Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene L

Počet nalezených zmínek: 356    

1    2    3    4    5    6    7    8    9   
loužení vyluhování látek z nerozpustných surovin, z kůží, rostlin [čištění nerostů, bylinné čaje, činění kůží, získ. aromatik/ chemikálií/ rud …]
- viz louh
lovec kdo něco loví, novinář, sběratel, rybář, myslivec/ střelec (nikoli honec)
- viz hon
ložisko kluzné mazané pouzdro otáčivé osy [l. kuličkové, válečkové, jehlové, vzdušné ..]
zdroj surovin/ energie
místo zánětu/ bolesti
LP – deska tzv. elpíčko, dlouhohrající gramodeska rychlostí 33 ot./min. z 2. pol. 20. století
- viz gramofon
LTO Lehké Topné Oleje
(Linear Tape Open = inf. technologie - záznam dat na magnetické pásky [serpentinový vícekanálový zápis/ čtení až 250 MB/s])
lub mít za lubem [něco připravovat]
boční stěny houslí apod.
lubrikace zvlhčení, mazání
povrchová úprava/ tenký povlak [oční kapky
oleje/ mazadla, masti a gely k zvlhčení/ hydrataci a klouzání - i v mechanice]
lucerna zasklená (přenosná) svítilna, původně na svíčku
okrouhlé sloupoví pod věžní bání
- viz laterna
Lucifer satanáš, ďábel
luciferáza světélkující látka
- viz luminiscence
lučavka královskásměs kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3 [rozpouští zlato aj.]
(lučba = starý název chemie [=slučování a ch. rozklad])
lučinazatravněný pozemek [tráva/ píce určená k sečení, krmení a sušení], louka, palouk / palouček
pastvina, laz
- viz laz, louka, palouk, palouček, paludárium
Ludolfovo čís.(?, pí) irrac. konstanta [poměr obvodu kruhu k jeho průměru
(poměr obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru] = asi 3,141592653589793238…)
lues (syfilis) příjice, chronická infekční pohlavní choroba
- viz úbytě, venerolog
luft, luftovat čerstvý vzduch, větrat, průvan, komínový tah
- viz klimatizace, větrání
luh lužní/ záplavový les při řece
- viz mokřad, paludárium, poldry
lukrativní ziskový, výhodný, výnosný obchod (pokud se na věci dá hodně vydělat/ utržit, říkáme že je to zlatej důl)
- viz obchod
lumen (lm) jednotka světelného toku [měří jen viditelné světlo [záření]
lumen = kandela, steradián
- viz kandela, steradián, luminance, lux
lumík (tribus Lemmini) je obecné označení pro několik rodů arktických hlodavců [podoba myši, měří cca 15 cm]
luminance svítivost plošného zdroje světla o ploše 1 m2 [jednotkou je kandela/ m2]
luminiscencenastává, pokud vlastní záření nějakého tělesa převažuje nad jeho tepelným zářením [fluorescence / fosforescence / chemiluminiscene / sonoiluminiscence ap.]; - viz iluminace, luciferáza, tetelení
lumpárna špatná práce či zlodějna [okrádání], poškozování věcí či pověsti
(lump = kdo dělá lumpárny, zloděj/ lapka)
- viz šalba
lunapark zábav. park - atrakce [kolotoče, střelnice, houpačky, autodrom, ruské kolo, horská dráha, zvěřinec, strašidelné domy, eskamotéři, loutkáři aj.]
lunt doutnák u starých střelných zbraní (doutnající provázek napuštěný octanem hlinitým)
hubený tvor
- viz doutnák
lup uloupená/ ukradená/ přivlastněná věc lupičem/ zlodějem/ chmatákem/ pobertou/ zločincem/ gangsterem/ banditou atp.
- viz hekr
lupa zvětšovací sklo/ čočka [často s ručkou]
(plynulé zvětšení/ zmenšení obrazu = transfokátor (ZOOM [zúm])
- viz lorňon, triedr, optický
lupek dolovaná hornina [surovina k výrobě germania]
- viz polovodič
lupen, lupení list/-í [rostlin]
(slang.) karta
herba [= rostlina, nať, bylina]
(flóra = květena, rostlinstvo, vegetace)
lupénka (psoriáza) svízelná chronická kožní nemoc [svědivá loupavá místa po těle i ve vlasech
částečně se dědí
léčí se mastmi s kortikoidy, ale recidivuje]
luring (z angl.) vábení pejska na pamlsek aj. při výcviku [uplatňováno též k lákání dětí pedofily]
- viz psychopat
luskat vyvozovat pleskavý zvuk prsty ruky - upozornit na sebe, přivolat číšníka
lustr visací osvětlovací těleso
lampa
lustrace, lustrovatvýpis z knih/ rejstříku
kontrola údajů
(perlustrace = zjišťování/ ověření totožnosti)
- viz flastr, ilustrace, perlustrace, konspirace, spiklenec
luštění vylupování lusků k získání luštěnin
metody hledání skrytého sdělení z šifrovaných ap. zpráv, signálů, znamení, křížovek aj.
- viz kryptologie, luštěniny
luštěniny hrách, čočka, fazole [pejor. fizule], bob, peluška, vikev/ vika, sója, cizrna, řepka, hořčice
semena v luskách
rozlousknout/ louskat/ luštit luskoviny, ořechy, hádanky/ křížovky/ šifry/ problémy
louskáček = kleště na ořechy
luskat prsty = upozornit na sebe
luterán vyznavač protest.-evang. hnutí [círk. reformátor M. Luter v 15. stol.
J. Wiklef ve 14.stol, baptista M.Luter King v 19.stol.]
- viz Husité
lux lux (lx) = celkový světelný výkon, který dopadne na jednotku plochy [1lux (lx) je 1 lumen na metr čtverečný]
lux = lumen / m2 = kandela * steradián / m2
(el. vysavač [luxovat = vysávat prach aj.], příp. s doplňky k vysávání za mokra)
- viz lumen, kandela, steradián, samlux
luxace vykloubení, poranění při kterém se kloubní plošky nedotýkají [poškozeno bývá i kl. pouzdro, vazy a svaly
pomoc - ledový obklad a odvoz k lékaři]
luxus, luxusní nadstandard/ -ní [kvalita, cena], extrovní [zvláštní]
- viz extra-, gala, prima, standard
lůza pakáž, ksindl, banda, underground, lidská spodina, chudina, bezdomovci, verbež
- viz chamraď, ksindl, underground, póvl
1    2    3    4    5    6    7    8    9    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist