Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 195    

1    2    3    4    5   
ISBN (International Standard Book Number - mezinárodní standardní číslo knihy) číselný kód k přesné identifikaci knižních vydání
ischémie místní nedokrevnost tkání a orgánů, která má příčinu v uzávěru přívodné tepny (místní anémie)
- viz trombóza, TIA, stenóza, iktus
ISIC mezinár. identif. průkaz studenta VŠ/ univerzity
islám arabské monoteist. náboženství - [založil jej v 6. století n.l. v Mekce prorok Mohamed
zásady sepsány ve verš. Koránu]
islámským vládcem býval sultán či kalif
dnešním círk. představit. je ulema [učenec]
islám. chrámem je mešita s věží/ minaretem
- viz džihád, fez, minaret, kalif, nacionalizmus
IT Informační Technologie [výpočetní technika, programování, masmédia atp.]
- viz outsourcing IT, výpočetní technika, PC, dok/ -y, informatika, ajtýk
iterace opakování
početní metoda postupného přibližování k výsledku
vtíravé opakování představ
itinerář cestovní deník - náčrt, popis cesty/ trati s jejími zvláštnostmi/ vzdálenostmi a zajímavostmi
ivani (pejor.) Rusové, moskali (Moskvané) = [býv. rudoarmějci či přísl. Sovětské armády]
(sovět = (rus.) rada, sněm býv. SSSR)
- viz SSSR
izobara (meteo) čára [izolinie] spojující na mapě místa se stejným tlakem vzduchu přepočteným na hladinu moře
- viz počasí
izolace ochrana - např. i. před infekční nákazou
i. el. vedení/ vodičů proti zkratu či úrazu
i. proti zatékání vody do domu, tepelná i. aj.
izotopy atomy téhož prvku, lišící se pouze počtem neutronů [mají stejné protonové číslo ale různé nukleonové číslo]
- viz jaderná energie
iluminacebarevný obraz ve středověkých rukopisech
slavnostní osvětlení
časopis o filmologii
viz luminiscence
IStzv. Islámský stát [expanzivní šovinistická teroristická organizace]
viz islám
Idiofonyhudební nástroje vydávající tóny a zvuky chvěním sebe sama, nikoliv chvěním membrány, struny nebo vzduchového sloupce
- viz aerofony, hudební nástroje
idiomjazyková zvláštnost, nářečí
- viz slang
IFORjednotky rychlého nasazení NATO [pod. je SFOR]
- viz NATO
iluzionista[kabaretní ap.] kouzelník užívající různé triky
- viz iluze, komediant
imanentnítrvající, vnitřní, s něčím spojené/ bytostně vlastní/ příslušné, možné [odpovídající zkušenosti, empirickému poznání]
- viz inherentní, transcendentní
immateriálnínehmotný
- viz absolutno
impropmptu(fr. emprompty) improvizovaně/ spatra
"V náladě" [skladba F.Schuberta]
in(angl.) na, do, ve, proti
[např.: I am in {ajm in} = jsem připraven {k činu/ jednání}]
incestkrvesmilství
hříšná nečistota [sex mezi příbuznými]
- viz sodomie
indikace, indikovaturčení [zjišťování] stavu/ stanovení dalšího postupu
indikátor = ukazatel, sledovač intenzity
oznámení, ohlášení
indikovaný = udávaný, předepsaný
industriepíle, činnost, pracovitost
průmyslová výroba, průmysl
soubor kamenných a kostěných nástrojů a odpadků při jejich výrobě v pravěkých kulturách
influencevliv, ovlivňování, působení
inkluzeuzávěr
vztah mezi třídami, množinami vyjadřovaný slovy je podmnožinou
inkrust, inkrustacepovlak, nátěr, zdobení barevným materiálem, obložení, vysrážení látek z roztoků
vznik kůry/ potah minerálními látkami, kornatění
- viz intarzie, krusta, politůra
instalacezavedení, připojení, umístění technických zařízení, vybavení budovy ap.
rozmisťování předmětů pro výstavní účely
akt uvedení koho/ čeho do funkce/ činnosti
opakem je odinstalace/ odpojení/ zrušení
- viz inaugurace
INTERPOL(angl. International Criminal Police Organization) největší policejní [krimi] organizace na světě [mezinárodní mezivládní organizace]
iont, jontminerály [chemické prvky] rozpuštěné ve vodě [minerální vody]
+ aniony
- kationy
iontový/ jontový = složený z iontů [nápoj kyselý či zásaditý]
- viz pH
iontoforézaléčebná metoda [do kloubů se zavádějí ionty léků]; též jontoforéza
- viz iont, elektroléčba
IR(infrared) infračervený
- viz UV
irenický(lat. irené – mír) mírový [hlásání míru]
irenizmus
irigografierentgenové vyšetření střeva po vypití kontrastní látky
- viz kolonoskopie
isoprénorganická sloučenina, bezbarvá těkavá kapalina
- viz terpeny
1    2    3    4    5    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist