Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene N

Počet nalezených zmínek: 247    

1    2    3    4    5    6    7   
nemehlo nešika, trdlo, nemotora, pišišvor, koryto apod.
- viz liliput, prťák
němkyně krysa, německá myš
hanlivě Němka
némlich" (z něm.) jmenovitě/ najmě, to samé/ totéž [""némlich tak""], jakbysmet
- viz jakbysmet "
nemocenská[zdravotní] pojišťovna/ býv. nem. pokladna/ dávky [„byl jsem měsíc na pokladně“ - na dávkách z nem. poj.]
- viz pokladna
nemoci chovůslintavka a kulhavka turů
červenka prasat
myxomatóza králíků, též nádor z hlen. tkáně
hyperkeratóza tlapek
papouščí nemoc, atd.
- viz zoonózy
němota bezhlasost, nemožnost mluvit
němý, oněmět
nemovitost to, co se nedá přemístit [pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem], co je zapsané v knize nemovitostí
- viz katastr
Něnci etničtí indiáni - nomádi/ kočovnící [od Sev. led. moře k poloostr. Tajmýr v Rusku, např. v rep. Komi
přináležijící k větvi samojedů]
neon netečný plyn zn. Ne
neonová reklama [svítící/ blikající neon. barev. nápisy/ obrazy, upravené neonové trubice/ zářivky]
neónka druh akvarijních rybek
trubicové svítivé [reklamní aj.] el. těleso plněné neónem
Neper [Np] bezrozměrná jednotka pro vyjádření poměru dvou hodnot [např k vyjádření zisku, ztrát, poměrů napětí a proudů]
(Np = ln(x1 / x2)
nepokoj kyvné setrvačníkové kolečko s pružinkou mechanických hodinek [obdoba kyvadla]
neuróza, hyperaktivita
- viz chronometr, setrvačník
neprůstřelnýspec. upravená látka/ hmota, masivnost, houževnatost, brnění, odolnost k nárazu/ otřesu, teplu aj.
- viz kevral, kyrys, pandur
nerozumím nepochopil jsem [angl.= I don´t understand - aj dont andrstend, rus.= něponimáju, něm.= ich frštéhe nycht]
neřesti zlozvyky [zahálka, kouření, alkoholismus, drogy, sázení, karban, gemblerství, krádeže, pytláctví, pirátství [i počítačové], podvody aj.
- viz hříchy
nesmek zimní protismyková výbava k připevnění na obuv
nesmlčet nedat se, nic nenechat bez odpovědi, reptat, stěžovat si
- viz kverulant
nestor nejstarší osoba sboru/ nějaké společnosti (považuje se zároveň za nejmoudřejšího)
druh papoušků
nešť „vem to nešť/ ďas/ čert {ať nežeru}“ - smířlivost s horším výsledkem/ postěžování na bolest [„už mě to zas bere“, „.. dyš mě bere/ veme křeč ..]“)
nešvar zlozvyk, postranní pomlouvání, závadné chování, nerozum. jednání, ap.

dílo s chybami
net (angl.) síť [např. Internet]
- viz Internet
netolismus závislost na moderních informačních technologiích
- viz kyberšikana
netopýr (Microchiroptera) podřád savců z řádu letouni [v ČR 27 druhů s křídly vyvin. z předn. končetin
orientace odrazy zvuků nad 20 kHz]
pod. jsou kaloni
netykavka přecitlivělý a nedůtklivý, urážlivý a trucovitý člověk, spíše samotář
netýkavka malokvětá nebo žláznatá - plevelná rostlina [Impatiens])
64
neurologie obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením nemocí nervové soustavy
(neuron = nervová buňka)
neurotransmiterypřenašeče nervových vzruchů
- viz serotonin
neutrál, neutrální nestranný člověk
vypnutý/ nazařazený rychlostní stupeň
(neutralita = neúčast státu v blocích)
(n. chování látek v urč. prostředí)
neutrum střední rod u jmen
- viz maskulinum, feminizmus
nevidomý slepý/ slepec [má bílou hůl a příp. vodicího psa
n. využívají zvl. signály a značení v dopravě, slepecké písmo]
- viz Braille, semafor, majáček
nevraživý nenávistný, nepřející [pohled, postoj]
nevrlost rozmrzelost
- viz tiky
newspeak (angl.) hovorový jazykový novotvar [většinou vlastní úprava slova z cizího jazyka]
nezmar (hydra oligactis) žahavec, drobný vodní tvor živící se planktonem se schnopností obnovy částí těla
časté přirovnání k vytrvalým/ pevným lidem
neznámo (v mapě) HSL [Hic sunt leones - Zde jsou lvi - neprobádané území], lidově: kde lišky dávají dobrou noc
nežit furunkl = hnisavý stafylokokový zánět folikulu
fur. ložiska často splývají do rozsáhlého hnis. karbunklu - léčí lékaři
- viz dermatitida, uhry
něžný lehký/ jemný, laskavý, láskyplný, příjemný/ utišující/ útěšný citový vztah
něha
NH národní hospodářství
nick zkratka pro anglické „nickname“ = přezdívka
- viz URL, alias, synonym, zavináč
nielo/ niellotechnika zdobení kovových, zejm. stříbrných, předmětů ve šperkařství a zbrojířství
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist