Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene O

Počet nalezených zmínek: 283    

1    2    3    4    5    6    7    8   
okřát vybřednout z letargie, pookřát na duši
o. v teple ze zimy a únavy
- viz letargie, relaxace
oktanové číslo č. odolnosti benzinu proti samozápalu [tzv. klepání] (Normal min. 91, Super 95, Super plus 98
[olovn. benzin zrušen r. 1980])
- viz cetanové čís.
okultismusnauka o tajném a skrytém, s hypotézami a dogmaty hermetismu [okultní filosofie - teoretická/ filosofická část astrologie, alchymie, lékařství], využívajíc analýzu, analogii a syntézu
- viz dogma, filosofie, hermetismus, hypotéza, magie, mystérie, seance, esoterismus, tarot, zednáři
okupace obsazení, zábor cizího území, obsazení voj. silami
okupant = kdo okupuje/ zabírá
- viz ČSR, Protektorát
okus poškozování stromů okusem zvěře, zejm. bobry [stromy se proti okusu ovíjejí drát. pletivem či rákosovou rohoží apod.]
oleáta průsvitný papír k ručnímu obkreslení obrazu s následným překopírováním na jiné místo
(slang.) pauzák [podobný pergamenu]
olej malířská technika, malba olejovými barvami
zemní či rostlinný olej zejména k mazání kluzných částí, ke smažení aj.
olejnička stiskací nádobka s trubičkou k přimazání kluzných ploch olejem
- viz maznička
olejniny řepka, řepice, hořčice, ředkev olejná, lnička, roketa a krambe, slunečnice, světlice barvířská (saflor), len, konopí, bavlník, mák, olivy, kukuřičné klíčky, tabákové semeno, skočec
nejvýznamnější je sója
- viz ořechy
oligarchie vláda nevelké skupiny vlivných osob [oligarchů], často pomocí vydržovaných/ placených prostředníků
- viz totalitarismus, plutokracie
oligomery makromolekuly, které svou velikostí/ počtem monomerních jednotek jsou na rozhraní mezi nízkomolekulární sloučeninou a polymerem
- viz polymer
oliva okenní klička tvaru T
zapínací špalíček [místo knoflíku]
plod asijského olivovníku - z jedlých bobulí se získává olej [užívaný v rybích konzervách aj.]
olovnice úzké závaží na provázku ke zjišťování svislosti
- viz krokvice, libela
oltář (lat. mensa) zdobený obřadní stůl [s. Páně, obětní s.] v čele kostela [slouží knězi/ faráři k rozložení kultovních předmětů a potřeb obřadu]
o. mívají doma k modlení i soukromé osoby
[přenes. např.: „... bylo obětováno „na oltář vlasti“ - jako dar/ odpustek ap.]
Olymp Zeus s přáteli vládl z Olympu st. Řecku
byl obáván pro své blesky a zároveň milován pro soucit s lidmi
nastolil mír a blahobyt
- viz panteon, Zeus
ombudsman[švéd.] veřejný obhájce/ ochránce [lidských] práv
omerta (it. zákon cti) zákon mlčení [součást mafiánského kodexu]
- viz klan, mafie, Cosa nostra
omítání nahazování/ nástřik zdí maltou/ štukem/ omítkou [s uhlazením „rajblíkem či filcovým pucákem“ nebo bez hlazení]
(námitky = nesouhlas)
- viz štuk
omnibus pasažérský krytý dopravní valník s lavicemi a koňským potahem [pod. byla kolejová „koňka“ - předchůdce tramvaje]
omrknout obhlídnout, očíhnout/ okouknout/ skouknout, zjistit
(okoukaný = ne nový)
omšelý opotřebený, ošumělý, vybledlý, starý, trapný, vetchý/ zvetšelý
onanie sebeukájení, masturbace, ipsace/ ipsatio
- viz chlípný
ondulace zvlnění/ nakadeření vlasů [např. užitím natáček, spec. chemikálií a tepla, příp. gulmy
o. trvalá, studená aj.]
ondulérka
- viz gulma, lokny, účes
onkologie lékařský obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením nádorových onemocnění [rakoviny ap.]
- viz bujení, nádor
onomastikanauka o vlastních jménech, onomatologie
onuce pleny/ hadříky cca 40x40 cm k obalení nohou (místo ponožek [u dřívějších vojsk aj.])
- viz fusekle, ovinovačky
opacita neprůsvitnost [např. kouře]
schopnost pohlcovat záření
číslo/stupeň průhlednosti tělesa
- viz smog, cetanové/ oktanové číslo
opáčit odpovědět [otázkou]
manipulovat čímsi [Werichův strojvůdce Příhoda „klidně opáčí“]
opačně, opačný[upřesnění: „ne tak, ale obráceně“, tedy opačně, z druhé strany ap.]
opak/ opačný vůči předešlému či protějšku [ne opáčný]
o. význam
opad [žádoucí] snížení nadměrné hladiny
- viz kulminace
opakování repetice
(vštěpování si poznatků do paměti opakováním = memorováním)
o. ročníku z důvodu propadnutí u zkoušek
- viz repete, rekurence
opánky měkkou kůží obalená chodidla s vázacími řemínky, co nahrazuje obuv
- viz krpce
opanovat dobýt mocí/ násilím či jinak získat nad něčím/ někým svrchovanou moc/ vládu
opaření nejčastěji horkou vodoua párou, příp. olejem aj.
podobné je popálení a poleptání žíravinou [nutno ihned chladit proudem vody a volat lékaře]
opce právo či možnost výběru/ volby
optování
[např. o stát. příslušnosti/ pobytu, národnosti apod.]
- viz demokracie, kandidát, volič
open (angl. otevřený) součást názvu soutěže [v tenise aj.]
operace akce s postupnými cíli (voj., lékařská, finanční aj.
při vzdálených/ náročnějších cílech jde o strategii
operátor = obsluha/ tým)
opičit se napodobovat, přidat se
(vopičárna = něco neuspořádaného
[voj.] překážková dráha = (slang.) opičí d.)
vopice = nadávka, opilec
opona divadelní [otvírání/zavírání scény
protipožární o.]
želez. o. mezi záp. a vých. blokem [např. SRN/ ČSR po 2. svět. válce]
- viz kapela, VS, Východní blok
oponent ten kdo nesouhlasí
odborník jenž posuzujíe věd. či odbornou [dizeratační] práci
oponentura
- viz akademie, dizertace, doktorand, opozice, státnice
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist