Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene J

Počet nalezených zmínek: 89    

1    2    3   
jaderná energieenergie uvolňující se z jad. reakcí v atom. jádře [atom. energie, užív. v jad. elektrárně, lékařství aj.]
- viz atom
jádrohlavní/ základní část [obecně střed/ osa/ ohnisko]
atomové jádro, jaderný
jádro plodu [semeno]/ problému
jadrné krmivo [zrní, šrot]
jadrná řeč [vyjadřování]
jáhly proso [obilnatá travina] s vzrostlými „klasy“ drobných kuliček/ semínek = chutné bezlepk.jídlo podob. rýž. nákypu]
- viz ptačí zob
jachta plavidlo s kajutami, poháněné plachtami či motorem
jachtink = vodní plachtění
jakbysmet zrovna tak/ stejně [jeden za 18 a druhý bez dvou za 20]
- viz némlich
jalovec (juniperus) - chvojka klášterská, jehličnatý keř nebo strom dosahující výšky až 10 m
používal se i v léčitelství
- viz chvoj/ -í
jalový, jalováneužitečná/ nepracovní/ planá/ povrchní [činnost, řeč, řeka bez ryb ap.]
jalovost
jalovina = hlušina
jalovice = neoplodněné tele ženského rodu
- viz pláňata
jamka (golf) každá j. se skládá z odpaliště 1. rány, fairway [nejkratší cesta grýnem], jamkoviště [green = grýn-plocha s jamkou], písečných a vodních překážek a z roughu [raf = výše postříhaná tráva okolo odpališť, fairway a jamkovišť]
- viz golf, patr
jančar dámské vysoké boty ke kroji
jankovitýrozjařený/ rozverný/ bujný/ bujarý, neposlušný, poblázněný, neklidný, hyperaktivní (např. uličník, kůň)
- viz bujení, euforie, jarý
jantar zkamenělá pryskyřice [nalez. Polsko - Zátoka Pucká, aj.]
- viz polodrahokamy
jarka druh pšenice [zraje dříve než ozimá]
křestní jméno Jaroslav/ -a [Jára]
jarmara almara, skříň, též „šifonér“
skříňka [i s šuplaty] = komoda/ prádelník
- viz toaleta
jarmark výroční trh ve výsadních místech
(tržiště = vyhražený pozemek k prodeji přebytků, zboží dom. výroby, dobytka aj, též s kramáři a atrakcemi)
jarovizace první stadium fyziologického vývoje rostlin
umělý proces urychlující vývoj rostlin [ozařování semen aj.]
jarý, jaré mladý/ mladé, probouzející se k životu
- viz bujarý, jankovitý, ozim, roční počasí
jářku dvojslovo [já říkám/ povídám
jářku, tento, nic, co jsem to chtěl říct? = pomoc k rozpomenutí]
jásot nadšený projev radosti a uctění s máváním, tleskáním, voláním a díkůvzdáním za úspěchy
jatečný určený na porážku a k spotřebě
jatka = porážka [místo k zabíjení/stahování kůže a porcování dobytka]
j. dobytek
jatka, jatky objekt k porážení, bourání a porcování hospodářských zvířat [jatečný skot aj.]
masové zabíjení, masakr
- viz kafilérie
ječení pláč, hulákání, řvaní, řičení, křik/ povykování, vytí [upozorn. na sebe]
„co ječíš, kdo ti co udělal?“]
vyjádření nevychovanosti/ vzteku ap.
jednocení provádíme u setých okopanin [mák, řepa ap.] - na řádku se ponechá na vzdálenost sponu ta nejsilnější rostlinka
- viz spon
jednoduché strojepáka, kladka, kladkostroj, kolo na hřídeli, klín, šroub
jednokare zdůraznění rychlosti: „uháněli jednokare pryč , jen se za nima prášilo“
kalupem/ tryskem
jednotka, jednotkydílčí počítatelné částice [váhové, peněžní, fyzikální, vojenské, provozní ap.]
gardy, soudobé či histotické vojenské složky, štáby, útvary, svazky, fronty
pěší vojsko [infantérie aj.]: družstvo cca 10 osob, četa cca 30, rota/ setnina/ kompanie cca 100, prapor/ batalion až 700, pluk/ regiment až 3000
dělostřelectvo [artilérie]: obsluha/ poločeta, četa, baterie, oddíl, pluk; konvoj, odřad, předvoj, skupina, atp.];
- viz eskadra, fronta, garda, milice, svazky
jednotně [unisono] jednohlasně, jednomyslně, souhlasně
jedovatérostliny: blín, bolehlav, durman, rulík, tis, ocún, škumpa, narcis, konvalinka, bolševník [u všech jedů záleží na dávce - množství]
houby - často smrtelné: muchomůrka zelená/ bílá/ jízlivá, pavučinec plyšový, vláknice Patouillardova, závojenka jarní/ olovová, strmělka vosková/ pohárovitá, helmovka zoubkatá, pestřec bradavičnatý, lysohlávky, hřib hořký/ satan, čechratka, ucháč, holubinka vrhavka, třepetalka svazčitá aj.
hmyz aj. - přenašeči chorob: sršeň, vosa, včela, čmelák, komár, ovád, moucha, klíště, mravenec, štěnice, blecha, veš, roztoč, šváb aj.
některý hmyz [a hadi] jedem ochromuje/ zabíjí, střevlíkovití brouci koušou, jiní jed stříkají, někteří tvorové žahají či ožírají děti; člověka usmrtí 0,03 g alkaloidu kantharidin našeho puchýřníka lékařského z čeledi majkovitých
(jedy = toxiny, viry)
- viz toxiny, droga, černá vdova
jehelníček drobný polštářek k ukládání/ zapichování šicích jehel a špendlíků
jehlice pevné pletací dráty k pletení svetrů aj.[užívá se i ruční pletací stroj]
(k háčkování se používá podobný drát s háčkem)
jehly šicí/ strojní [s ouškem]
ozdobná j. do vlasů aj.
jehly k pytlování [zašití naplněných pytlů/ žoků
kroužkové jehly.
kuch. jehly na špíz
- viz přadeno, svetr, štrykování
jehně mladá ovce [ovečka či beránek]
- viz perzián
jektat klapat / cvakat zubama [ze strachu, nemoci nebo zimou]
jaktace
jelenice jemná jelení kůže [užívaná k leštění/ cídění/ čistění ap.]
jelimánek naivně udivený, nezkušený („spadlej z višně“)
jelita zabíjačková pochoutka podobná jitrnicím/ jaternicím - střívka naditá tmavým prejtem
(podlitiny po výprasku holí ap.)
- viz vepřové hody
jepice obecná(Ephemeroptera) až 17 mm dlouhý létavý hmyz z prvohor [dospělci žijí u čistých vod jen několik hodin {jepičí život}, přežívají jen larvy]
jeřáb zvedací stroj [pojízd./ věžový stav., skladový, s výložníkem či řetěz. kočkou]
strom [plody = jeřabiny]
j. popelavý = velký tažný pták
- viz krán
jesle žebřiny v chlévě či lesním krmelci (k zakládání píce zvířatům)
pečovatelské zařízení pro děti do 3 let věku)
jesličky = stojan se žlábkem pro nemluvně
ještěrkamanipulační vozík [ruční/ motorový/ tažný]
(zdvižka = vysokozdvižný vozík)
(Lacerta) malý ještěrovitý hmyzožravec
samohybný protiletecký kanon
jev úkaz
jevit/ zjevit [sdělit/ ukázat se]
zjevení, objev/ -itel, projev
j. přírodní/ fyzikální aj.
výjev/ vyjevený = vytržený [ze spaní], překvapený
jeviště
jez splav [na splavné řece], přehražovací/ vzdouvací zařízení řeky s vorovou propustí [šlajsnou]
(komorové zdymadlo s vraty slouží lodím)
- viz plavení
1    2    3    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist