Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 398    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
humpolácký mohutný, masivní a hrubý, neopracovaný/ neotesaný, nepohodlný/ neuhlazený [nábytek, stroj aj.]
humr velký mořský korýš [až 60 cm, živí se plži, které otvírá silnými klepety]
gurmánská pochoutka
- viz klepetáč, kreveta
humus vrstva obdělávané půdy
černozem
(uzrálý [homogenní] kompost, zeměď. půda vysoké bonity/ kvality)
- viz druhy půdy/ kompost/ -ování, prsť
huňatý chlupatý [houně, vlas, svetr, kožich]
{chundelatý} porost zvířat [chlupy/ huňky/ rouno/ štětiny/ chmýří/ žíně/ vousy/ hříva/ rous …]
- viz žijony
hunt kolejový hornický vozík
(huntovat = přetěžovat, špatným zacházením poškozovat [„všechno tam je zhuntovaný“])
- viz tůra
hurá projev radosti/ spokojenosti/ podpory oblíbence/ připravenosti k zápasu/ činnosti [„hurá do toho a půl je hotovo, hip hip“], bojový pokřik
hůrka výšina, malá hora, kopec, vrch/ vršek
horní, hoření, [být, lézt, letět] vzhůru, nahoru/ -ře, z hůry, půda domu, horka
horákyně
- viz horalky, mulda
hurónský řev/ křik/ ryk/ řvaní z plna hrdla
[Huróni = indiánský kmen v Kanadě]
Hurvínek [spolu se Spejblem, Máničkou a psem Žerykem] známé loutky J. Skupy
- viz bramborové div., Kája Mařík, Marbulínek, Kašpárek, Škrhola
Hus Jan(1369-1415) rektor univerzity a církevní reformátor z počátku 15 století, kázal proti církevním zlořádům a za přijímání podobojí
za pravdu byl 6. července 1415 rozhodnutím katolického církevního koncilu na břehu Rýna upálen
toho dne Češi pravidelně konali tryzny s proslovy u hořící hranice
za ČSR to byl státní svátek
- viz glejt
husaři pův. maďar. jízdní osobní stráž panovníka, vojáci lehké jízdy/ kavalerie za RU
husarský kousek = odvážný
- viz hulán
husité revoluční hnutí vzniklé r.1419 z reformního proudu v katolické církvi po upálení mistra J. Husa
říkali si kališníci/ táborité
v Táboře založili vojsko, které vedl hejtman Jan Žižka z Trocnova a jiní
bojovali proti církevní/ panské nadvládě a útisku doma i za hranicemi
- viz spanilé jízdy
hustota fyzikální vlastnost látek
(hustilka/ pumpička = pístový nástroj k huštění nafukovacích předmětů [míčů, pneumatik, lehátek/ matrací aj.)
huť závod k získávání a úpravám minerálů, získávání/ tavení/ úpravy stav. kamenů, skla a kovů z rud [hutnické výrobky: traverzy, plechy, dráty, oceli, aj.]
hutnota (hutnost, pevnost) - specif. hmotnost par/ plynů vztažená na vzduch udává, kolikrát jsou nebezp. chem. látky těžší/ lehčí než vzduch
- viz hutný, huť
hutný kompaktní, celistvý, soudržný/ kohezní, pevný, zhutněný, souvislý, zahuštěný
- viz huť
hvězdicová jízda[z různých míst do jednoho cíle] patří mezi nejstarší motoristické sportovní aktivity [např. Rallye Monte Carlo či Dakar]
- viz rely
hvězdokupaseskupení hvězd, které pohromadě udržuje gravitace
- viz gravitace
hvízdání pískání (v plicích, ústy, píšťalou [sport. rozhodčí], sirénou, parní houkačkou, hud. nástrojem, na prsty
pískot některých živočichů
- viz píštala
hvozdy hluboké lesy
hybný motorius/ motoricus
hybnost = motolita/ motorika [pohybová schopnost člověka]
- viz motor
hybrid míšenec [hybrid, kříženec, bastard] - h. antropologický, genetický, agronomický, technický - (mestic/ kreol/ mulat, mezek/... hybridní brojlery, h. zelenina/ obilí/ květiny/ stromy, vozidla/ letadla/ lodě s h. pohony [benzin + elektřina aj., h. ventilátory/ turbíny, h./ víceúčelové stroje, h. golfové hole, h. bondy [něco mezi akcií a dluhopisem], h. spis pro el./ digitální evidenci dokumentů atd. atp.)
hydra obluda, vodní saň
něco obludného/ velkého/ zlovolného [i literárně]
35
hydrant stojan/ přípojka vodovod. rozvodu k odběru vody/ hašení aj.
domovní/ chodbová protipožární skříňka s hadicí [nebo hasební suchovod]
hydraulika věda i praxe, např. užití tlakové energie [nestlačitelné] kapaliny pomocí pístu [zvedání břemen, vysouvání, brzdění, lisování aj.]
hydro- první část slov majících význam voda/vodní [hydrogenní, hydroskopický]
- viz hygro-
hydroalternátor alternátor k výrobě elektřiny poháněný vodní turbínou
- viz alternativa, induktor, dynamický, dynamo
hydrobetonmálo nasákavý vodotěsný beton pro vodní stavby
(jiné jsou YTONG = makroporitový beton - tvárnice)
- viz beton, panel, pórobeton
hydroplán vodní letadlo s plováky
- viz aero
hydroponie pěstování rostlin v živném roztoku bez půdy
hyenismus okrádání chudáků, neúcta k mrtvým, využívání neštěstí druhých, surovost, bezcitnost, bestialita
(hyena = mrchožrout/ nadávka)
hygiena očista, nauka o zdravém způsobu života
hygro- vlhko/-ý [předpona, např.: thermo-hygrostat = přístroj/ senzor [ke kontrole relativní vlhkosti a teploty vzduchu, aut. hygroregulátor]
hyper- [lat. předpona) nad-
hyperaktivnínutkavý, nadměrně činný, neposedný, [h. dítě
h. močový měchýř = inkontinence])
hypnóza uměle navoděný neúplný spánk. útlum sugestivním působením jiné osoby
hypnotizace, zhypnotizovat, hypnotický stav
- viz sugesce, trans
hypo- první část slož. slov s významem malý/ nedostatečný/ dolní [hypochondr, hypofunkce - sníž./ nedost. činnost]
- viz hipo-
hypocentrumohnisko zemětřesení
- viz meteo, seismograf, cunami
hypofýza (podvěsek mozkový, glandula pituitaria) centrální endokrinní žláza, do velké míry nadřaz. všem ostatním žlázám s vnitřní sekrecí v těle
- viz hormon
hypotéka úrokovaná půjčka se zástavou nemovitosti která je tím do splacení nemanipulovatelná
při nesplácení rostou poplatky
- viz hypotéza, půjčka, sankce
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist