Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 398    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
hroužit se pohroužit se do sna/ komatu, hluboce se zamyslet/ začíst, ztrácet vědomí, usínat
- viz tlouct špačky
hrozen (racemus) nevětvené květenství révy vinné, nesoucí na vřetenu [rhachis] stopkaté květy [měnící se v bobule, z nichž se lisuje víno {bílé, červené}]
hrozit hrozba/ úhroza/ schylování k nebezpečí či trestu [„ty ty ty, dej si pozor, nebo ...!“])
pohrůžka
(hrůza/ děs = pocit velkého strachu)
hrubý neotesaný/ neopracovaný [opak - jemný/ hladký]
(hrubián/ hrubec
obhroublý
hrubozrný, hrubě mletý [h. látka, mouka, drť]
- viz drsný, dryjáčník
hruď(thorax) střední část těla členovců mezi hlavou (caput) a zadečkem (abdomen)
prsa
přední část hrudníku [u zvířat: hrudí maso]
- viz prsa
hry dětské kuličky, školka, panák, schovka, na babu, na peška, tichá pošta, přetah, vybíjená, na četníky/ zloděje, přihořívá/hoří, škatulata, kokeš...
hřad bidýlko v kurníku k nocování slepic
- viz kur, bidlo
hřbet páteř, záda
horská protáhlá vyvýšenina
hřbet knihy [místo upevnění listů]
- viz cemr
hřeb, hřebík spojovací prvek dřev. částí [zatloukat hřebíky/ -čky kladivem
pevně spojovat k sobě, do zdi aj.]
- viz flok, papírák, podkova, rákosník, texle
hřebec chovný samec koně
(samice koně = klisna, kobyla
hříbě = mladý kůň)
(hřebčín/ hřebčinec = chovatelský objekt pro koně)
- viz konný, stáj, valach
hřebelcovatošetřovat dobytčí srst [vydrbat/ vyčesat pot a nečistoty škrabacím nástrojem - hřeblem {víceřadým kov. hřebenem}]
- viz hřeben, hřeblo
hřeben podélný vrchol pohoří/ střechy
nástroj k česání vlasů
k česání borůvek se užívá ruční korýtko s kovovým hřebenem
- viz hřeblo
hřebenáč vrcholový žlabovitý díl pálené krytiny [k pokrytí hřebenů střechy]
- viz krytina
hřebínek nástroj k česání vlasů či jako ozdoba u žen
zubatý výrůstek na temeni kura domácího (svraštělý hřebínek - známka nemoci)
hřeblo ruční kovový kartáč na hřebelcování srsti zvířat [očista drhnutím]
- viz hřebelcovat
hříchy 1. pýcha, 2. lakomství, 3. závist, 4. hněv, 5. smilstvo, 6. nestřídmost, 7. lenost
(hřešit = rouhat se Bohu, jenž trestá)
- viz ctnosti, desatero, zpověď
hřímání důrazné přesvědčování - hřímota
řinkot, hřmot/ hlučení/ rámusení/ kravál
(hromy a blesky - hřmění
hromování = klení, ulevování si)
- viz virvál
hřivna stará jednotka měny a váhy [1 hřivna = 253 g stříbra]
platidlo Ukrajiny
- viz groš
hřmot, hřmotit rámus/ -it
hřímat, hromovat - u sta hromů, hromy hřímaly
- viz hřímání
hub rozbočovač [např. 4x USB]
viz elektrická rozbočka
hubertus pův. myslivecký vlněný plášť s vlasem, někdy i s třírohou kapucí [zelený, modrý, dle sv. Huberta - patrona myslivců] pro malé i velké
hubička polibek, pusa
vylévací žlábek na okraji/ lemu nádoby aj.
hučka pletená ap. přiléhavá čapka bez štítku [čepička/ karkulka/ kapa/ kipa/ jarmulka, cappa magna, pileolus]
- viz lodička, beranice, rádiovka, širm
hudební žánry[styly] Blues, Disco, Duchovní h., Country, Elektronická h., Folklór, Folk, Funk, Hip Hop, Jazz, Trip, Hop, Klasická h., Ska, Rock, Underground, World music aj. [varhanní h., dechová h., komorní h., hudba růz. hist. přístrojů - ariston, aut. klavír, flašinet …)
- viz muzika, elektron. hudba,
hudec hudebník, muzikant, hráč na hud. nástroj, šumař
(hudlař = kdo hraje neuměle)
- viz muzika, pištec
hudrmanice srdnatá/ odbojná žena
ukecaná brepta, brebentilka
huhlání zastřená-dunivá/ špatně srozumit. výslovnost [huhlavost] = častá frekv. vada reprodukce zvuku, břichomluva
huhlat = mumlat, nejasně mluvit [pro poruchu mluvidel, ap.]
drmolit, mluvit nesrozumitelně/ zastřeně, šumlovat [pro neznal. textu]
(hatmatilka = nesrozumitelná řeč)
- viz drmolení
hůkel nábytkový žlabovitý díl
hůl, hůlka opěrka těla [berle, špacírka]
hrací [patr pro golf, tágo pro biliár či kulečník, hokejka], lyžařské h., h. trekingová, baton k nácviku šermu i mažoretská/ twirlingová, k plavbě odrážením
také k obraně - sukovice, čakan, bicí hůl/ palice/ kyj], aj.]
- viz bejkovec, čakan, otka/ poháněcí h. pasáků
Hula Hoop tělocv./ masážní kruhy/ obruče [k točení na těle]
hulákat řvát, křičet, řičet
povykovat
výskat
dělat virvál/ rámus/ kravál
(„zhulákanej“ = opilý, opojený)
hulán, huláni býv. jízdní voják/ -ci [pův. příslušníci polské kavalerie 13. stol. a přísl. RU armády
od r. 2013 plánuje Litva opětné zavedení husarů a hulánů
hulení kouření
(hulit, zahulená místnost/ oblast
k odvykání kouření lze používat elektronickou cigaretu - lze vybírat z několika druhů/ typů)
hůlky orientální náhrada jídelního příboru
- viz sousto
hulvát patrně z býv. helvét {reformovaný evangelík, kalvínista}
hrubián, sprosťák
(krobián/ grobián = dobromyslný hrubec)
]
- viz sůra
humanita lidskost, lidumilnost, láska k člověku
humanitní = morálně-etická činnost/ úsilí [humanitní vzdělání, humanitární/ sociální akce]
humbuk zbytečný [planý] poplach/ rozruch, klam, podvod [mnoho povyku pro nic], bombastické osočování/ pomluvy, zveličování/ balast
- viz balast
humidita vlhkost
- viz humor
humna rozlehlé prostory za okr. vsi, za stodolami
suš. haly ve sladovně
boční oplotně/ záděně při mlatu ve stodole
(někde se jako humno označuje i mlat)
humor vlhkost, těl. šťáva
komika/ nálada/ veselí/ zabavení se
humoreska = skladba/ povídka s humornýcm obsahem
humorný, humoristický časopis aj.
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist