Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 557    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
modistka návrhářka dám. odívání/ modelů
dřívější dám. krejčová, švadlena/ muž krejčí - živnostníci [mode salon, výroba konfekce, prádla apod.]
- viz odívání
modla uctív. předmět/ osoba/ představa [figurální znázornění uctívaného/ boha/ Ježíše - idol/ bůh/ bůžek/ ikona ap..]
- viz modlitba
modlitba prosba k bohu/ modle ap.
modlení = zvyk. předřík. textu modlitby
přispění [církvi] na modlení
- viz madona, monstrance, pobožnost, relikvie, totem
modul základní jednotka/ prvek [dále nedělitelný, např. přenosový m.], z nichž se skládá modulární systém
modulo = shodně podle modelu
modulace připojení signálu k přenosu nosnou vlnou [AM - amplitudová, FM - frekvenční modulace
signál se odtud odděluje demodulátorem]
modus operandichtěný či nechtěný typický styl a postup nějaké činnosti, práce
mofeta" ""bahenní sopka"" - vývěr minerální vody s oxidem uhličitým [přír. rezervace SOOS u Frantšk. Lázní]
"
mohovitý majetný, zámožný, bohatý, boháč, movitý, zazobaný, schopný, pán, nabob, velmož
vzmáhat se
- viz konkurz, solventnost
mohutný obrovitý, veliký, ohromný, masivní, megalomanský, maxi-
mohyla kurgan, kuželovitý násyp nad hrobem, příp. s kamenným obkladem či nadstavbou [např. Dukelský památník]
- viz památník
mochyto (mojito) osvěžující koktejl z limety
- viz limeta
mokprášek, nápoj, tekutina [mozkomíšní mok]
- viz truňk
mokasiny nízké boty s pruženkami [bez šněrování]
- viz perka
mokřad (paludarium) místy bahnitá/ rašelinovitá lužní louka
podobná je slať/ slatina/ bažina
- viz blata, hatě, paludarium, poldry, terárium
mokvání (madidace) kožní nemoc [nesnáší Septonex]
(odstranění m. a plísně ze zdí - pomáhá větrání, elektroosmóza a SAVO)
- viz osmóza, elektroosmóza
mol zákl. fyzik. jednotka látk. množství [1 mol libov. látky má týž počet částic jako je atomů ve 12 g izotopu uhlíku]
šatní motýlek ničící oděvy [pomáhá naftalín]
(namol = úplně opilý)
- viz veš
moldánky chvění obličeje zadržujícího pláč [natahování moldánků], často spojeno se vzlykáním, slzením a „nudlí u nosu“
molekula skupina alespoň dvou atomů spojených chemickou vazbou
- viz polymerizace, makro-
molitan lehká houbovitá elastická hmota [na matrace, polštáře, polštářování nábytku/ kočárů, čalounění aj.]
molitorovky pálené střešní tašky (z Molitorova na Kolínsku)
moloplovoucí či pevný přístavní chodník, prám, nástupiště lodí, část úvaziště
předváděcí molo modelek/ módních novinek
- viz pódium
moloch symbol krutosti [staroizraelská oběť - upálení dítěte], nenasytnosti, něčeho obrovského, odlištěného, co člověka ničí
nepříjemná duševní zátěž (trápení, složitost, rozlehlost, byrokracie, mašinérie, teror)
australský ještěr rodu Moloch/ démon
moment, momentálníokamžik, právě probíhající
momentka = snímek okamžité situace
momentální/ nynější [situace, stav]
fyz. pojem, omluva k posečkání
monetarizmusekonom. teorie o významu peněz, odmítající státní zásahy do ekonomiky [průkopníkem byl M. Friedman z Chicaga]
- viz kejnesiánství, marxizmus
monetární měnová
m. politika = mikro-/ makro-ekon. součást a nástroj hosp. politiky [souhrn opatř., postupů a zásad užití měn. nástrojů - bank, úroku, aj.]
monitoring[automatické] sledování činnosti/ záznam stavu, kontrola a vyhodnocování, regulace
sledování a výběr článků/ dat aj. dle potřeb
mono- předpona, první část složených slov mající význam jeden
(monopost = jednosed. závod. automobil)
- viz bi-, duo, prefixy, stereo, unisono
monografie odborná (vědecká) publikace k jednomu tématu
monogram zkratka z iniciál [prvních písmen] jména a příjmení osoby [často v uměleckém provedení]
monokl lupa [příp. na šňůrce], svíraná svalem tváře a obočím
jednookulár
modřina po úhozu u oka
- viz binokl, lorňon, cvikr, lupa
monolit jednolitý celek
(-lit = přípona vyjadřující nejčastěji kámen)
- viz obelisk, litografie
monolog souvislá nepřerušovaná promluva/ samomluva jedné postavy/ osoby
- viz dialog, preambule
monopol výhradní právo, rozhodující postavení v určité oblasti, zejm. hospodářské
- viz syndikát
monotónní jednotvárný [např. řeč beze změn výšky hlasu a bez důrazů, únavný poslech]
monotónie = jednotvárnost (zapříčiňuje sniž. pozornosti)
monstranceozdob. schránka na nožce s ostatky [relikviemi] svatých aj.
- viz relikvie, modlitba
monstrózní příkladný/ poučný
(monstr = velký
m. proces/ koncert]
monstrum = příšera, obluda, nestvůra, zrůda)
montánní báňský [m. unie]
horní/ - ický
- viz baník
montáž smontování/ sestavení stroje/ objektu z částí
demontáž = rozmontování na části nebo i odstranění díla
fotomontáž
montovna, montér
- viz repase
montgomerák tužší plášť voj. střihu [dle maršála Montgomeryho]
(podobné byly gumák, Dukla-plášť)
- viz pršiplášť, svrchník
monument veliký pomník, rozměrné umělecké/ mistrovské dílo
monumentální, velkolepý
- viz lapidárium
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist