Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova jev

Počet nalezených zmínek: 1    

jev úkaz
jevit/ zjevit [sdělit/ ukázat se]
zjevení, objev/ -itel, projev
j. přírodní/ fyzikální aj.
výjev/ vyjevený = vytržený [ze spaní], překvapený
jeviště


Možná související slova

Slovo jev se objevilo ještě zde:
anihilace (nihil = nic) jev, při kterém se spojí částice a antičástice, čím původní částice zanikají a vyzáří se energie, kterou nejčastěji přenášejí fotony
- viz foton
fakt, faktickýfaktum, opravdovost, skutečnost, skutek, událost, ověřený jev/ příběh
faktický = opravdový/ věcný/ skutečný
faktografie = popis jevů, shromažďování údajů
artefakt = lidský výtvor
de facto = skutečně
- viz faktor
fata morgana optický jev v atmosféře [lze vidět obraz vzdál. objektu zrcadlící se ve vzduchu atmosféry díky teplotní inverzi]
- viz chiméra, inverze, přízrak, tetelení, vidina
fotonka čidlo záření využívající fotoelektrický jev/ fotoelektrické čidlo
- viz fotočlánek
meluzínazvuk jakoby vytí, hvízdání větru [akustický jev/ úkaz]
hora v severních Čechách
bájná víla
- viz fujavice
perioda čas. úsek mezi cyklicky opakovanými jevy [např. menstruace, edice časopisů aj., cykl výbuš. motoru]
jev, úkaz, situace či per. se opakující řetězec dat/ /znaků aj.
sínusovka/ vlna - vibrace/ chvění, vlnění
- viz menstruace
perspektiva optický jev, vzdálené objekty se jeví menší než objekty blízké, přičemž se přímky sbíhají v dálce, do tzv. úběžníků
p. chápeme jako výhled kupředu do budoucnosti [perspektivní/ nadějný kádr, p. úspěch/ neúspěch]
ptačí perspektiva = z výšky
- viz 3D, retro-, retrospektiva, deskriptivní geometrie, panorama
supravodivost jev kvantové mechaniky [materiál neklade odpor průchodu el. proudu, vypuzuje magnetické siločáry a vytváří silné magnetické pole]
tah přír. jev [t. ptáků do teplých krajin
t. lososů proti proudu
t. vzduchu [komínem] vzhůru
t. štětcem
koloběh moř. proudů/ větrů
voj. tažení, tahy [losů/ na šachovnici apod.]
být na tahu s někým [až do rána/ v posteli]
(táhnout, natáhnout [hodiny, kalhoty, šňůru, vedení]
voj. tažení
zvířecí tahouni
příklady táhnou)
zatáhnout outratu [zaplatit]
přetáhnout někoho [klackem]
přitáhnout/ získat klienty/ diváky, atd. atp.
výtah, zátah, tažné lano, tah motoru, být v tahu [zmizet], být na tahu [popíjet kdes po hospodách/ zábavách]
- viz luft, ventilace
turbulence náhlý atmosférický jev, kdy vlivem teplotních změn se tvoří vzdušné propadliny aj. komplikující řízení létajících prostředků
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist