Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene O

Počet nalezených zmínek: 283    

1    2    3    4    5    6    7    8   
oportunismus politické pasivní přizpůsobování/ chování, opouštění zásad při vizi vyšší účelnosti a prospěchu (pokles revolučnosti)
oportunizmus
- viz opozice
opozice (oposice, opozitum = protiklad) odporování/ oponování něčemu
subjekty/ skupiny opozice mohou spolu vytvořit opoziční koalici odporující většinové 67 koalici
- viz antonymum, koalice, synonymum, oportunismus
oppid, oppidum, oppida starobylá opevněná keltská osada [středisko řemesel, obchodu, kultury a správy z doby asi 200 let před n.l.]
- viz formace
opratě/ otěže zpravidla kožené řídící řemení, zavěšené [skrz chomout] na udidle
- viz udidlo, uzda
oprátka škrticí provaz k oběšení
- viz šibenice
opruzeniny(intertrigo) kožní nemoci, zejména dětí z nedostatku hygieny a vhodného oblečení [pot, pálivá, zrudlá místa ap.]; dospělí v rozkroku ap.
- viz ouročky
oprýskaný [o. smalt/ email/ lak/ omítka/ sklo] otlučený, poškozený, opadaný
(„vodprejskni!“ = zmiz!)
optický související s optikou, světelný
týkající se vizu/ vidění/ zraku/ očí/ viditelného světla/ záření/ zvětšování [ZOOM, drobno-/ daleko-/ hled]
- viz lupa optická signalizace a komunikace [opt. mediální soupravy - snímání/ promítání aj., optické kabely a přípojná zařízení]
optika součást fyziky, zabývající se elmagnet./ optickým zářením o délkách 100 nm až 1 mm
optická výbava přístrojů/ zařízení
- viz objektiv, optický
optimum nejvýhodnější/ nejpříznivější stav a podmínky [nelze užít „nejoptimálnější“, nic nemůže být lepší než nejlepší]
(optimalizace = udržování kvality, výkonu aj.)
optimizmus/ -ista [opak pesimismu]
- viz minimum, kulminace
opuka stavební kamenivo [druh jílovitého slínovce], časem se drobící
dobrý je i pískovec, ale nejlepší je žula/ granit
opulence bohatství, dostatek, hojnost, nadbytek, přebujelost, přemíra
opulentní = oplývající bohatstvím, hojností, nadbytkem
opuncie (Opuntia) nopál, kaktus.rostliny pův. z Mexika a Indie [na 300 druhů, pěstuje se i u nás
pěkně kvete a má jedlou dužinu
nejznámější je opuntia ficus]
opus dílo [číslovaný výrobek, hudební či jiný umělecký výtvor]
magnum opus = největší/ vrcholné/ mistrovské dílo
- viz monument
orace proslov [orátor = řečník, mluvčí], modlitba, okolky, záhadná promluva/ proroctví
oratorium = zpěvná instrumentál. skladba
- viz orákulum, orála
orákulum věštba, věštírna, prorokování/ věštění
(chiromantie = čtení z ruky)
- viz astrolog, esoterismus, okultismus, spiritismus, orace
orála ústní samohláska [zvuk se nese ústy [na rozdíl od nosovky, jejíž zvuk se nese nosem]
orální = ústní
užív. léků ústy = per os
- viz hlásky, orace
oranice zorané pole
(osetek = oseté pole)
- viz lán
orazitorazítkovat, otisknout razítko/ razidlo aj.
trochu si odpočinout
trochu přihřát [oražená/ vlažná voda na čištění zubů, mírně teplá/ oražená káva]
- viz L.S., pečeť, punc
orbita dráha kosmického tělesa kolem planety
- viz trajektorie
ordinace vyšetření a stanovení postupu léčení
lékařská ordinační místnost
vyhražené ordinační hodiny
činnost lékaře
pověření úřadem, duchovní službou
(subordinace = podřízenost
superordinace = významová nadřazenost [savec je nadřazený psovi]
dobrá pověst pracoviště lékaře)
ordinární obyčejný, všední
hrubý
nízký, sprostý, vulgární
sprosťák, krobián [extraordinární = mimořádný, zvláštní]
ordonanc (hist.voj.) osobní či štábní sluha/ maník/ poslíček v býv. RU armádě
Orel dřívější katolická sportovní organizace [vedle nezávislého Sokola a DTJ {Děln. Těl. Jednota}]
- viz Sokol
organtýn (organdy) řídká plátnová tkanina, obvaz
- viz textil. látky, fáč, mul
orgie nevázaná, výstřední/ prostopášná zábava
(též náboženská slavnost)
orchestrhudební instrumentální těleso
sbor hudebníků [kapela] s dirigentem/ kapelníkem

nástroje symfonického orchestru:
  • dřevěné: pikola, flétna, klarinet/ štěbenec, fagot, hoboj, saxofon
  • žesťové: lesní roh/ homa, trubka, pozoun/ trombon, tuba
  • smyčcové: housle, viola, violoncello, kontrabas
  • bicí: tympány/ kotle, velký a malý buben, činely, triangl, xylofon, gong, čínský blok, dřeváčky/ hůlky
  • harfy
  • klavír/ piano
- viz hudební nástroje
orchestrion skříňový aut. hrací stroj vybavený několika hudebními nástroji
- viz ariston
orchiektomie operační odstranění varlete s nadvarletem [vykleštění, zneplodnění, „vyřezání“]
- viz vymiškovat, sterilita
orientace určení místa/ polohy, orientovat/ vyznat se v okolí/ terénu/ mapě/ oboru/ systému …
orientovat se = zjišťovat/ vyznat se
desorientace = bezradnost, ztráta orientace, záměrné uvedení ve zmatek
orientační bod = markanta k orientaci
- viz azimut
orientální týkající se Blízkého, Středního a Dálného východu [Orientu] a Afriky
orientalista = kdo studuje asijské země a Afriku
- viz turban, sárí, hůlky, rikša
origami [japon.] staré umění skládání papíru [ptáci, zvířátka aj.]
ORL ušní, nosní a krční [otorinolaryngologické] oddělení, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou oblasti obličeje a krku
orloj věžové hodiny, příp. doplněné dalšími přístroji a údaji, také pohyblivými figurkami atp. [Staroměstský o. v Praze, podobný v Olomouci]
ormig ruční lihový bubnový rozmnož. stroj (snímání z křídové matrice s lpícím indigem/ ink. tužkou na propsaném textu)
cca 50 – 70 výtisků
ornament lineární nebo plastický ozdobný umělecký [většinou kruhový] útvar
ozdoba/ okrasa
ornitologie nauka o ptactvu
orobinec pletařská rostlina z mokřadů, k ozdobě slouží i svými „doutníky“
- viz proutí
ort (z něm.) místo
předek důlní stěny
- viz plac
ortel rozsudek, nemilosrdné zhodnocení
- viz verdikt, soud, rezultát
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist