Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 557    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
mítink(meeting) veřejné shromáždění většího počtu lidí s proslovy
aktiv/ schůze/ setkání/ schůzka
atletický mítink
- viz demonstrace
mix směs
mixovat = míchat, směšovat
mišpult = mixáž. panel k mixování zvuku
mixér = rozmělňovací/ míchací stroj, barmanův šejkr
- viz mišmaš, šejkr
mixomatóza infekční nemoc králíků s 90% úmrtností [nositelem bodavý a sající hmyz, zelené krmení z míst div. králíků
další nebezp. nemocí je kokcidóza]
míza šťáva z kořenů rozváděná do celého těla rostlin, umožňující jejich růst [obsahuje vodu, cukry, org. kyseliny, enzymy a minerální látky, prospěšné všem živočichům
také v buňkách lidí vedle krve koluje míza/ tkáňový mok/ šťáva/ lymfa přes lymf. uzliny, roznáší živiny z potravy s produkty buněk a krví odvádí látky tělu nepotřebné]
tzv. druhá míza často vzniká po odchodu dětí ze stereotypu manželství pro ukoj. touhy, leckdy přiživení, ochrany
mizera flink, syčák, zbytečný člověk
(mizerný = špatný [výdělek], nestojící za řeč [mizernejch pár korun]
(mizérie = bída s nouzí)
mizina nemajetnost
jsme na mizině [přišli jsme o všechno, nic nám nevostalo]
mládě mrně, dítě/ pachole/ robě/ robátko, kotě, štěně, kuře, káče, house, jehně, kůzle, sele/ rochně, tele, hříbě, osle, kolouch, krůtě, orle, ptáče, pulec, ..
mlat udusaný střed stodoly k mlácení obilí cepy, místy označovaný humno
- viz humna, vycepovat, tarár, mlátička
mlátička stroj k výmlatu (obilnin, máku, luskovin, travin…, míval doplňky: fukar/ tarár na plevy, pres na slámu, pytlovač)
- viz mlat, biják, zakladač
mláto pivovarské či kukuřičné pokrutiny [výrobní odpad], krmivo pro prasata
Mléčná dráhasvětelný pás obepínající oblohu s hvězdami tvořícími naši galaxii, od jejíhož středu je Slunce vzdáleno 9000 parseků
- viz galaxie, orbita, parsek, velký třesk, zodiak
mléčné výrobkymléko čerstvé, sušené, kondenzované, homogenizované, pasterované…, máslo, měkké/ tvrdé sýry a syrovátka, podmáslí, smetany, zákysy, kefíry, jogurty a nápoje, tvarohy, plísň. sýry, zmrzliny
- viz UHT, pasterizace, kefír, jogurt, rozhuda, syrovátka, tvaroh, sýr, žervé, parmazán .. 60
mlhovina oblaka mezihvězd. plynu a prachu, zřídka viditelné pouhým okem
letitou kondenzací látek mlhovin vznikají hvězdy
- viz galaxie, kondenzace, vesmír
mlíčí samčí pohlavní sekret ryb
ejakulát/ sémě
rostlina „zaječí mlíčí“ či „zaječí chvoště“ [vysoké husté metly]
mlíčí pampelišek aj.
- viz sekretář
mlít drtit/ strouhat nadrobno/ lisovat [mák, maso, housku, obilky aj.]
(vymílat nahrubo/ jemno
vymletá cesta/ výmol/ koryto)
mlejnek
- viz mlýn
mlsání ochutnávání a konzumace sladkostí [pamlsků/ mlsů] a pikant. pokrmů [důsledkem je nadváha]
mlsoun = neodolá pokušení mlsat
- viz cuc
mluno (hist. název z doby obrozenecké:) síla blesková/ elektřina/ proudní silina/ elektrický proud/ rozlučitelnina/ elektrolyt
- viz elektřina
mlýn m. objekt [vodní, větrný ap.] stroj na drcení/ jemné mletí semen, obilí aj.
mletí, mletý, podemletý [břeh], vymletý [rygól aj.], vymílání, mlynář/ -ka, rozemletí/ -mlít
- viz klepáč, korečník, mlít, mlynář, štenýř, vantroky, žernov
mlynář pan otec [maj. mlýna]
zaměstnanci mlýna: sekerník, stárek, mládek, prášek, příp. vandrovní krajánek
mlynářka
- viz krcálek, mlít, štenýř, krajánek
mnemotechnikapomůcky k zapamatování [jednoduchý verš, znak či vzoreček k připomenutí slova/ názvu ap.]
mňoukání" kočičí zvuky [„mňau“]
(slang.) vymňouknout = poškodit/ pokazit [""ty´s tomu dal
ty´s to vymňouk""]
"
mnout třít/ smýkat částmi těla/ prsty
mni !
pomni/ vzpomeň
zapomětlivost
paměť, pamětník, památník, pomník
- viz památník, PC hardware
množilka (Allium cepa aggregatum) sečka, ošlejch, šalotka, česnek askalonský - koření - stroužk. cilbule [pod. česneku
každý stroužek má svůj kořínek a nať]
množina soubor/ celek objektů, kde objekty představují prvky množiny
(grafické operace s množinami zjednodušují výpočet, zejména dětem)
- viz houf, grupa
MNV býv. Místní národní výbor = Obecní úřad [MSK = místní správní komise v navráceném pohraničí - všude chyběli správní zaměstnanci]
mobbing [mobink] záměrné poniž. lidské důstojnosti s cílem vyobcovat oběť z kolektivu či místa
odsouzeníhodné jednání
- viz ageismus, obcování, šikana
mobiliář veškerá přenosná zařízení/ vybavení objektu
mobiliární = movitý
imobilní = (zdrav.) nepohyblivý
- viz mobilita
mobilita pohyblivost/ zajištění dosažitelnosti/ přemístitelnosti sil a prostředků/ zásob/ spojení podle potřeb
mobil = přenosný bezdrát. telefon
- viz statika
mobilizace příprava státu na válku - uvedení vojsk do boj. pohotovosti, povolání záloh a přechod nár. hosp. na válečné podle mob. plánů
aktiviz. sil a prostředků
moc síla
moc úřední/ zákoná/ výkoná/ branná atp.
hodně/ moc-/ krát, mnoho-/ krát
opak málo
mít v moci [područí, držbě/ majetku]
mocnář/ mocipán/ velmož
velmoc [země/ stát/ mocnost]
vše-/ mocný], pomoc/ -ný/ -ník
nemoc/ malomocenství
domoci se/ vy-/ moci/ -máhání [práv, majetku]
mocenství [prvku]
mocnina/ mocnitel/ umocnit/ odmocnit/ -ina
mocnost/ mohutnost [vrstvy]
plná moc/ zplnomocnění
mocný nápor
moc, mocný síla, moc úřední/ zákoná/ výkoná/ branná/ cizí, velmoc, mocnost, plná moc, mocnář/ mocipán, mocný nápor, mocná uhelná vrstva …
moč (urina/ urát) moč/ -an, močka, močůvka, čůránky [vulg. chcanky] = odpad vyluč. ledvinami
ouchcapky = posměšky
„venku chčije“= leje jako z konve
chcapička = {vulg.} nadávka
- viz defekace, fekálie, mikce
moduszpůsob, míra, druh
matematická střední hodnota v statistickém souboru; značí se: Mod(x) nebo "x, nad kterým je háček otočený vzhůru nohama") = hodnota statistického znaku, která má největší třídní četnost [nejčastěji se vyskytující hodnota na ose dat]
- viz medián
móda, módní dočasné vnější sjednocení vkusu - podle módy [obliba bez ohledu na kvalitu]
- viz moderna, moderní, módní salon, střih
modalita možný způsob
stupeň jistoty nějakého soudu
modální = způsobový, účelový
- viz mód
model, modelkanávrh/ varianta tvaru/ výrobku
prodejní typ výrobku
modelovat = tvárnit [modelovat hmotu/ plastelinu ap.] do žádoucí předlohy k výrobě, pro výstavu ap.
model či modelka = osoba předvádějící obleky ap. či stojící modelem [malíři/ sochaři, divákům]
modeling = oblast modelování/ předvádění
- viz molo, plastelína, modistka
modem modulátor/ demodulátor k převodu signálů [přenos. trasou může být telef. linka, koaxiální/ optický kabel, laser. paprsek, rádiopřenos ap.]
- viz router
moderátor, moderátorka konferenciér uvádějící a komentující veřejné akce, redaktor redigující/ řídící rozhlas. a TV produkce - zprávy, diskuze apod.
tlumič zvuku u klavíru
moderna nový/ moderní/ odlišný styl/ novodobovost
modernizace = inovace/ modifikace
- viz móda, moderní, sloh/ -y, styl, klasika
moderní novodobý/ novátorský/ pokrokový
(móda/ v módě = dobově podmíněná/ žádaná úprava věcí denní potřeby/ myšlení
staromódní)
- viz móda
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist