Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 195    

1    2    3    4    5   
impregnace napouštění pev. látek vhodným roztokem ke zvýš. trvanlivosti, nepropustnosti ap.
pod. je „grémování“ [kož. bot aj.] vosk. krémem
- viz laminování
impresário[najatý] podnikatel v zábavě a umění [zařizuje vystoupení, produkce, hospodaření]
- viz management, šou, trénovat
improvizace tvůrčí projev nebo výtvor bez předch. přípravy
nouzová/ neplán. činnost/ reakce
přizpůsobení se vzniklé situaci
řešení „s patra“
- viz provizorium
impuls podnět, popud, iniciace
krátký proud. náraz
vstupní signál
série impulsů
impulzivní = neklidný, náhlý
- viz iniciála, hyper-, kompulze
imrvére (z něm.) neustále/ pořád, co se často/ stále dokola opakuje [s různými obměnami, furt dokola]
- viz repete, kontinuální, perpetuum mobile
imunita právně zaručená nedotknutelnost
schopnost obrany organizmu proti antigenům [bakterie, viry, plísně, prvoci, nádorové buňky ..]
in / IN cizí předložka: v/ na/ při/ u/ do/ uvnitř [in flagranti, made in
(slang: být IN/ in-line {inlajn} = v linii/ pokrokový/ moderní]
in/ intra- = uvnitř/ vnitřní/ vnitřně [In vino veritas - ve víně pravda
intravenózně = do žíly]
(opak IN = OUT{aut}/ ven))
inaugurace slavnostní uvedení do funkce/ hodnosti/ úřadu, otevření [budovy] či zahájení [provozu]
- viz nominální, dyzajn
incident vážná příhoda/ událost/ nehoda s následky [i mezinárodní]
výstřelek širšího dosahu
(incidence = % nemocnosti obyv.)
- viz aféra, bulvár
index rejstřík, seznam/ soupis, rozlišovací symbol, student. průkaz o studiu na VŠ
indexace = označování indexem
- viz koeficient
indián. zbraně kamenná palice na topůrku
tomahawk - sekerka
oštěp
kopí
luk s šípy
bola - koule na řemínku s držadlem
foukačka šípů
bumerang
indiánky povídky a romány o amerických indiánech, proslavené např. něm. spisovatelem K. Mayem (psal i o národech Středního východu]
indiferent, indiferentníbezpartijní, nestraník, bez stranické příslušnosti, nečlen politické strany/ hnutí, ap., nezúčastněný
- viz politická strana, diference, neutrál
indigo orientální rostliné barvivo pův. z indigovníku (Boryt Isatis), známé 3000 let [temně modrý, načervenale se lesknoucí prášek nerozpustný ve vodě nýbrž v lihu [užívaný na ink.tuhy/ tužky, barvení, pův. k výrobě inkoustů]
indiskrece vyzrazení, vniknutí do diskrétního prostoru
viz indiskretní
indiskretní porušení diskrétnosti, vyzrazení, [opak diskretní]
- viz diskrétní, kompromitace, konspirace
individuumindividualista, podezřelý jedinec, samotář
(individuální = speciálně zaměřený, osobitý [přístup, výcvik, vztah]; samostatný; i-alizmus = důraz na jedince, význam jedince a jeho zájmů)
- viz plurál, solitér
indoor (angl.) domácí/ vnitřní [sport – halový/ sálový]
(outdoor = venku, venkovní, v přírodě, exteriérový)
indukce (inductio, návod), induktivní metoda
opak dedukce
vývod, závěr
logické odvozování, vyvozování nových závěrů
úsudek směřující od jednotlivého k obecnému
vektor. veličina charakterizující elektr., magnet. či el.-magnet. jevy vzniklé vložením látky do těchto polí
reaktance indukčního charakteru se též nazývá induktance, a reaktance kapacitního charakteru kapacitance
- viz admitance, dedukce, impedance, kapacita, reaktance, susceptance
Indukční deskyvarné desky s indukč. technologií [výhody: nízká energet. náročnost, rychlý ohřev a chladný povrch varné desky i v průběhu vaření]
na indukč. desky je nutno zakoupit vhodné indukční nádobí [indukční ohřev je generován magnetickým polem - teplo je generováno přímo v kovu]
- viz indukce
induktor histor. ruční generátor stříd. el. proudu pro telef. zvonek [otáčení vinutí kotvy mezi magnety]
- viz telefon, Wagner, dynamický, alternativa
industria, industrializacečinorodost/ zprůmyslnění [zaostalé/ agrární {=zemědělské} země]
industriální = průmyslový [průmyslová společnost]
- viz etapy dějin
inercie nečinnost, setrvačnost
inerční/ inerciální [{navig.} soustava, systém]
inertní (inert matter] - netečný/ nejedovatý/ neaktivní/ ušlechtilý/ vzácný [atmosféra, plyn, substrát], materiál [např. posyp]
inf. nemoci (infekce = nákaza/ nakažlivost) přenosné choroby způsobené různými mikroorganismy - viry, bakteriemi, parazity či houbami
infant, infantilní urozené/ šlechtické dítě [často jako sloužící páže či panoš]
dětinsky zaostalý člověk, dětina/ -ský
(infanterie = voj. pěchota)
infarkt iktus, mrtvice, ohraničené odumření tkáně z uzavřeného přívodu krve z tepny
(i. myokardu, plic, placenty, ledviny)
- viz embolie, šlak , fibrilace
infiltrace průsak, průnik zábranou/ uzávěrou/ filtrem [např. špiónů, disidentů aj. škůdců, včetně věcí/ látek/ virů apod.]
inflace proces znehodnocování peněz projevující se poklesem jejich kupní síly [zdražováním zboží a služeb]
deflace = pokles cen/ zvýš. kupní síly
- viz monetární
informace údaj, zpráva/ reportáž, zformování
(informatika = teorie vzniku, zprac. a přenosu informací
informátor = špicl aj.)
- viz bit, IT, PC, zpět. vazba, žurnál
infuzevpravení většího množství tekutiny do organizmu zpravidla nitrožilní cestou [injekcí, kapačkou]
- viz kanyla
ingerence vliv/ ovlivňování, vměšování, zasahování, usměrňování
(fr. ingénieur = inženýr [ak. titul absolv. tech., ek. a zem. VŠ
inž. sítě [voda, plyn ..])
ingot odlitek surového železa z vysoké pece aj., ve tvaru hranolu/ housky/ vývalku [příp. bramy z kokily] pro další zpracování/ válcování aj.]
ingredience kulinářská [=kuchařská] či léčitelská bio-přísada
přísada vůbec
inhalace vdechování [léčivých par při respiračním onemocnění]
(exhalace = vydechování)
inhalátor = přístroj k vdech. léčivých výparů ap.
- viz vaporizér
inhibitor látka/ přísada zpomalující či zastavující reakci [např. i. koroze]
iniciála počáteční písmeno
(iniciace = podnět
iniciativa = podnikavost
iniciativa (z lat. initiare, zahájit, začít) podnět nebo popud k zaháj./ vykonání něj. činnosti/ rozhodnutí
iniciovat
iniciátor kdo z vlast. popudu něco vyvolá
spoušt. zařízení, rozbuška/ roznětka/ palník výbuchur
zdroj nákazy
- viz explosiva, iniciativa, infekč. nemoc, munice
injekce vpravování, vhánění, vstřikování určené látky [séra, …]
enema = lékařská inj. stříkačka/ klystýr
viz sérum, klystýr
1    2    3    4    5    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist