Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova jev

Počet nalezených zmínek: 1    

jevúkaz
jevit/ zjevit [sdělit/ ukázat se]
zjevení, objev/ -itel, projev
j. přírodní/ fyzikální aj.
výjev/ vyjevený = vytržený [ze spaní], překvapený
jeviště


Možná související slova

Slovo jev se objevilo ještě zde:
anihilace(nihil = nic) jev, při kterém se spojí částice a antičástice, čím původní částice zanikají a vyzáří se energie, kterou nejčastěji přenášejí fotony
- viz foton
fakt, faktickýfaktum, opravdovost, skutečnost, skutek, událost, ověřený jev/ příběh
faktický = opravdový/ věcný/ skutečný
faktografie = popis jevů, shromažďování údajů
artefakt = lidský výtvor
de facto = skutečně
- viz faktor
fata morganaoptický jev v atmosféře [lze vidět obraz vzdál. objektu zrcadlící se ve vzduchu atmosféry díky teplotní inverzi]
- viz chiméra, inverze, přízrak, tetelení, vidina
fotonkačidlo záření využívající fotoelektrický jev/ fotoelektrické čidlo
- viz fotočlánek
intence1. záměr, zaměřenost na něco, úmysl [v těchto intencích]
2. jaz. jev, že některé sloveso nevyžaduje vyjádření původce nebo cíle děje
meluzínazvuk jakoby vytí, hvízdání větru [akustický jev/ úkaz]
hora v sev. Čechách
bájná víla
- viz fujavice
periodačas. úsek mezi cyklicky opakovanými jevy [např. menstruace, edice časopisů aj., cykl výbuš. motoru]
jev, úkaz, situace či per. se opakující řetězec dat/ /znaků aj.
sínusovka/ vlna - vibrace/ chvění, vlnění
- viz menstruace
perspektivaoptický jev, vzdálené objekty se jeví menší než objekty blízké, přičemž se přímky sbíhají v dálce, do tzv. úběžníků
p. chápeme jako výhled kupředu dobudoucnosti [perspektivní/ nadějný kádr, p. úspěch/ neúspěch]
ptačí p. = z výšky
- viz 3D, deskriptivní geometrie, panorama, prognóza, retro-, retrospektiva
psychosomatický(psyché - duše) psychicky ovlivňující fyziologický proces nebo jev
- viz fyziologický
symptompříznak, vnější projev, průvodní jev jinak obtížně sledovaného děje, stavu nebo procesu.
symptomatický = příznačný, zaměřený na příznaky [nikoli na příčiny – umožňuje rozpoznání/ diagnózu určité nemoci]
- viz syndrom
tah1. přír. jev [t. ptáků do teplých krajin
2. t. lososů proti proudu
3. t. vzduchu [komínem] vzhůru
4. t. štětcem
5. koloběh moř. proudů/ větrů
6. voj. tažení
7. tahy losování
8. na šachovnici ap.
9. být na tahu s někým [až do rána/ v postel]
10. táhnout/natáhnout [hodiny, kalhoty, šňůru, vedení]
11. voj. tažení
12. zvířecítahouni
13. příklady táhnou
14. zatáhnout outratu [zaplatit]
15. přetáhnout někoho [klackem]
16. přitáhnout/ získat klienty/ diváky, atd. atp.
17. výtah
18. zátah
19. tažné lano
20. tah motoru
21. být v tahu [zmizet]
22. být na tahu [popíjet kdes po hospodách/ zábavách]
- viz luft, ventilace
turbulencenáhlý atmosférický jev, kdy vlivem teplotních změn se tvoří vzdušné propadliny aj. komplikující řízení létajících prostředků
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist