Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova objekt

Počet nalezených zmínek: 1    

objekt věc, předmět
objektivita = věcnost/ nestrannost
- viz subjekt


Možná související slova

Slovo objekt se objevilo ještě zde:
ateliér pracovna/ dílna výtvarného umělce [malíře, sochaře, rytce ap., též hud. skladatele, konstruktéra aj.]
objekt k natáčení filmů apod.
barák (baracca) chatrč, bouda (kramářská)
b. pro vojsko, zastřešený objekt/ obytný dům/ budova
- viz stavení, usedlost
bilý trpaslíkastronomický objekt vznikající zhroucením hvězdy o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti
vyzařuje energii nashromážděnou za aktivního života hvězdy a chladne
- viz supernova, vesmír
blok skupina, seskupení, kus hmoty/ dílčí objekt
(blokáda/ blokování někoho = org. překážek, bránění, izolování, omezování v pohybu aj.)
sešit/ notes [rus. bloknot]/ zápisník/ skicák
spojené/ díly/ části/ objekty v celistvý/ kompaktní pevný či manipul. celek
blok ulic
bloková pokuta za přestupek
- viz frakce
černá díravesmírný objekt s nesmírně velikou hmotností, ale malou velikostí
jeho gravitační pole je v jisté oblasti časoprostoru natolik silné, že žádný objekt včetně světla nemůže tuto oblast opustit
černé díry se nacházejí v centrech galaxií, aktivních galaktických jádrech, kvas(z)arech i v centrech některých hvězdokup
č.d. je forma závěrečného stádia hvězd
- viz galaxie, hvězdokupa, kvasary, velký třesk, vesmír
dominanta markantní objekt (i přírodní) v dohledu
pátý tón diatonické stupnice
dominantní = upřednostňovaný [pravá ruka před levou
dominovat]
gravitace přitažlivost, fyzikální vlastnost hmoty [má ji jakýkoliv objekt ve vesmíru i na Zemi a tyto síly působí na sebe navzájem v závislosti na hmotnosti objektu
opakem g. je odpudivost, odtažitost]
- viz černá díra, charisma, magnetizmus, polarita, vesmír
hrobrov - místo uložení rakví do země s navršenou zeminou
synonymum věčného klidu/ ticha [hrobové ticho]
(hrobka = krytý pevný objekt [výklenky pro rakve]; krypta = podzemní hrobka, např. v kostele, mauzoleu, pyramidě aj.)
hroby se opatřují náhrobními kameny s tabulkami, křížky apod.
v nouzi z nedostatku času se dělá společný/ hromadný hrob - i bez rakví
hřebec chovný samec koně
(samice koně = klisna, kobyla
hříbě = mladý kůň)
(hřebčín/ hřebčinec = chovatelský objekt pro koně)
- viz konný, stáj, valach
chata rekreační objekt v přírodě [zahrádkářský, letní/ zimní/ horský objekt/ ubytovna, příp. hotelového typu]
jatka, jatky objekt k porážení, bourání a porcování hospodářských zvířat [jatečný skot aj.]
masové zabíjení, masakr
- viz kafilérie
klášter kartouza, kloster, komenda, monastýr, vihára, mešita = círk./ řeholní objekt [správce: kvardián/ opat/ převor/ igumen/ láma/ ulama, abatyše... ]
kometa vlasatice - malý astronom. objekt z ledu a prachu, obíhající většinou po excentrické/ eliptické dráze kolem Slunce za mnoho let
- viz galaxie, Slunce
krcálek malý vodní mlýn, klepáč/ klapáč, drnčák
drobný objekt [sauna, krámek, trafika, obch. malá místnost/ opravna]
- viz cimra, mlynář, žernov, komora
kurgan/ kurhanslovanská mohyla, hist. vzpomínkový objekt
magnet („Magnesijský kámen“) objekt, jenž vytváří magnetické pole
může mít formu trvalého/ permanent. magnetu či elektromagnetu
- viz magnetizmus
markanta, markantní výrazný, zjevný, nápadný [m. bod, objekt, rozdíl], např. orientač. bod při určování míst terénu/ mapy]
- viz orientální, dominanta
márnice objekt pro umrlce/ nebožtíky, rakve
mlýn m. objekt [vodní, větrný ap.] stroj na drcení/ jemné mletí semen, obilí aj.
mletí, mletý, podemletý [břeh], vymletý [rygól aj.], vymílání, mlynář/ -ka, rozemletí/ -mlít
- viz klepáč, korečník, mlít, mlynář, štenýř, vantroky, žernov
odolný pevný, nezdolný, bezpečnostní, ochranný [prostředek, objekt, kryt, protipožární ap., vycvičený a zabezpečený bojovník aj.]
zdolat = překonat
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist