Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 557    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
maté čaj připravovaný z lístku cesmíny paraguayské [strom], vhodný zdroj energie při duševní i fyzické námaze, tlumí pocit hladu
(té = čaj)
materialista vyznává filozofický názor „hmota je prvotní, myšlení druhotné“
zdrojem hodnot je práce v beztřídní společnosti ve prospěch celku
materie hnis [např. z podebrané rány], tématika
(materiál = suroviny, polotovary, témata/ data)
matesy (matjes) rybí pochoutka [naložené rybí {sledí} plátky]
- viz lák, konzerva
matice šroubovací matka
maticový počet [čtverc./ obdéln. m. s elementy v řádcích a sloupcích - k řešení rovnic aj.]
instituce [Matice česká]
- viz matrix
matiné (matinée = fr. dopoledne) kulturní akce konaná dopoledne [dřív než obvykle]
(soaré/ soirée = večírek, společenský večer)
- viz koktejl, koncert, piknik, představení, raut, špornajs
matka zdrobnělina ze staročes. máti (genitiv mateře), které má obdobu ve všech slovanských jazycích
praslovanské mati (genitiv matere)
- viz matrix
matlat patlat, mazat
umatlaný/ upatlaný kolem dokola
- viz mazat
mátoha zmožená/ mátožná osoba [slabost, uondanost, ospalost, únava, potácení, kácení se, ploužení se v polospánku/ nevnímání reality]
- viz zmátořit
matový/ matný opak lesklého/ leštěného
(nejasný - „matně si vzpomínám“
pomatenost, zmatení, zmatek)
matriarchát (mater = matka) společnost založená na příbuzenství a dědění v mateřské linii, vláda žen
- viz matrix
matrika úřed. knihy narozených, pokřtění, sňatků/rozvodů, úmrtí
evidence obyvatel [matrič. úřad]
jmenný seznam
matrix matice, zárodečná hmota/ pučnice [pův. totéž jako děloha]
negativ/ rozmnož. matrice
licí forma
předloha, vzor
- viz matice, matrice, děloha, punc
matróna důstojná starší žena, starší žena silnější postavy, panímáma
- viz madona, garde, sedlák
maturace proces zrání
(imaturita = nezralost)
- viz macerace, maturita
maturita závěr. zkouška na SŠ, „zkouška dospělosti“
maturant = student SŠ v matur. období a po úspěš. absolvování SŠ
mauzoleum monumentální hrobka [např. Leninovo m. v Moskvě, egyptské pyramidy]
- viz hrob, krchov, kremace, žeh
mávátko barevné papír. třásně, emblémy aj. na tyčce [k mávání při manifestacích, průvodech ap.]
- viz emblém
máz 2 holby = 4 žejdlíky = 1,91/1,415 litru
- viz pinta
mazánek maminčin chráněnec, mazlíček [může si všecko dovolit]
mazanice zateplovací výplň mezi prkennými stěnami domu
ošklivý obraz
mazat (slang.) utéct [„Koukej vocuď mazat/ vymáznout/ vymajznout!“]
(mazec = výprask
namazanej = opilý)
mazat chleba aj.
mázdra spodní vrstva kůže obratlovců [zbytky blan, tuků a vazů
kůže má tři vrstvy - pokožku se srstí/ kožišinou či holinou, škáru a mázdru]
povrchový šlem/ filmový povlak, blána, škraloup
- viz pergamen
maznička maznice kulovitého tvaru [k tlakovému mazání mazací soupravou]
- viz štaufrovka
mažoretky skupina uniformovaných dívek v čele pochodujícího průvodu aj. cvičících s hůlkami
obdobou jsou „roztleskávačky“ při sport. utkáních
mdloba kolaps, krátká ztráta vědomí/ mozek je nedostatečně zásoben kyslíkem
obranná reakce organismu - nízký krevní tlak, stres
meandr zákrut
ornament z pruhů pravoúhlých či oblých smyček
meandrující koryto řeky [erozí/ deklinací mění polohu smyček]
- viz eroze
mecenáš podporovatel, donátor, dárce
medailon oválný nákrční přívěsek s obrázkem ap.
terč s reliéfní výzdobou
esej, film. aj. záznam, charakterizující nějakou osobnost
medializace technické zprostředkování šíření informací
- viz masmédia, žurnál
mediální týkající se masmédií
- viz medializace, médium, DNA
medicína lékařství
léčebný přípravek/ lék
medicinbal = těžký plněný kožený míč
MUDr. = doktor všeobecné medicíny
medit si být spokojen, vychutnávat, lebedit/ bahnit/ chrochtat si/ se
meditace stav čistého vědomí bez obsahu
rozjímání, soustředěné přemýšlení
rozumové přemítání
přírodní a alternativní léčba
různé praktiky prohlubování soustředění [jóga, hledání cesty ke zklidnění/ dodání odvahy]
součást východních náboženství - cesta ke spáse
- viz buddhizmus
médium prostředek, zprostředkující činitel: - voda v ústř. topení, chladivo
- informační prostředky - masmédia
- nosiče informací [i DNA]
médium II . osoba v transu zprostředkující pouťové [spiritistické] informace
(jaz.) střední slovesný rod
mega- předpona s významem miliontého násobku [106]
další: giga- [109], tera- [1012], peta- [1015], exa- [1018]
- viz mikro
megalománie okázalé velikášství [stavby aj. na odiv]
megera litice
rozlícená a mstivá osoba
mecheche večírek, posezení, mejdan
- viz raut, špornajs
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist