Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova odpad

Počet nalezených zmínek: 1    

odpadmovitá věc, jíž se zbavujeme, či máme povinnost se jí zbavit [zákon č. 185/2001 Sb.]
vodpad
- viz kanalizace, krám, odštěpky, recyklace, skládka


Možná související slova

Slovo odpad se objevilo ještě zde:
atomnejmenší hmot. částice, jíž nelze chem. dále dělit [ale jádro lze štěpit na protony, neutrony, elektrony ..> získ. jader. energie/ reaktor > výr. el.energie/ tepla
a. záření/ jad. zbraně/ odpad
jad. surovina = smolinec/ uran]
atomizace = rozklad/ rozdrobení
- viz elektron, radiace, radioaktivita
briketyslisovaný uhelný mour či dřevný aj. suchý odpad, sloužící jako topivo
- viz peleta
čiření koagulace
základní technologický proces úpravy povrchových vod na vodu pitnou, příp. i čištění odpad. vod
- viz čeření, koagulace, skalice
fekálieobsah jímky/ septiku - [močůvka, exkrementy, splašky] tekuté hnojivo/ odpad
- viz kejda, mrva, stolice, senkrovna, výkal
jádrohlavní/ zákl. část [obecně střed/ osa/ ohnisko, jádro problému]
plody s jádrem/ peckou, oříšky, jadérky {semeny}
atom. jádro, jaderná energie
jadrnářeč [srozumitelné vyjadřování]
jadrné krmivo [zrní, šrot, pokrutiny {jedlý odpad z výroby, granule aj.}]
- atom, melasa, ovoce, siláž
kalusazenina, odpad/ kalná voda aj.
(kala = (Calla) svatební květina, kornoutice)
kanalizacesoustava odpadních potrubí, kanálů, jímek a čisticích zařízení [podle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu]
- viz odpad, kalolis
klumpyvyřazené, nefunkční věci, harampádí, špurky, haraburdí, odpad
melasahnědý tekutý odpad z výroby řepného a třtinového cukru [obsahuje zdraví prospěš. stop. prvky, enzymy aj. látky, čistí lymf. systém, brání vzniku TBC, rakoviny, lepry,kloub. nemocí, angíny pectoris, astma, cévních nemocí, atrozy, slabosti a stresu, alergii, průjmu i zácpě, ekzému ap.
moč(urina/ urát) moč/ -an, močka, močůvka, čůránky [vulg. chcanky] = odpad vyluč. ledvinami
ouchcapky = posměšky
„venku chčije“= leje jako z konve
chcapička = {vulg.} nadávka
- viz defekace, fekálie, mikce
pádkles. dolů vl. váhou [s koně/ patra, z výšky, pýcha předchází p.]
mluvnický 1.-7. p.
každopádně
výpad, nápad, případ, odpad, padák, spad, západ ap.
palivopro zdravé ovzduší je nejekologičtější zemní plyn, elektrická energie, příp. palivo, určené pro daný typ kotle [ne odpad s UH]
pleva, plívagluma, blanitý listen v květenství rostlin lipnicovitých (Poaceae)
odpad/ slupky zrna z výmlatu obilí
nízká hodnota čehokoli
- viz květenství, plíva
plívapleva
podřadná karta
věc nízké hodnoty [„místo trumfů měl samý plívy“]
odpad
- viz pleva, plivátko
pomeješpína z mytí nádobí [bez chemikálií - po zasypání otrubami se dává dobytku vypít jako okal]
- viz šlichta, krmivo, odpad
řízkyosmažené ap. plátky masa
rouby
cukrovarnický odpad z cukrové řepy [silážuje se ke krmení dobytka]
- viz roubování, siláž, řez
senkrovnajímka na močůvku a odpad, též septik/ žumpa
- viz exkrement, fekální vůz, kejda
šopa, šupnauzavíratelný víceetážový prostor/ stoupa na popel a odpad
- viz kůlna, stoupa
šponykovové třísky/ odpad z obrábění kovů
(pod. jsou okuje z kování)
špurkyvyřazené/ nepotřebné věci, klumpy, harampádí, zbytečnosti
- viz odpad
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist