Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene N

Počet nalezených zmínek: 247    

1    2    3    4    5    6    7   
nihilismus (nihil - nic) filozofický pojem z obecné zkušenosti [skepse pravdy - nic na světě neplatí absolutně]
(nihilist. blud - popírání existence světa)
nika výklenek ve zdi, mušle
niklštál (slang.) kasařské nádobíčko [ocel. nože, pilka, hasáky, vrtačka aj. - k trhání plechů kasy a loupení]
nimbus svatozář, gloriola, aureola, proslulost
dešťová/ sněhová oblaka [kumulonimbus]
nimrání práce/ činnost s nechutí
(nimrat se v jídle/ díle, „všechno jenom roznimrá a nedodělá“
n. se někomu ve svědomí)
nimrod myslivec, člen mysl. sdružení [spravují přidělenou honitbu, pečují o lovnou zvěř, organizují/ provádějí odstřel/ hony/ lovy/ leče]
- viz číhat, polesí
niněra hist. hudební nástroj podobný houslím [struny se rozeznívají pomocí dřevěného kolečka s klikou]
nipa drobná ženská ozdoba
nípání mačkání/ škrabání prsty kosmetických hrbolků - komedonů – uhrů/ furunklů aj., též okus a otrhávání nehtů
- viz štyráček, uhry
nirvána stav blaženosti, spokojenosti, klidu a zapomnění [v buddhizmu]
- viz eden, jóga, meditace
nítěnky nitěnka obecná - hlístice/ máloštětinatec žijící v organicky znečištěné a hnijící vodě, užívaná jako rybí krmivo v akváriích
nitrovnitřek, niterný [zájem]
in/ indoor = vnitřní, domácí [sálový/ halový sport]
(opak. je Outdoor = přede dveřmi [činnost v přírodě, sporty, rekreace ..)
- viz in, intra, intro-, nitro-
nitro- první část složených slov mající význam dusík, dusíkatý
nitrace = zavádění skupin -NO2 do org. sloučenin
nitrát = ester kyseliny dusičné [nitrocelulóza, nitroglycerin, nitroředidlo do laků ap.]
- viz ester
niva údolní louka, palouk [v záplavovém území]
obch. název plísňového sýra
obec u Prostějova
ruský terén. automobil Lada Niva
- viz luh, poldry
nivelace určování výškových rozdílů nadmořských výšek
nivelační lať [měř. pomůcka se stupnicí]
- viz kóta, niveleta, triangl/ triangulace, mezník, sondýrka
niveleta myšlená čára udávající výškové poměry a podélný sklon liniové stavby (silnice, tunelu, hřiště, kolejové dráhy ..)
nivó (z fr. niveau): výška hladiny
úroveň terénu ap.
vysoká kulturní nebo společenská úroveň osoby [na úrovni]
nóbl, noblesa uhlazený, módní, ušlechtilý, fajnový, noblesní, elegantní, vznešený/ -nost, panský, honosný, blahosklonný z vyšších kruhů společnosti
- viz graciózní
noetika [též gnoseologie a epistemologie] jedna ze zákl. filoz. disciplín [zabývá se lidským poznáním a zákonitostmi lidského myšlení]
noktovize zařízení pro noční vidění [stacionerní, přenosné, na přílbě, na zbrani aj.]
nokturno hud. skladba - noční krajina/ zastaveníčko
nomenklátorstředověký vícejazyč. slovník, vokabulátor
nomenklatura názvosloví, terminologie
jmenovitý seznam [pracovník jmenovaný určitým nomenklaturním stupněm vedení]
nominální jmenovitý [výkon/ příkon aj.]
nominace = navržení/ výběr kandid., ustanovení do funkce
nominál = jmen. hodnota
- viz inaugurace, kandidatura
non plus ultra nepředstižitelný, nepřekonatelný
nonius vernier
pomocné měřítko k určení zlomků/ dílků hlav. měřidla [např. proti 10 dílkům stojí dílků 11, co umožňuje měřit 10x menší dílky]
- viz šupléra
nonsens nesmysl, vnitřně sporný výraz
liter. lyrický žánr podobný grotesce
(lyrics = liter. překlad textu písně)
- viz diskografie, literatura
nonstop nepřetržitý, nepřetržitě fungující [bez přerušení/ zastavení - např. kino, kasino aj.]
- viz kontinuální
nonšalantníokázale lhostejný, nedbalý, nenucený, přezíravý
nonvalér znehodnocené - bezcenné [zboží, cenné papíry, peníze po inflaci, umělecké aj. dílo/ věc/ objekt]
normaúzus/ zvyk, všeobecně závazné ustálené pravidlo/ předpis [chování, plánování a postupů ap.]
normalizace [poměrů, soustavy, života]
- viz etika, forma, formule, mrav, normalizace, normálie, normativ, regule
norování způsob lovu, likvidace škodných živočichů ukrývajících se pod zemí [liška, jezevec], vyhnání/ vyštěkání/ vypuzení z nory cvičeným psem
nos část obličeje - orgán k dýchání, ohřív. vzduchu a urč. vůní čichem
(slang.) nosan, rypák, raťafák/ raťafec/ čumák/ frňák
zúžené rameno kladiva [opačné rameno má plosku]
výčnělek, útes
- viz mys, ucho
nosič[nosič u kola aj.]
(staveb.) nosník [prvek {střešní} konstrukce]
nosnice [slepice produkující vejce]
styčník - (staveb.) spojení [kloub]
- viz CD, šerpa, krosna, kuli
nostalgie stesk/ vzpomínání, teskná touha [po něčem bývalém ap.] vrátit se [z ciziny domů] do minulosti
nostalgická [nálada]
- viz stejskat
notabene (lat.„všimni si“) zdůraznění nějaké informace
dobře známo, mimoto, mimochodem, dokonce, a to, abych tak řek´
- viz bene
notně více než dostatečně [s notnou dávkou odvahy
notně si přihnul z korbele]
- viz korbel
notorik, notorický všeobecně známý, pověstný, nenapravitelný [opilec, zloděj, outrata, gembler/ karbaník, podvodník, sukničkář, nemakačeno, flamendr]
notovat prozpěvovat si, broukat si písničku
(noty = graf. znaky k záznamu tónů/ hudby/ zpěvu
noticka = drob. tisk. zpráva)
- viz part, křepčit, notace
nouhau (angl. know-how) - zkušenosti, výrobní apod. postupy
souhrn výrobní dokumentace [výroba, obchod, vyškolení lidé]
- viz obchod, management
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist