Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 557    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
Mikuláš Mikuláš [svátek 6. 12.
jako kmet s berlí naděluje 5. 12. dětem dárky [od rodičů aj.], provází ho anděl a čert
mik.. zábava = ples
- viz advent, vánoce
milice dobrovolnické občanské nepravidelné vojsko k využití podle potřeby
- viz LM, domobrana
miliónovej člověk učinlivý a dobrý, vždy ochotný pomáhat a podělit se, nikoho nezarmoutí
- viz fér
milíř uhlířem poskládaná hromada polen zakrytá zeminou a pálená nedokonalým hořením na dřevěné uhlí [k výrobě skla aj.]
- viz retorta
miliskování láskyplné vzájemné tulení, šmajchlování, hubičkování, muckání, líbání, laskání
- viz lísa, šmajchlíř
military vojenský, militantní
(milice = voj. organizovaný územní/ místní bezpečnostní sbor
paramilitary = polovojenský)
de-/ re-/ militarizace
- viz LM, NATO
mílius podlézavý úlisník, lichometník, devotní vlezprdelka, kdo se lísá/ otírá, [„já nic, to on, já muzikant“]
- viz devotní, beránek, putička
milosrdný soucitný, slitující se, šetrný, utěšitelný
- viz spasitel/ zachránce
mimika doprovázení projevu pohyby, gesty, výrazem tváře
- viz gesto, znaková řeč, hláska, signál
mimikry ochranné zbarvení fauny a flory [napodobení jiného nebezpečného druhu či maskování, např. u chameleonů]
- viz chameleon
mina nástražné [nášlapné aj.] výbušné zařízení, příp. typizované
minometný tříštivý náboj/ střela/ granát
- viz minomet
minaret věžovitá stavba „tužkového“ tvaru, součást muslim. chrámu - mešity
muslim/ musulman/ mohamedán = vyznavač islámu
- viz islám
mincmistr vedoucí středověké mincovny [jeho zástupcem byl vardajn]
mindrák trápení, výčitky svědomí
komplex/ pocit duševního selhání, méněcennosti, viny, zkormoucenosti z nezdaru apod.
zamindrákování
minela nepovedená akce (sportovní)
minerálka minerální/ přírodní voda obsahující plyny, rozpuštěné minerály ap. (buď kyselé [anionty] či zásadité [kationty])
léčí, ale může i škodit
mini- předpona k označení malé velikosti [minisukně = krátká]
ministr = člen vlády
(miniatura = zmenšenina)
- viz midi-, maxi-, pidi-, mrně
minigolf miniaturní [zahradní] golf [mívá18 drah po cca 6 m - kov. rámy s upravenými eternitovými deskami hracích drah
hraje se míčkem a miniholemi
minimax hasební/ protipožární prostředek např. s výměnnou náplní [vodní, pěnový, pískový …]
minimum nejmenší množstv/ hodnota [opakem minima je maximum M]
minimalizovat = snižovat/ zmenšovat
- viz minimax
ministr člen vlády spravující určený resort [příp. bez porfeje]
- viz portfolio, premiér, sakristie, stát
mínitdomnívat se, usuzovat, zamýšlet, vyjádřit názor/ soud
veřejné mínění, zmínka
záminka
(umínit = zmírnit, polevit, zmenšit/ snížit produkci ap.)
umíněnost = trvání na svém
- viz minout, tanout, změna
minium suřík, červený pigment užívaný v antikorozivních nátěrech
minohledač, minohledačka přenosný speciální aparát [se signalizací] k hledání [kovových] předmětů/ min/ pokladů v zemi, v objektech, pod vodou aj.
- viz proutkař
minomet přenosná horská zbraň ke střelbě vrchním obloukem
- viz mina
minopich píchací „jehla“ v násadě [užívaná v leže k jemnému hledání zemních min za nebezpečí výbuchu
miny lze také odpalovat pomocí táhlé nálože]
minování vyžírání chodbiček býložravci
(voj.) nastražování výbušných systémů [min aj.]
- viz býložravec, mina
mír stav, kdy mezi lidmi, skupinami a státy nevládne nenávist a konflikty mezi nimi nevedou k hromadnému násilí
klid a dobrá vůle mezi lidmi
(ang.) peace, (it.) pace, (fr.) paix, (rus.) ???/ mir, (pol.) pokój, (něm.) Frieden, (šp.) paz
(lat.) Pacem in terris = „Mír na zemi.“
- viz pacifismus
míra/ měřice 61,49 litru = 19,2 arů = 1/3 vídeňského jitra
(užívanou krejčovskou mírou je pevný flexibilní pásek dl. 1,5 m s očíslovanými úseky po 1 cm)
mírnyx-týrnyx jen tak, z ničeho nic, pronic zanic
stavět se jakoby nic : „On si jen tak m.t. jezdil tužkou po papíře a najednou z toho byl portrét.“
miřidla součásti střelných zbraní [hledí a muška, optický zaměřovač, bodový laserový zaměřovač]
misál liturgická kniha modliteb
- viz liturgie
misantrop člověk, jenž nenávidí lidi a straní se jich
mise poslání, úkol
vyslaný misionář či sbor osob, úřad pověřený určitým jednáním (m. církevní, diplomatická, politická, vojenská aj.
Miserere = Slituj se!)
misionář náboženský kazatel vyslaný na misii k přesvědčování tamních občanů
šiřitel idejí, kultury, vzdělanosti
miss nejkrásnější dívka v soutěži [miss Evropa/ ČR aj.]
- viz diva
mistrovat ukládat a kontrol. práci/ úkoly [někdy chápáno jako šikanování]
(mistr = zaslouž./ odpov. odborník, přední/ ved. pracovník [poštmistr aj.])
- viz šikana
mistrovství (šampionát) soutěž [mistr = vítěz místní, okresní ap. soutěže, hud. aj. virtuos, absolvent mistr. kurzu, býv. pedagog VŠ, velmistr]
- viz mistrovat, šampion
mišmaš neurčitá věc/ směs [ani ryba ani rak]
mišunk
(zamíchat, namíchat, promíchat, namíchnout, míchačka, měchačka, míchanky)
- viz směs
mišpule (Mespilus germanica) lokva, strom s hnědými jabloňovitými plody, připomínajícími sladké hrušky, jablka a jeřabiny (má je přejít mráz)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist