Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 557    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
Maastricht (belg. město) zde r. 1992 byla podepsána Smlouva o Evropské unii [Evropské společenství
společné hranice, měna, normy aj.]
- viz eurozóna
macatost vosí pas a macatý zadek žen
m. = záruka dobré kuchařky
macatý = obtloustlý [např. stroužek česneku], tlustý
macecha matka vyvdaného dítěte
(otec vyženěného dítěte = otčím)
- viz guvernant, rodina, schovanka, mentor, kurátor, sirý
macek velký ruční hoblík/ ráfponk
Macek/ Míca = kocour/ kočka]
- viz hoblík, kocour, macík, římsovník
macerace získávání změklých [látek z rostlin aj. luhováním, působením rozpouštědel za studena]
(macerátor = zařízení k hyg. likvidaci odpadů)
- viz maturace
macesy nekvašený chléb [židovské velikonoční jídlo]
macík polštářek
(Macek/ Míca = časté jméno kocoura/ kočky)
- viz macek
mač zápas, boj/ souboj, duel, zápolení, úpol, pólo, soutěž, utkání [kdo koho skolí/ trumfne/ obehraje či nad ním zvítězí, apod.]
- viz duel
mačeta ruční šavlovitý sečný nástroj [pův. na sklizeň cukrové třtiny]
mačky horolezecká protiskluzová železa upevňovaná na boty
(k lezení na stromy jsou stoupací železa [stupačky] a prusikový kladkostroj)
maděra druh tance
čepice
rozmačkanina [“rozsekám tě na maděru/ na cucky“]
- viz odzemek, cuc
madlo úchyt, chyt, zábradlí/ klandr, držadlo [za ně se chytáme/ držíme]
(ucho/ ouško a rukojeť = součásti manipulovatelného předmětu)
- viz heft, stup
madona znázornění Panny Marie s jezulátkem, ctnostná krásná žena
- viz Bible, matrona, modlitba
madrigal kratší lyrická báseň
mafián stranický „velrybář“ získávající „velké ryby“ za nové členy
podvodník/ gangster
mafie tajné zájmové sdružení používající nelegální (zločinné) metody
mafiáni/ gangsteři, gang
(vendeta = krevní msta)
- viz klan, kmotr, mafián
magacín sklad/ -iště [magazin/ depo]
tiskovina/ e-zin [elektronický {web} magazin/ časopis]
magazin = obch. dům v cizině
zábavný/ humorist./ kýčovitý m.
magič (slang.) magnetofón [drátový/ páskový cívkový/ kazetový zvukový nahrávač/ přehrávač CD/ walkman]
- viz diktafon, gramofon, walkman
magiedělíme ji na aktivní část: Teurgii [zabývající se duchy, anděly, démony a bohy] a pasivní část: Mystiku [taje, duchovní zkušenosti, úsilí o nábož. prožitek]
trikové manipulace „kouzelníka“ vyluzující představy splněných přání, mizení, vznášení se, ap. po máchnutí hůlky, nebo vyřčení kouzelného slova - MA-CHA-LAJ, Čáry-máry-fuk, aj.]
- viz atrakce, eskamotér
magirus (voj.) teleskopický [anténní] stožár
magistrála, magistrály zvlášť důležité dálkové dopravní komunikace, dálkovody či vedení vys. el. napětí aj.
magistrát = radnice, úřad statutárního města
maglajz (slang.) zmatek, směsice, galimatiáš
vzájemná řež
- viz panika, mela
magnet („Magnesijský kámen“) objekt, jenž vytváří magnetické pole
může mít formu trvalého/ permanent. magnetu či elektromagnetu
- viz magnetizmus
magnetizmus vědní obor zkoumající vznik magnetického pole, jeho působení na látky a původ magnetického chování látek
m. působí v celé přírodě
m. se vyznačuje: přitažlivostí, odpudivostí a vyrovnanou polarizací (permanentní magnet má trvalou remanenci [zbytkový m.])
- viz polarita
magnézium hořčík [nedostatek v těle způsobuje křeče, stres]
(ruce potřené magnéziem umožní pevný úchop hrazdy/ nářadí)
maharádža indický panovník (i. panovnice = maharání)
mach 1 Ma = poměr rychlosti zvuku a letícího předmětu
[průměrná rychlost zvuku v suchém vzduchu je asi 333 m/s]
- viz machovo číslo, zvuková bariéra
macha rychlá práce, šablonovité mělké neumělecké dílo, pouhá rutina
56
Machiaveli, machiavelizmus[N. Machiaveli - italský státník a spisovatel +1527] pragmatické a cynické jednání v politice [nemusí se lpět na morálce, lze-li dosáhnout cíle jinak]
machinace svévolná manipulace, pokoutní/ nečestné jednání, zákulisní pikle
macho španělský výraz pro chlapskost
machorka ruský lidový tabák
machovo číslo Ma=v/c, kde v=rychlost tělesa, c=rychlost zvuku [v daném prostředí]
rychlost podzvuková = Ma <1, nadzvuková Ma >1
- viz mach
machr odborník, specialista, všeuměl [se vším si poradí]
machrovat = tvořit/ vylepšovat
macha = práce
- viz fachman, kutit, rutina, udělátko
mainstream (z angl.) hlavní/ konzumní proud [např.: m-..ová mládež, m. kultura/ hudba]
chování stáda s bezzásad. přizpůsobením masmédiím - dle vlast. volby
majáček výstražné zařízení [světelné nebo zvukové]
(na frekv. místech bývají zvukové majáčky jež si dálkové spouští sám nevidomý a získává z tlampače orientační informace na dálku až 150 m)
(maják = světelný či rádiový orientační prostředek (pro lodě, létající prostředky)
majáles májová zábava mládeže
- viz májka
Majdan Kijevské náměstí nezávislosti [na paměť získané nezávislosti Ukrajiny na SSSR r. 1991
centrum Oranž. revoluce, místo častých demonstrací]
majestát moc nejvyššího představitele, titul panovníka, velebnost, znak moci
májka, májky na 1. máje - vysoký sloup na návsi s ozdobeným věncem na vršku [osazený míst. mládenci]
zdobené břízky v noci osazené před domem milých dívek
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist