Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene J

Počet nalezených zmínek: 89    

1    2    3   
jezero větší stojatá vodní plocha [Máchovo j., Černé j. aj.], též zahradní jezírko - okrasné/ koupací
- viz biotop, laka
Ježíšek 24. prosinec - štědrý den - křesťan. oslava narození Ježíše Krista u stromečku (dárky a veselí), Vánoce
- viz Vánoce
jho/ jařmo krumpholec, dřev. nákrční část postroje tahounů
též droužek/ břevno k nošení zavěšených džberů aj.
(ujařmit = zdeptat)
- viz chomout, cemr, rapice
Jidáš též Judáš, zrádce [jeden z Kristových učedníků, který ho zradil]
- viz jidášky, pečivo
jidášky smažené/ pečené velikon. sladké [kroucené] pečivo - na Zelený čtvrtek - pochoutka
- viz Jidáš, Velikonoce
jídlo pokrm, potrava, strava, co se jí/ požívá, (vulg.) žraní, žranice
jedení [vyjedený talíř]
jíst, najíst, snísti, snědené j., jez!
Jídelní lístek
U sněd. krámu
- viz konzumace, menu, potraviny, poživatina
jikry rybí vajíčka [jikernačka = r. samice, mlíčňák = samec]
jikry = delikatesa/ pochoutka (např. kaviár [z jesetera amurského])
- viz herinek, násada, potěr
jílec úchopová část meče - držadlo, často s křížovou záštitou (zevně mohou být ještě upevněny krycí/ ozdobné střenky jako u nožů)
- viz čepel, držadlo
jímka nádrž/ -ka k jímání [vody, kalů ap.]
- viz žumpa, senkrovna, kanalizace, kondenzátor
jíní jinovatka či jinováč [zmrzlá vodní pára na trávě, větvích, předmětech
ojínění]
[jiní, druzí, ostatní = příd. jména]
- viz holomrazy, mráz
JIP nemocniční jednotka intenz. péče
jirchář řemeslník vydělávající/ vyčiňující jemné kůže pomocí roztoku kamence aj.
jirchárna
- viz holina, koželuh, krupon, kůže, tříslovina
jírovec (Aesculus hippocastanea) maďal, kaštanovník koňský
- viz kaštan
jiskrová depeše(v zač. bezdrát. telegrafů) [spoj. s loďmi, vzducholoď., vlaky aj.]
telegram [cena dle počtu slov, vzdálen. a spěšnosti]
- viz morzeovka, kurýr, telegraf
jistina základní peněžní částka/ obnos/ suma [půjčka, vklad, kauce] k níž se připočítávají úroky
jistý bezpečný, opravdový, pevný, spolehlivý, určitý, zaručený
jistota = zaručená pravda, spolehlivost a bezpečnost
jitro plocha 2 korce = 3 míry = 1600 čtverečních sáhů = 57,54642 arů
ráno/ doba rozednívání
jízda jízdní vojsko/ kavalerie
j. pozem. dopravou
- viz koňmo, trysk
jízlivost uštěpačná/ škodolibá mluva [pohrdání, sžíravý vtip, výsměch]
- viz ironie, fraška
jízlivý uštěpačný, kousavý, výsměšný, zlomyslný [člověk]
(Cicuta virosa) - rozpuk jízlivý [jedovatá rostlina z bahnisek]
jmelí (vánoční ozdoba) roste roztroušeně jako parazit v korunách stromů listnatých i na jedlích a borovicích/ sosnách
jména (nomen) osob - křestní j. [Josef/ Pepík, Alois/ Lojza …] a příjmení [Procházka, Sádlo …], funkce
u fauny se užívá název druhu, někdy i jméno [Alík aj.]
dále se užívají názvy obcí [Dolní Mašťov], hradů [Loket] aj., hor a dalších zeměpis./ terén. celků včetně vod, lesů a cest, uved. v mapách
věci mívají i více pojmenování, většinou podle zdroje, tvaru/ vzhledu, účelu či funkce a upotřebení, projevu, event. události
- viz synonym
jódlování alpské švýcarsko-tyrolské halekání/ jásání v horách na „jó-dli-jódlo-já“ apod.
jóga staroindická teorie a praxe sebeovládání a všeobecného sebezdokonalování
(jogín = stoupenec/ pěstitel jógy)
jogurt kysaný výrobek z pasterizovaného zahuštěného mléka (pův. patent pražské Radlické mlékárny z r. 1933)
- viz kefír
Joule (J = džaul) jednotka práce a energie: {J = kg · m2 · s-2} [kg kilogram, m metr, s sec.]
Energie: {E = m . c2} [E v J, hmotnost m v kg, rychlost světla c v m/sec]
Rychlost světla c ve vakuu = 299 792 458 metrů za sec.
Kilowathodina: 1 kWh = 3 600 000 J
- viz kandela
jubilejní akce k oslavě výročí osoby/ události/ vzniku [např.spojená s výstavou a zábavou]
jubilant
judaizmus židovství, žid. náboženství
- viz semitizmus
Jugoslávie jihoevropský stát 1918-1991: Srbsko {s Kosovem}, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko {s Dalmácií}, Makedonie a Černá Hora
jukat ukazovat se a dávat znamení zpoza krytu
(vyjukanej = překvapený bázlivec/ strašpytel)
jukebox automatický stroj na přehrávání hudby, dnes už převážně využívající systém MP3 ve spojení s počítačem
- viz diskotéka, MP3
jumping adrenalinový sport (skákání na malých trampolínách
bungee/ para jumping [bandží … džampink] = skok z mostu {padákem apod.})
Junák česká skautská organizace
R. 1912 prof. A. B. Svojsík vydal knihu Základy junáctví a uspořádal první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice
- viz skaut, jamboree
junior mladší / syn staršího [seniora], mládenec
(juvenilní = mladistvý, týk. se mládí)
- viz abrahámoviny, dorostenec, gerontologie, družba, senior
jupka bolerko, halenka
tradiční dámská/ dívčí venkov. halenka do pasu s dl. rukávy [též kacabajka, lajbl, kabátek kroje, zimní plyška]
- viz dyftýn
jurisdikce soudní příslušnost/ pravomoc, souzení
(jury [žiri] = soudní dvůr/ porota)
- viz justice, soud
jurta lehké obydlí kočujících asijců aj. [dřev. tyče s plstěnými rohožemi v kruhu, s kopulovitou/ kónickou střechou]
- viz ubytování, vigvam
just zdůraznění negativního rozhodnutí, naschvál („a just ne“), projev umíněnosti
- viz truc
justice spravedlnost, právní řád, soudnictví, advokacie
JUC = dřív. právní čekatel
JUDr. - doktor práv
- viz jurisdikce, advokát, svár, spor
JZD Jednotná Zem. Družstva, zajišťující spol. hospodaření, zásobování potravinami, soc. péči a kult. vyžití venkova
- viz družstvo, kolchoz, kulak
1    2    3    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist