dámský i pánský volný plášť s klínovými [prošívanými] rukávy, jedno- i dvou-řadový
rachat prohrabávat, rozrachat [přeházet a neurovnat]
- viz rachota
rachitida (křivice, anglická nemoc) je jedním z nejčast. získaných nemocí pohyb. aparátu, v dospělosti osteomalacie [nedost. vit. D, vápníku, fosforu]
rachota práce, zaměstnání
(rachotit = dělat rámus/ hluk, drkotat, hrkat
rozhrkaný = hrkavý z opotřebení, rozhrkaná kára)
- viz rachat, robota, fuška
rajblík hladítko, rajblík hladítko, (rajblovat - uhladit novou omítku
přirajblovat - smýkavým tlakem špalíku přiklížit klihem navlhčenou dýhu)
rajc vzrušení
rozkurážení k aktivitě
rozrajcování
rajčáky řídící páky pásového/ housenkového vozidla k řízení směru [ruční brzdy pásů]
- viz bremza, housenka, plužit, rolba
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist