Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova klient

Počet nalezených zmínek: 1    

klientzákazník, chráněnec, vazal [=závislý člověk/ man/ maník]
klientela
klientelizmus = systém v politice založený na protekci a konexích


Možná související slova

Slovo klient se objevilo ještě zde:
abonentpředplatitel, účastník [telefonní aj.]
abonentní představení = jen pro předplatitele/ abonenty
- viz VIP, klient
BitTorrentPC klient - nástroj pro peer-to-peer [P2P] distribuci souborů [.torrent], jímž jsou datové přenosy rozkládány všem stahujícím klientům
- viz PC
certifikátprůkaz, osvědčení, potvrzení, ověření správnosti
elektronicky podepsaný veřejný klíč asymetrické šifry, který vydává s dočasnou platností certifikačníautorita
klient se jím prokazuje při elektronické komunikaci
CRL = seznam zneplatněných digitálních certifikátů
kunčoft(slang.) zákazník, [potenciální] zájemce
kunčaft
- viz klient, kšeftman, obchod, handlíř, šmelinář, lichva, čachry
mandantpříkazce, zmocnitel
osoba zplnomocňující mandantáře k obstarání určité záležitosti/ k zastupování [za úplatu]
klient mandantáře [právníka aj.]
- viz mandát, prokurista
pasážkrytý průchod
(pasažér = cestující, divák, klient
pasant = přechodný host jenž pouze prochází)
pasus = odstavec, úsek textu, část, úryvek [básně aj.]
- viz artikul úryvek, část, oddíl [přednáš. projevu či jeho textu, hudeb. díla]
- viz pasus
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist