Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 557    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
majlant bohatství, velké množství
celosvětově užívaná majetkověměrná jednotka [dá se jí měřit majetek]
- viz až až
majlant velké množství [obv. peněz], bohatství
major voj. hodnost
(lat.) major = velký/ větší
minor = malý
majorita = většina
(minorita = menšina)
majorát dědičný statek [připadne nejstaršímu z rodu]
majordomussprávce domu/ objektu, čelní hodnostář/ hospodář, představený pro čeleď
májová prvomájová vesnická zábava [v krojích] s hudbou
máj. pobožnost
čirůvka - májovka, houba
majstrštyk (slang.) mistrovské/ zdařilé/ povedené/ vysoce ceněné dílo/ přednes ap.
- viz mistrovat, mistrovství, štych
majuskule velká písmena/ verzálky
(minuskule = malá písm. / minusky)
- viz font
majzl (slang.) pozornost [„Dej si majzla na starýho, něco čuje/ tuší.“
- viz bacha
majzlík sekáč [k sekání zdiva ap.]
(majznout = (slang.) uhodit/ praštit [„Di vod toho než tě něčím majznu.“]
vymajznout = vypadnout/ zmizet)
makadam lehká štěrkovaná vozovka [dle MacAdama] (postupné vrstvení kameniva od nejhrubšího k jemnějšímu s kalením „blátem“ a uválením)
- viz štět
makatdělat, pracovat, robotit
omakat = osahat
na omak = na dotek
(něco vymakat = přizpůsobit potřebě)
(domáknout se = dozvědět; nemakačenko = lenoch)
- viz facha, fajrunt, hříchy robota, ulejvat
makléř (zast.) dohazovač, kecal
broker (ang.), spekulant/ zprostředkovatel obch./ fin. operací [na burze, obch. s nemovitostmi aj.])
- viz broker, lobby
makovice plodnice máku
(pejor.) zapomětlivá hlava/ kebule
ozdobné kulovité pouzdro na špici věže
makovina suché stonky máku setého, s listy a drcenými makovicemi, obsahující jedovaté alkaloidy [morfin, kodein, thebain nebo papaverin]
makro- [lat.] velko- [např. makromolekula má až 104 zřetězených atomů oproti běžným molekulám
je základem organizmů a plastů]
makromolekulym . jsou molekulové systémy z velkého počtu chem. vázaných atomů do dlouhých řetězců jež tvoří pravidelně se opakující stavební části - monomerní jednotky [mery]. Počet merů udává polymerační stupeň n, který mívá hodnotu 10 až 10 na 6. Sloučeniny s nízkým polymeračním stupněm nazýváme oligomery, s vyšším polymeračním stupněm polymery. Polymery biolog. původu = biopolymery/ biomakromolekulární látky [např. molekula celulosy se skládá z asi 1 000 glukosových jednotek, proto má vysokou relativní molekulovou hmotnost (přibližně 200 000)
- viz polymery, oligomery
makula skvrna
(makula lutea) = žlutá skvrna oční sítnice
- viz barvocit, katarakt/-a, nevidomý, VPMD, zákal
makulář, makulatury nečistopis, pokažené papíry, tisky/ písemnosti, média apod., určené k likvidaci
- viz storno, stoupa, recyklace, vrakoviště
malácie mozkový infarkt v ischemickém ložisku [vzniká na pomezí povodí střední a zadní mozkové tepny v temporálním laloku]
- viz arytmie, pulz
Malé Německo(Vých. Prusko/ Ostpreussen) od 13. stol. něm. pobalt. provincie [centrum Královec/ Königsberg, od r. 1945 Kaliningrad - SSSR/ r.1991 RF]
malér problém, průšvih/ (slang,) průser, nehoda, nepříjemnost, neštěstí, smůla/ fiasko/ kiks
- viz fiasko
malformacevrozená vývojová úchylka tvaru, zrůdnost
- viz monstrózní
maligní zhoubný (opakem je benigní = nezhoubný/ dobrotivý)
maloměšťák snob, buržoust, korouhvička [“kam vítr tam plášť“]
- viz korouhev, fluktuant
malovat kreslit, skicovat, barvit
(malíř [akademický
naivní] - kdo maluje obrazy
m. pokojů)
- viz alegorie, líčit, bílit, lak, šminky, patrona, batika
malthuzianizmus(malthusianismus) názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění, malthuziánství
malvaz polotmavé [kvasnicové, pšeničné ap.] pivo
ležák
těžké bílé chorvatské víno
malvice nepukavé dužnaté plody rostlin čeledi růžovitých s více než jedním semenem [jablka, hrušky, kdoule, hloh, jeřáb ptačí]
také bobule
[jalovčinky, brusinky, borůvky, oskeruše, rybízu, angreštu, josty, ostružiny, maliny, jahody ...]
malware program určený k poškoz. počítačových systémů [pomocí spyware, adware, virů - zneužívá, krade či mění data, kódy, URL, účty ap., dešifruje atd.]
- viz PC
mam klam/ mámení = šálení
pomamit = být po matce
stihomam = psych. vjem z minulosti
- viz mámit
mameluk ťuňťa, hlupák, nešika/ nemotora, trumpeta, hňup, moula, šťoura, ňuma/ ňouma
otrok
mamluci = zaniklý arabský národ, prosperující v 12. – 16. stol.
mámit vy-/ -žadonit/ -dyndat/ -škemrat [vymámit na jalový krávě tele], omámit = opít do němoty ap.
- viz mam
mamlas nadávka: [cucák, puberťák, moula, hejhula, vrták, truhlík, trulant, matěj, nešika, čůza/ vochechule jedna …]
- viz invektiva
mamon velké jmění, chorobná posedlost rozmnožování jmění, lakota, hamižnost, hamounění
management [menedžment] - systém teoret. a praktických řídicích znalostí a činností
vedení/ řízení a správa, skupina manažerů [manager/ menažer]
- viz nouhau
mančaft mužstvo či družstvo ve sportu [skupina vybraných sportovců zastupujících určitou stranu/ stát ap. pro utkání, soutěž
- viz tým
mandátplná moc, pověření, příkaz (příkazní/ [koloniální] mandátní území; rozsah povolení volené či jmen. úřední osoby, často doplněný jakýmsi žezlem aj. [např. u cechmistrů, rychtářů, hejtmanů
mandatorní výdaje - podíl, celkové výdaje a příjmy státního rozpočtu)
- viz abdikace, mandant
mandatornípřikázané výdaje [např. v rozpočtu stanovené zákonem nelze ovlivnit {výplaty důchodů, soc. zabezp.}]
mandel početní jednotka - 15 kusů (např. snopů obilí = 1 panák)
- viz kopa
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist