Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene N

Počet nalezených zmínek: 247    

1    2    3    4    5    6    7   
našinec kdosi z našeho celku [spolku, kolektivu, oboru, podniku, organizace, jednoty, školy aj.]
nášlapek věc lpící zespodu na noze/ botě
našponovat natáhnout/ vytáhnout/ napnout [provaz/ šňůru/ drát, textil, gumu, pružinu, tětivu luku aj.]
- viz šponování, smrštění
naštymovat seřídit/ seštymovat/ seštelovat nástroj, vy-/ na-ladit, připravit k akci/ zpěvu [udání zákl. tónu/ akordu] aj.
- viz repase
nášup přídavek stejného jídla
- viz ohlíženec, repete
nať (herba) nadzemní část bylin, porost
- viz herbicid
natalita období těsně kolem porodu
porodnost, demograf. ukazatel počtu narozených na 1000 obyvatel
prenatální - předporodní
- viz mortalita
nativita (nativní = přírodní) vstupní údaje o porodnosti, zrození, vzniku/ založení čehosi
NATOSeveroatlantická aliance - vojenský pakt [vznikal v západní Evropě v letech 1945 - 1949 z nedůvěry k „politice a praxi SSSR“
28 účastníků: Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Anglie, USA, Řecko, Turecko, Německo, Španělsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Albánie, Chrovatsko,]
- viz VS
natrapírovat (a[t]trappar) nachytat/ chytit při činu („už tě mám, a teď koukej mazat
esli tě tu eště natrapíruju, přerazím vo tebe rozporku“)
- viz flagrantní
nátrubek vyčnívající trubička k připoj. hadičky
kotlíkovitý násadec do trubky jímž hudebník vyluzuje tóny svými rty
- viz žesť
nátura povaha, alura, přirozenost
naturel
naturální přírodní/ přirozený
natura naturans = aktivní/ tvořivá příroda
(naturálie = náhrada mzdy přír. produkty
naturalizace = zdomácnění, splnění podmínek k uděl. stát. obč. cizincům]
naturalizmus = uměl. směr přelomu 19. a 20. stol.)
naturel = přiroz. povaha, bavln. textil
- viz nátura
náústek ústní koncovka nástrojů/ pomůcek k jejich používání - hyg. násadce, též k dýchání, kouření, hraní na hud. nástroje i k zábraně mluvení
- viz nátrubek
nautila ponorné elektrické čerpadlo [do studní[]
(častěji se užívají domácí el. čerpadla typu Darling se sací výškou do 8 m)
návěs vlečné/ přípojné vozidlo k oplenovému tahači [oplen = otočný nosník pro návěs]
pod. je přívěs/ vlek k zavěšení na tažné zařízení
navigace dopravní zabezp. (říční [včetně dopr./ plaveb. značek a staveb], námořní, let., siln. ap. [řízení provozu])
navigátor, navigovat
- viz dispečer, GPS, pilot
návladní státní zástupce/ žalobce, prokurátor
návlek kus nitě k ručnímu šití
(navlékač = pomůcka k protažení nitě ouškem jehly)
hygien./ ochranné návleky, rukávy aj.
- viz galoše
nazála nosová hláska, nosovka
- viz vokál, konsonanty, hlásky
nazdařbůh bez cíle, zbytečně
(Zdařbůh = hornický pozdrav)
- viz darmo 63
NB notebook, též laptop = přenosný [kufříkový] počítač [PC], umožňující práci na klíně
- viz iPad, palmtop, PC, tablet
nefršťouch / fršťouch (slang.) ne-/ rozumět (něm. nicht-/ verstehen
angl. not/ understand
rus. ně-/ ponimáju
maď. nem-/ tudom)
nebe pomyslná oblast kolem zeměkoule v oblačných výšinách, kde přebývá Bůh s anděly a kam se dostanou dobré duše zemřelých
nebesa baldachýn [textilní stříška nad postelí s postraními závěsy], textil. stříška nesená nad vzácnou/ církevní osobou v průvodu
- viz baldachýn, moskytero
nebozez ruční vrták do dřeva s vratidlem či v kolovrátku [=klikový nástroj]
(vratidlo = díl/ klíč k ručnímu otáčení nástrojem/ šroubením ap.)
nebožka, nebožík zemřelá /-ý
(nebohý = ubohý, ovdovělý/ vdovec, vdova, osiřelý, ubožák, mrzák)
- viz černá vdova
nec (slang. necky) u některých míč. her: NEC = dotyk sítě míčkem za letu
necesér cestovní pouzdro na drobné osobní potřeby
- viz kapsář, etue, kabelka
nedbalky lehké domácí oblečení a obutí [nepřipravenost k přij. návštěvy, soukromí/ privat/ separé]
- viz negližé
negace zápor, popření, odmítnutí
(negativ = opak reálného zobrazení
pozitiv = reálné zobrazení)
(reálka = klasická stř. škola, gymnázium)
- viz realita
negativum cokoli záporného
negativismus = odmítání kladných a vyzdvihování záporných jevů/ stránek
negativ = obraz./ záznam v opačných barvách než jsou ve skutečnosti
negativista = nepřizpůsobivý [na všem vidí jen špatné/ nevěří ve zlepšení]
negativní = hyperaktivní
negližé nedbalky, neúplné oblečení [jen spodní/ noční/ z části být nahý ap.]
- viz nedbalky
negociace vyjednávání [stále užívanější slovo nejen v diplomacii, ale i v politice, ekonomii, žurnalisticec]
nejapný nevhodný/ špatný, nemístný, nepatřičný [n. žert]
- viz morbidní
nejčkonc teď, nyní, níčko, zrovna, právě
nekonvenčníneobvyklý, originální
- viz konvence, konvenční
nekro- (nekros - mrtvola) první část slov s význ. mrtvý [nekropole = velké pohřebiště]
- viz hrob
nekrolog ústní/ písemný projev na rozloučenou se zemřelým
nekromantie = vyvolávání duchů zemřelých/ duchaření
- viz seance
nemakačenko lenoch
kdo nechce pracovat, nefachčenko
(zahálka = lenost, nicnedělání [počátek všech hříchů]
zahaleč)
- viz hříchy, lenoch
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist