Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene O

Počet nalezených zmínek: 283    

1    2    3    4    5    6    7    8   
ortéza, ortézy ortopedické ochranné pomůcky (korzety, fixační zpevňovací prostředky/ dlahy či přístroje)
- viz bandáže, protéza, ortopedie
orto- (orthos = přímý/ správný/ rovný)
(meta- = přes/ za/ po/ s/ mezi/ mimo
para- = vedle/ spolu/ při/ skrze/ odlišný)
např. ortogonální, metafyzický, parafráze
- viz ortodoxní
ortodoncie obor studia a léčení nepravidelnosti chrupu
ortodentie
- viz stomatologie
ortodoxní pravověrný [judaismus, pravoslav. společenství církví - i jiné církve, nebo polit. strany, hnutí ap.]
ortofotomapapodle let. snímků dopracovaná mapa reálného území - základní vrstva GIS [Geodet. Inf. Systému]
ortopedie prevence, diagnostika a léčení pohybového ústrojí
(ortotropizmus = růst rostlin vzhůru)
- viz protéza, ortéza
ořechy burské/ buráky [arašídy podzemnice olejné], lískové, vlašské, pistáciové, kešu, para a kokosové
obsahují koncentrované bílkoviny a tuky
ořízka boční strana knihy [ploška z hran listů zavřené knihy, často barvená či potištěná]
- viz obřízka
oscilace kmitání, kolísání, střídání
oscilátor
(osciloskop = el. přístroj s obrazovou elektronkou k měření změn el.napětí v závislosti na čase ap.)
oscilátor zdroj kmitání
(oscilace = opakující se změny [regulovatelné kmity/ vlnění/ chvění/ rytmy], fluktuace, kolísání ledovců/ hladiny aj.)
- viz frekvence
osení mladé vzrůstající obilí aj.
(vyosení = něco mimo osu)
osina, osiny jemné dlouhé výrůstky obilek (ječmene, pšenice-fousky, žita, travin,…)
(bodláky/ trní má ostny/ trny
prase má štětiny)
- viz pleva, fukar
osivo sémě/ semena
setba = setí osiva
osení = vzrostlé osivo
sadba = sazenice/ vzrostlá semena s balem k zasazení
sázení = vkládání sazenic do země/ jámy a zalévání
u osiva/ sazenic/ stromků/ roubů ap. které začalo růst, říkáme že se ujalo [nebo zaschlo = neujalo se]
- viz rozsévač, štěp, pěstění
oslepit prudkým oslněním trvale znemožnit vidění
zaslepit = trvale uzavřít otvor/ cestu
oslí rohy zohýbané rohy listů knihy/ sešitu [špatným zacházením]
osmóza ředění - průnik molekul přes semipermeabilní [poolopropustnou] membránu z místa o nižší koncentraci do vyšší
(reverzní osmóza funguje opačně)
OSN(United Nations - UN) - Organizace spojených národů z r.1945, sídlo New York - USA, pobočky Ženeva - Švýcarsko, Adis Abeba - Etiopie, Bangkok - Thajsko, Bejrút - Libanon, Nairobi - Keňa, Santiago - Chile, Vídeň - Rakousko
roku 2015 má 193 členských států [všechny státy světa]
Hlavní orgány: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr [Haag - Nizozemí] a sekretariát s generálním tajemníkem
osnova struktura plánu postupu/ vypracování/ činnosti [např. - úvod, zápletka, děj, rozuzlení, závěr]
osnovní = základní
- viz itinerář
osopit se sápat se někam, lézt vzhůru, [osopit se na někoho ve zlém úmyslu]
vlk někoho rozsápal
ostění kazetové, palubkové, špaletové či deskové pokrytí stěn (ne tapetami), příp. s poličkou, věšáky, vestav. nábytkem
- viz lišta, špaleta, vlys
ostentativní úmyslně vzbuzující pozornost, vyzývavý, nápadný, domýšlivec
- viz frajle, koketa, primadona
osteoporózaodvápňování/ řídnutí kostí ve stáří, kostní atrofie [konzumovat sýry, květák, vápníkové doplňky stravy]
ostrakismus zbavit se koho, vyloučit ze společnosti, odsunout stranou, ignorovat [pův. hlas. o vypověz. ze starověk. Athén]
- viz bojkot, intriky, pletichy, šikana
ostruhy bodce či zubatá kolečka na patách jezdeckých bot k pobízení koní jezdcem
ostružiny (Rubus) popínavé trnité keře s drobnými peckovitými plody [pod. jsou maliny]
prospívají cévám, imunitě a potenci
ostrv, ostrva kmen s osekanými větvemi sloužící jako žebřík k dobývání hradů [v některých erbech]
ostří břit/ čepel nástrojů [nožů, mečů, šavlí, seker, motyk, čepelek, nůžek, dlát, pluhů apod.]
naostřit/ nabrousit
přeneseně: ostrý jazyk
- viz břit, čepel
osudí losovací nádoba/ urna [příp. losovací zařízení] odkud se provádí po řadě tah [čísla losů, barvy s urč. významem apod.]
- viz los, arbitr, tombola, urna
OSŽ osožák, příslušník býv. Ochranné Železniční Stráže (žel. policie)
ošemetnýchoulostivý, lstivý, nejistý, nebezpečný, ošidný, záludný, zrádný, úskočný, pofidérní, ošidný [ošemetný milenec]
vošajslich, lstivý, nebezpečný, nejistý [ošemetná situace]
- viz delikátní
ošívat se vzpouzet se nedůvěrou/ nejistotou v úspěch akce, nechutí/ odporem
otčím otec vyženěného dítěte
- viz macecha, páter, matka
otelení porod telete z tura domácího [krávy]
(slang. telit se = posmívat se, chechtat se)
Otesánek ze špalíčku vytesaný klouček - nenasytný žrout [pohádková postava K.J.Erbena]
otka/ botkaklacek/ tyč jako škrabka - k pluhu, secímu stroji ap., též k pohánění místo biče; (není součástí stroje/ pluhu, jen výbavou)
- viz bejkovec, švih
otloukánek kdo je v nemilosti jiných
- viz šikana
otloukání jemné tlučení dokola nožem po vyřezávané píšťalce z živého proutku jívy či kaštanu (až se dá kůra stáhnout)
o. staré omítky aj.
tlouk k pěchov. hlíny
otok edém [místní porucha krev. oběhu, zvětšení/ naběhnutí svalů/ podebrání kůže aj. hromadící se tekutinou po úrazu, zánětu ap.]
- viz nálivka, zanícení
otoman denní lůžko, kanape, divan
(podobný je gauč [rozkládací] s opěradly, matracemi, příp. s prostorem pro lůžkoviny])
- viz ušák, pryčna, postel , lůžko 68
otop vytápění, spalování, ohřev [pevná/ tekutá/ plynná paliva, elektr./ chem./ biolog./ sluneční energie]
topení místní/ lokální/ dálkové
topivo = palivo
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist