Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova porto

Počet nalezených zmínek: 1    

portopoštovné [platí se nalepenou pošt. známkou s hodnotou podle tarifu]
- viz cena, tarif, filatelista


Možná související slova

Slovo porto se objevilo ještě zde:
poplatkyčinže/ nájemné, vodné, stočné, otop, odvoz odpadků, výtah, úklid domu, elektřina, plyn, TV, internet, telefon/ hovorné, pojistné, daně
parkovné, dovozné/přepravné, skladné, půjčovné, stojné [nevylož. vagónu], obslužné/ všímné/ spropitné, doruč. novin, ostraha, pokuty
praní prádla/ čistírna, jízdné/ cestovné, stravné, mýtné, vstupné, nocležné, poštovné/ porto, kadeřník, mob. kredit, člen. příspěvky
služné/ mzda, výživné/ výchovné/ opatrovné, školné, prostoje, dary/ všímné, drobná osobní vydání, dovolená/ rekreace, kapesné, aj.
- viz porto
poštaveřejná [státní] logist. služba [pro koresp./ list. a balíkové zásilky, převody peněz, vydávání známek, spoje ap.]
- viz logistika, porto, postilion
rekomando(Recomando) pošt. dopis [za vyšší porto - doručení do vlastních rukou]
- viz expres, porto
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist