Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene O

Počet nalezených zmínek: 283    

1    2    3    4    5    6    7    8   
obtah, obtáhnoutdoostřit ostří jemným brouskem
zesílit slabou čáru/ písmo
obtáhnout čarou obrys předmětu k zviditelnění či průpisu
- viz excerpce, potah, výtah
obvod vymezení nějaké plochy nebo uzavřené trasy
městský obvod/ čtvrť
elektr./ uzavř./ integr. obvod
revír
okruh
obvodové zdivo, aj.
ocílka ocelová tyčka s rukojetí (k doostření čepelí [řeznických] nožů)
očistec (purgatorium u křesť. církví) stav očišť. duší zemřelých od hříchů a nedokonalostí před vstupem do nebes
úmorná služba/ povinnost
- viz martýrium
očko pupen, zárodek nové větvičky stromu
též o. vzniklé pletením, háčkováním, zatrhnutím punčochy
od píky z gruntu/ od počátku/ se vším všudy
začínat/ učit se od píky k dokonalosti/ mistrovství
odboj protistátní ozbrojený odpor lidu [partyzánský boj, místní bojůvky, lidové povstání, indiv. i skupinové protistátní akce]
- viz disident, diverze, podzemí
odbor obor činnosti/ zaměření, součást org. struktury
(odborník = specialista, znalec)
odborář člen odborového/ ochranného sociálního/ podpůrného svazu [zaměstnanců]/ hnutí určitého oboru, předák, volený zástupce odborů
oddávací např. oblek od svatby/ svatební, sváteční, nošený občas, hodobóžový, extrovní
- viz čepec, gala, veselka
oddenek (rhizom) zásobní orgán rostliny, místy plazivý, ukotvený pomocí kořenů s hlízami či bulvami
- viz bulva, části rostlin, hlíza
oddlužení [při osobním bankrotu/ úpadku/ fin. tísni] sjednocení dluhů do jednoho se splátk. kalendářem a splacením určené částky do urč. doby
uspokojení věřitelů z prodeje majetku/ konkurzní podstaty
postup dle insolv. zákona
soud může část dluhu odpustit
- viz bankrot, hypotéka, insolvence
oddrhovačka píseň s neslušným textem - pomlouvačným/ pohoršlivým/ dvojsmyslným obsahem
odehrávat chodit na hodiny např. do houslí , přehrávat na nějaký hud. nástroj
muzicírovat
odendat odklopit, odsunout, odkrýt, zpřístupnit (dekl/ poklop/ víko/ kryt/ překážku)
(podobně zandat …)
odér vůně/ voňavka/ parfém, aróma, pach/ puch, (pejor.) smrad/ smrdutý
(„peníze nesmrdí“
„ty smrade nevycválanej/ nevychovanej“)
- viz zatuchlý
oděrka, oděrky škrábnutí, vpich, odřenina těla
prodřenina - díra/ děravost k výměně/ vyspravení [např. kůže či oděvu - límce, manžet, loktů, kolen, lůžkovin aj.]
odchlípení odchlíplý nátěr/ odchlípnutá sítnice oka, o. srdeční chlopeň aj.
odloupnutí
odium (lat.) hanba, odpor, zlost, hnus, nenávist, zášť, protivné chování
protiva, nenáviděný/ špatný člověk
odíváníošacení/ oblečení [svršky, pánské/ dámské/ dětské, spodní/ vnější, oděv/ oblek, šaty {slang.- kvádro, hadry}], zimní/ letní, sportovní/ společenské, pracovní, lehké/ vzdušné, jednotné/ uniformní; specíální zakázková výroba
- viz kroj, modistka, módní salon
odkráglovat (slang.) zabít, zavraždit, oběsit/ lynčovat, likvidovat člověka bez rozsudku soudu
- viz lynč
odlivka otevřená sklenka (pohár bez nožky), má-li stupnici = odměrka
odmořit asanovat = očistit a odstranit škodliviny, dekontaminovat, desinfikovat, ozdravět
- viz asanace
odnož roub, prýt k založení/ množení rostlin z původních
pobočná větev podniku/ organizace aj.
- viz roubování
odolný pevný, nezdolný, bezpečnostní, ochranný [prostředek, objekt, kryt, protipožární ap., vycvičený a zabezpečený bojovník aj.]
zdolat = překonat
odpad movitá věc, jíž se zbavujeme, či máme povinnost se jí zbavit [zákon č. 185/2001 Sb.]
vodpad
- viz kanalizace, krám, odštěpky, recyklace, skládka
odpichovátkonástroj s jehlicemi [pod. kružítku] k přenášení nastav. délek při rýsování [bývá s rýsovadlem v kružítk. kompletu/ pouzdru]
- viz rýsovadlo, sáhovka
odpočivadlo plocha mezi schodišti/ podesta
místo k odpočinku u cesty [lavičky, stolky, stříšky, záchodky, parkoviště, hrazda ap. rehabilit. prvky apod.]
odpovědnost trestní o. mládeže od dovršení 15. let věku [stanoví zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003]
kdo odpovídá za škodu/dílo
odpustkystředověký poplatek za hřích [kupčení s odpuštěním hříchů za peníze]
- viz hříchy, zpověď, Hus Jan
odr patro/ hůra stodoly
kolík/ opěrná drátěnka/ tyčovina viné révy apod.
(angr/ ankr = kotevní kolík cirkus. stanu)
odraz úhel odrazu míče/ světla v zrcadle se rovná úhlu dopadu
odraz při skoku
(odražená voda = vlažná)
(plavba odrážením ode dna řeky)
odřený uši jen tak tak [sotva prošel, udělal zkoušku/splnil podmínky s odř. ušima]
- viz reparát
odsávačka silikonová či pístová [ruční či elektrická] pomůcka k odsávání mateřského mléka z prsu
- viz cicat, dojička, kojná
odstavení [násilné] odloučení potomka od kojící matky
též odtažení hrnce z rozpálené plotny/ ohně ap.
vypojení proudu, ukončení, apod.
odstředění dynamické oddělení těžších látek z kapalin rotací nádoby - odstředivky
odstředění mléka apod., odstředivka prádla aj.
- viz ždímat
odštěpky druh odpadu - piliny, drť, třísky/ špony, štěpky, okuje, hobliny [z úpravy dřeva/ kovů/ UH/skla .. - štípání, řezání, hoblování, frézování, pilování, drcení/ /mletí, soustružení, kování, rytí, broušení ap.]
(srovnej: palivo, šrot, sběrné suroviny, střepy [i k obnovení věci]
lis
drtič
šrotovník
mlýn)
- viz štěpky
odtušit odvětit, odpovědět
odvětvovánízbavení stromu větví
(rozvětv. = růst větví z téhož bodu {či z více bodů) do šířky
rozv. rodu
odvětví = obor
odvětit = odpovědět)
- viz prořez, ztepilý
odvodasent, výběr povinných k vojsku - rukování
odvádění dodávek za zvláštního režimu [např. válka]
odvod splašků, plateb/ tržby
- viz odvod, rekruti, verbuňk
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist