Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene L

Počet nalezených zmínek: 356    

1    2    3    4    5    6    7    8    9   
limuzínačtyř až šesti dveřový automobil [s tříprostorovou karoserií; s dlouhou karoserií a extra vybavením = Lincoln/ Mercedes]
línání obnova srsti zvířat [cca 2x ročně]
(pelichání = výměna peří ptáků
pouštění chlupů kožešin)
prolínání světla otvory/ tmou
průsak tekutin
- viz lnout
linda topol bílý se stříbřitými listy [populus alba]
lingvistika jazykověda, věda zkoumající přirozený jazyk
(na zeměkouli nyní existuje 6.992 jazyků)
linie, lineárníI. týkající se linií/ čar/ linkování
linka [dopr. spoj], lajna [nalajnované hřiště, vytyč. plán/ cíl
l. fronty, módní l. , vyrovnanost/ přímočarost l.
linearita
II. vzestupná/ sestupná l.
dle jedné linie [v linii]
voj. linie/ pozice
linearita, [l.-ární] rovnice 1. stupně [s jednou neznámou]
lineál = pravítko
logar. III. pravítko = početní pomůcka
zlinýrovat koho, uvést do lajny/ pořádku
- viz pozice
linka čára, linkovaný sešit
dopravní spoj se zastávkami ap. [autobusový/ vlakový/ lodní/ letecký]
výrobní linka
link. provoz
- viz lineál, čára, fronta
linotyp kláves. řádkový sázecí stroj [se zásobníkem typů písma a odléváním tisk. řádků
nahražen ofsetem s počítačovým sázením]
- viz litografie, tisk
linout šířit se [vůně pečiva se linula celým domem]
lipican druh plnokrevného koně [vypěst. v Lipici u Terstu]
lipidy skupina přír. organických látek odvozená od mastných kyselin [tuky, oleje aj.]
liposukce metoda odstraňování přebytečného tuku z těla [zejména odsáváním, ambulantně]
54
lísa, lísat odnímatelná nasazovací vrata (bez závěsů - pantů)
(lísat se = pes projevuje věrnostní vztah k pánovi lísáním, olizováním, tulením se)
líska velké dřevěné mřížované „plato“ s uchy (k sušení křížal, hub, švestek, nudlí, bylin aj.)
keř s malými/ lískovými ořechy
lískat nasekat/ nalupat/ napráskat/ našupat [zadek] rákoskou/ lískovkou, holí, bičem [„ten mu jich nalískal/ vyplatil/ nasázel nepočítaně/ pětadvacet“]
- viz nalískat, mentor
list hrací karta (např. mariášky: červený/ zelený/ kule/ žaludy
franc./ žolíky.: srdce/ piky/ kříže/ kára)
l. papíru/ knihy/ sešitu/ rostliny/ pily/ kruhadla
lístky přídělové poukázky na potraviny/ šaty/ obuv/ topivo/ kuřivo aj. za války a poválečné obnovy [devastovaného nár. hospodářství]
listí/ papírky
listnáče lípa, dub, buk, olše, topol, javor, jasan, kaštan/ jírovec, bříza, habr, hloh, ořech, magnolia, platan, střemcha, sakura, akát, vrba, jeřáb, jilm,... ovocné
listnaté keře čilimník, kdoulovec, žanovec, svída, líska, skalník, trojpuk, brslen, zlatice, rakytník, hortenzie, štědřenec, klokoč, kalina, šeřík, brčál, ptačí zob, zimolez, pivoňka, mochna, škumpa, meruzalka/ rybíz, pěnišník, růže, zimostráz, tavolník, pámelník, vajgélie, jasmín, tamaryšek ...
- viz ptačí zob
lišaj smrtihlav [Acherontia atropos] náš největší motýl (rozpětí až 13 cm)
motýlů [Lepidoptera] u nás žije 2700 druhů [na světě 165 000]
lišej vyrážka, svízelná kožní choroba
- viz alergie, ekzém
lišejník (Lichen), symbiotické společenství houby a řasy/ (fykobionta), jejichž stélku tvoří vlákna hub a buňky sinic nebo řas
bývá na sev. straně stromů a skal
(pukléřka islandská = islandský lišejník [mech] je přírodní antibiotikum na záněty v ústech, v gastroaparátu, i HIV - užívané jako čaj.)
liška podšitávychytralej, všema mastma mazanej
kujón, šibal, podšívka, rošťák, vykuk
(liška = chytré lesní zvíře
šlehající plamen)
lišta začisťovací/ vkládací/ elektroinstal. štábek, lajsnička, špaleta
olištovat/ zarámovat/ špaletovat/ laťovat
- viz lajsnička, hobra, fornýr, ostění, špaleta
litániekrátké modlitby s předříkávačem
obšírný výklad, vypočítávající, vyčítavý, naříkavý
dlouhá řeč vůbec
levity [výčitky]
plísnění koho
- viz balast, levity
literaturasouhrn slovesných děl, uměleckých i odborných
písemnictví, slovesnost, studnice historie národa
(litera = písmeno; literát = prozaik/ spisovatel, básník, publicista)
literární [listy/ kritika aj.]
  • próza [text bez veršů]
  • poezie [veršovaný děj]
  • lyrika [cit. písně/ verše bez děje]
  • drama [děj v dialozích]
  • epika [veršovaný děj - žalozpěv; satira]
- viz epika, žánr
lití nalévání i nalejvání, nálevka/ trychtýř, nálivka [něco podebraného na těle], odlivka [sklenka], zálivka aj,
litina = železo >12,4% uhlíku
litice lítá/ rozlícená zlá žena „chová se jako litice“
- viz drak
litografie kamenotisk/ tisk z plochy
(ofset = přenosný rotační tisk z plochy
nepřímý hlubotisk = kotoučový/ nekonečný tisk)
- viz linotyp, tisk, polygrafie
litorál (littoral z lat. litus, litoris - pobřeží) pobřežní/ příbřežní pásmo stojatých vod, oceánů, moří a jezer
- viz biotop
litosférická deska (tektonická) mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, tvořící vrchní část zem. povrchu
- viz cunami
lítost politování/ soucit/ žal [nad ztrátou blízkého člověka, věci]
litovat
výčitky svědomí/ účinná l. nad vlastními hříchy [u soudu]
- viz hříchy, pokání
liturgie bohoslužba/ souhrn bohoslužebných ceremonií [roráty = adventní ranní mše
nešpory = odpolední či podvečerní pobožnost, a mnohé jiné]
lívanečník litinová deska s držadlem (příp. s formami), pokládaná na kuchyňskou plotnu (k pečení lívanců, omelet apod.)
livrej slavnostní uniforma/ rovnošat
livrejovaní lokajové [doprovod, služebnictvo ap.]
líz slanisko, vybavení krmelce zvěře - rozštěp s kusem soli
(lízátko
lízanej mariáš
vylízat se z nemoci
polízanice = nezdar
slíznout trest)
lizování (lesnictví) odseknutí kusu kůry stromu až na dřevo [liha, lizy] jako znamení [k odstranění takových stromů, vyznačení dílu paseky nebo cesty]
LM býv. Lidové milice [děln. ozbr. síly KSČ od r.1948 - za studené války střežily znárodn. podniky proti rozvracečům státního zřízení ČSR]
lnout přilnout, lpět/ lpít/ být přidržován fyzikální [elektrostatickou/ magnetickou/ odstředivou/ zem. přitažlivostí ap.] silou
- viz línat, lísa
loajalita věrnost, ochota jednotlivce či skupiny osob dodržovat závazky vůči nadřízeným, nebo z přesvědčení
být loajální
lobbizmus cílené ovlivňování funkcionářů [zejména výkonné moci]
- viz lobby, lobování, protekce, korupce, VIP
1    2    3    4    5    6    7    8    9    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist