Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 398    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
holding (Hld) koncern/ sdružení obchodních společností, z nichž jedna řídí ty ostatní
- viz obchod
holeň bérec - část nohy od kolena k nártu
zadní kost lýtková [fibula], přední kost holenní [tibia]
(bércové vředy
holínky = vys. boty/ škorně)
- viz holina
holendr/ holandrstroj k mletí surovin k výrobě papíru
krupník k loupání ječmene k výrobě krup
šroubovací spojka trubek s přesuvnou maticí/ šroubením
holenice druh brnění
voj. kožené chrániče holení a lýtek [obdoba kamaší]
- viz škorně, kamaše
holičkynechat koho na holičkách/ ve štychu = nepomáhat mu v nouzi
pracovnice v holičství/ kadeřnictví
holič a kadeřník
(štych = šicí steh)
prohra/ výhra)
holinaholý terén, krajina bez porostu, pláň
vyčiněná kůže bez chlupů/ srsti [srst obsahuje dlouhé chlupy - pesíky/ žíně či štětiny nad podsadou]
holínky = vysoké boty
- viz jirchář, mýtit, pustý, žijony
holocaust (holokaust, šoa) vyvraždování Židů nacisty, ničení, zkáza
- viz genocida, kyberšikana
hologram záznam předmětu na vhodné médium a jeho následná rekonstrukce - vyvolání prostorového obrazu původního předmětu [což je obecná optická sinusová mřížka]
osvětlením hologramu obecně jinou vlnou, dochází k optické difrakci [na této mřížce], přičemž difrakční maxima jsou třírozměrným obrazem původního předmětu.
- viz brand, difrakce, plastický, 3D, dimenze, stereo, HoloLens
holohlavost(alopecie) vypadávání vlasů [někdy jen dočasné - bývá způsobeno kožními chorobami a též onkolog. a radiologickou léčbou]
- viz kštice, lysina
HoloLens holografické brýle k televizoru s novou verzí Windows
- viz 3D
holomek rošťák, grázl, syčák, lump, vykutálenej vejlupek
holomrazymrazy beze sněhu, nasucho
[třeskutý mráz {slang. „samec“}; „mrzlo až praštělo“]
námraza, zmrzlý, ledová kra, rampouch;
- viz kryo-, mráz, rampouch
holota skupinová nadávka [banda, žebrota, pakáž zlodějská, mafie aj.]
holport práce i odměna napůl [„vezmem si to na holport“ = každej půl]
společné držení a užívání něčeho
holstr pochva na dlouhou pistoli [upevňovaná vpředu na sedle]
holt (z něm. halten = státi) tedy/ prostě/ zkrátka/ inu [„holt, nedá se nic dělat“]
holubník, holubníky umělá hnízda pro holuby v okrouhlém domečku o více patrech na sloupu, anebo pod převislou střechou
(pejor.) holubník = nepořádek
homeopatiepodávání nepatrných dávek léků, vycházející ze zásady léčení podobného podobným
alternativní léčení
- viz felčar, šaman, mastičkář, šarlatán
homo- první část slov s význ. totožný/ shodný
homo sapiens = člověk rozumný
Ecce homo - Ejhle člověk
homofonie (monodie) jednohlas, přednes melodie
h. substituční šifra [užívá více znaků za stejné písmeno]
homogenita, homogenní stejnorodost, stejnorodý [celek, hmota]
homogenizace = mísicí postup k získání stejnorodé látky/ směsi
homole kuželovitý tvar [býv. balení {cukrovarský odlitek} cukru
takový kopec, strom]
homologace ověření vlastností výrobku z hlediska přípustnosti jeho použití
úřední souhlas s použitím
homonymumslovo souzvučné [raketa - pálka/ panejstra, být - bít]
(homonomie/ -nymita = souzvuč. slova/ přípony s růz. význ.)
- viz synonym/ -um
homosexualitasexuální chování charakterizované pohlavní náklonností ke stejnému pohlaví
- viz anální sex, buzík/ buzna, perverze, gay, lesbička, teplouš
hon štvanice/ honba/ lov/ -ení v honitbě
samostatné [pěstební] pole
záhon/ -ek = okrasný či pěst. malý pozemek
honit/ hnát/ dohonit [žene dobytek aj., uhnat si nemoc], odehnat [chmury, nepřítele, havěť]
dohnat plán/ studium
hon/ -ák/ -ec = nadháněč
honění = ukájení
uhánět = spěchat
předehnat - získat lepší pořadí
(honitba = území vyčleněné mysliveckému sdružení/ spolku k chovu a odstřelu zvěře/ ptáků)
(při-/ pře-/ hnala se bouře/ vlna/ smečka vlků/ hejna ptáků/ horda zlodějů/ lapků aj.)
hnané pažení
pohon = motor
hnací hřídel/ řemenice
výhonky
- viz houf, shluk
honička" hra na honěnou/ na ""babu""
(podob. je hra na schovávanou
zahajuje se rozpočítáváním [rozpočítadlo = říkanka kdo musí z kola ven, ap.])
"
honorace (honor = čest) významná osobnost, panstvo
pocta
honoris/ -rární = čestný, bezplatný, neplacený
(Dr.h.c. = čestný titul)
- viz kauza, pýcha
honorář odměna za služby/ dílo svobodného povolání nebo duševní činnosti
- viz palmáre
honosný, honosení seokázalý, vznešený, efektní, velkolepý, luxusní, pyšný, krásný, velkolepý
vychloubat/ předvádět, pyšnit se <čím>, stavět na odiv, chlubit se/ vynášet/ blýskat/ blyštět/ třpytit/ lesknout/ jiskřit/ zářit/ svítit/ skvít se [majetky, tituly, oděvy aj.]
hoper plovoucí bagr s prostorem pro vytěženou zeminu
- viz exkavátor, korečkový
horalky býv. lehké kožené kotníčkové šněrovací boty s gum. podrážkou [zetory]
oplatkové řezy máčené v čokoládě
ženy horalů z hor
horda banda, tlupa, skupina/ buňka gaunerů, záškodníků, teroristů
horempádem honem někam spěchat cestou-necestou
šup sem-šup tam, tryskem, kvaltem, fofrem
- viz pádit
horentní neobyčejně velký/ vysoký [obnos/ suma/ zisk/ cena/ příjem/ benefit]
- viz láce, pakatel
horizont obzor [pohled do krajiny může mít blízké a vzdálené h.
v posledním h. se země stýká s oblohou]
horizontála vodorovná přímka
horizontální - vodorovný
(horizontka = horizontální pila k řezání fošen, druh kovoobráběcího stroje)
hormon vysoce účinná látka vytvářená vyššími organizmy [včetně rostlin], regulující funkci jednotl. orgánů a ovlivňující důležité živ. procesy [od enzymů se liší tím, že působí jen na živé buňky]
neurotransmitery = přenašeče nervových vzruchů
nejznámější h. = testosteron a androgen (muž.) a estragon (žen.)
- viz serotonin, hypofýza, vaječníky, štítná žláza, vole, enzym, metabolizmus, adrenalin, cukrovka, anabolika, cholesterol, orchiektomie
horna lesní roh (žesťový/ plechový hud. nástroj [holubí hovínko]
jiné např. flíghorna = křídlovka
kornet, trubka
trombón
heligón
tuba
eufonium ..)
horniny jsou složeny z různ. minerálů [h. složené - žula, rula]
vedle nich existují horniny jednoduché - [krystal. vápence, křemence, sádrovce, dolomity], látkově homogenní, ale fyz. nehomogenní
minerály zaujímají v prostoru různou polohu
(h. se mění větráním/ usazením ap.)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist