Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova ideologie

Počet nalezených zmínek: 1    

ideologie ucelený filosofický i obecný výklad života společnosti, ze kterého vychází politický program určité skupiny, soubor základních tezí
soustava myšlenek, teorií, představ a názorů na svět/ společnost, [politický] směr vývoje [levicový, pravicový, liberální aj.] a konkrétní cíle [liberalismus, socializmus, fašizmus, nihilizmus atd.]
ideologii [kapitalistickou či komunistickou aj.] nelze zničit, nejvýše zakázat


Možná související slova

Slovo ideologie se objevilo ještě zde:
fašizmustotalitní ideologie, nastolená B. Musolinim v Itálii r. 1919, nacionálně-šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou vlády
(fašizmus byl např. v Itálii, Španělsku, Německu ...)
fašismus
- viz korporativizmus, nacizmus
idea idol = vzor, fetiš, ideál
vůdčí cílová myšlenka, nápad [smysl, význam, pojem, podstata]
ideál/ -izace = vytvář. pojmů a abstrakcí
představa/ vize vysokého/ vznešeného až nedostižného cíle/ popisu něčeho v lepším světle, než skut. je
- viz idea, idealista, idealizmus, ideologie, idol
ideální absolut. dokonalý, výborný, přesný [ideální rovina, stav aj.]
- viz ideologie, idyla, vůdčí
liberalismus, liberální, liberalizace(liber - svobodný) svobodomyslnost, shovívavost, bezzásadovost, snášenlivost k jiným názorům kromě socialistických
buržoazní filozofický směr/ světový názor
politická a ekonomická svoboda, omezení vlivu státu a ochrana soukromého majetku
ideologie globalizace
(neoliberalisté chtějí, aby stát jen vytvářel podmínky k tržnímu hospodářství)
nacionalizmus (natio = národ) ideologie výjimečnosti a nadřazenosti vlastního národa
- viz frickové, fašizmus, islám, sionizmus, rasizmus
rasizmus, rasismus odpor k jiné rase
teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny lidí podle rasového klíče
běloši/ árijci, židé, černoši, cikáni, rudoši/ indiáni aj.
umělá selekce na vyšší rasy [nadlidi/ vyvolení - u nacistů, sionistů, islámistů aj.] a nižší rasy [sloužící]
- viz nacionalizmus
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist